Stanisław. I. Witkiewicz „Oni” – „Ils”,scenografia TV – scénographie pour la télévision

3. transformacja dekoracji