Wpisy w kategorii: Wykaz prac / Liste des œuvres

Prace prof. dr. hab. Jana Sławomira Samka

OPUSCULA ET MISCELANEA

Poniżej zamieszczam w układzie chronologicznym wykaz prac mojego Ojca, na przestrzeni lat 1954 – 2005.

Artykuły opublikowane w latach 1949-1950 w czasopiśmie „Orli Lot „ gdy był uczniem Państwowego Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie:

1. Wycieczka krajoznawcza do Giebułtowa, Zielonek, Garlicy Murowanej, Orli lot 1949, nr 3, s. 40-42. rys. 1-2.

2. Jurajskim szlakiem „ Orlich Gniazd’’, Orli lot 1949, nr 4, s. 124-126, rys. 1-2.

3. Obozy i wycieczki. Szlakiem Orlich Gniazd. Wyjątek z kroniki Obozu Wędrownego „Szlakiem Orlich Gniazd”, Orli lot 1949, nr 10, s. 157-160, fot. 1-3. (więcej…)


OPUSCULA ET MISCELANEA – Prace prof. dr hab. Jana Sławomira Samka:

Poniżej zamieszczam w układzie chronologicznym wykaz prac mojego Ojca, na przestrzeni lat 1954 – 2005.

Artykuły  opublikowane w latach 1949-1950 w czasopiśmie „Orli Lot „ gdy był uczniem Państwowego Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie:

  1. Wycieczka krajoznawcza do Giebułtowa, Zielonek, Garlicy Murowanej, Orli lot 1949, nr 3, s. 40-42. rys. 1-2.
  2. Jurajskim szlakiem „ Orlich Gniazd’’, Orli lot 1949, nr 4, s. 124-126, ry s. 1-2.
  3. Obozy i wycieczki. Szlakiem Orlich Gniazd. Wyjątek z kroniki Obozu Wędrownego „Szlakiem Orlich Gniazd”, Orli lot 1949, nr 10, s. 157-160, fot. 1-3.
  4. Obozy i wycieczki. Szlakiem Orlich Gniazd. Dziennik Kola Krajoznawczego Uczniów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Kr. Jana III Sobieskiego w Krakowie, Orli lot 1950, nr 10, s.11-    26, fot. 1-4, plany 1-3, rys. 1-2.
  5. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 2-3, s. 35-59, fot. 1-7, plany 1-7, rys. 1-7.
  6. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 4-5, s. 71-93, fot. 1-5, plany 1-6, rys. 1-7.
  7. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 6-7, s. 102-116, fot. 1-4, plany 1-6, rys. 1-7.

1954

1. Prace konserwatorskie prowadzone na terenie województwa krakowskiego w latach 1952- 1953, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków VII 1954, zeszyt 1, s. 57-66, il. 54-69.

1958

2. [Glos w dyskusji] na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęconej sztuce baroku w Poznaniu w dniach 21-22.XI. I957r., Biuletyn Historii Sztuki XX 1958, nr 1, s. 122-123.
3. Powiat kępiński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce V, województwo poznańskie, pod red. A. Sławskiej i T. Ruszczyńskiej, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 7, Warszawa 1958, s. 1-23, il. 1-65, rys. 1-6.
4. Powiat ostrzeszowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce V, województwo poznańskie, pod red A. Sławskiej i T. Ruszczyńskiej, wspólnie z T Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 17,Warszawa 1958, s. 1-17, il. 1 -54, rys. 1-2.
5. Stan zabytków powiatu wodzisławskiego, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków XI 1958, zeszyt 3-4, s. 264-268, il. 1-5.

1959

6. Kaplica Św. Jana Chrzciciela vr Jerzmanowicach. (Z dziejów fundacji związanych z wyprawą wiedeńską), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 13 X 1956 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s. 228-229, il. 1-3
7. Nieznane fragmenty z wieku XIII w kościele w Rudawie i w kościele Sik Jana w Krakowie, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 19.VI.1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 3/4, s. 396-397, il 1-5
8. Późnorenesansowy ołtarz w Sieprawiu. (O grupie małopolskich ołtarzy z ruchomymi kolumnami), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 21.II 1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s 230-231, il.1-3. (więcej…)