Wpisy w kategorii: Dorobek naukowy / Réalisations scientifiques

Dorobek naukowy prof. Jana Sławomira Samka – Œuvre scientifique du professeur Jan Sławomir Samek

 Dorobek naukowy prof. Jana Sławomira Samka jest bardzo bogaty, obejmuje ponad 520 opublikowanych opracowań naukowych, w tym 34 książki. Dodatkowo ponad 250 opracowań jest gotowych i czeka na druk. Trudno tutaj wymienić wszystkie pozycje, wiec wspomnę tylko wybrane. Do najważniejszych prac należą, poczynając od 1956 roku Katalogi  Zabytków Sztuki w Polsce, efekt trwającej wiele lat współpracy Jana Samka z prof. Adamem Bochnakiem, w tym Kościoły i klasztory Śródmieścia. Kraków, potem kolejne 14 tomów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce Województwa Katowickiego (współredakcja z żoną). W tym okresie w ramach współpracy z  Polskim Słownikiem Biograficznym, powstały też liczne biografie artystów. Kolejne książki to: Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Skarby Jasnej Góry ( 19 edycji w pięciu różnych językach), Klejnoty Jasnej Góry (2 wydania), Kościół Mariacki, Dzieje złotnictwa w Polsce, Skarbiec Bazyliki Mariackiej w Krakowie, Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie, Collegium Novum UJ, Collegium Sanockie UJ, Dzieje sztuki żydowskiej w Polsce (współautorstwo z żoną), Dzieje sztuki Polskiej dla pedagogów, cykl pt.: Sztuka i Pedagogika. (więcej…)