Judaica – art


„Judaica – art”
stworzyłam z myślą o upowszechnieniu dorobku naukowego mojej matki, historyka sztuki, dr Izabelli Rejduch Samkowej, w odniesieniu do jej badań nad polską sztuką żydowską. W działach, podzielonych tematycznie, zamieściłam artykuły opublikowane na przestrzeni lat, w wydawnictwach naukowych, sesyjnych  i czasopismach branżowych wraz z bibliografią. Dodatkowo w celu przybliżenia nazewnictwa na stronie jest dostępny słownik i wykaz znaków złotniczych. W galerii są prezentowane materiały ilustracyjne w formie cyklów tematycznych, zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów moich rodziców dr I. Rejduch  Samkowej i prof. Jana Sławomira Samka. Współcześnie wykonane fotografie i rysunki mojego autorstwa pochodzą z „teki synagogalia”. Dążeniem moim jest publikacja opracowań naukowych, które z racji upływu czasu są trudno dostępne  i prezentacja  polskiej sztuki żydowskiej, na tle dziejów historii sztuki polskiej, jak i  zmian zachodzących we współczesnej kulturze europejskiej. Mamy nadzieję, że zamieszczone tu materiały będą  przewodnikiem  w procesie poznawania dziejów sztuki polskiej, w kontekście wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej.

www.judaica-art.com.pl

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.