Pocztówki

Pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich, podobnie jak w całej Europie, szeroko rozpowszechnioną moda na zbieranie pocztówek. Sprzyjało temu pojawienie się ilustrowanych kart pocztowych autorstwa polskich malarzy i grafików, nakładem polskich wydawców.

1979/144 ZAPOMNIANE ŹRÓDŁO INSPIRACJI PREDELLI OŁTARZA WITA STWOSZA W KOŚCIELE MARIACKIM W KRAKOWIE

Folia Historiae Artium XV 1979, s. 25-39, il. 1-28. Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie*   *Niniejsza rozprawa referowana była dnia 12.II.1976 na posiedzeniu Komisji Teorii i Historia Sztuki Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W pięćsetną rocznicę rozpoczęcia przez Wita Stwosza prac nad ołtarzem… Continue reading