Plakaty

Plakaty teatralne, filmowe, muzealne, plakaty znakomitych polskich grafików, powojenne afisze towarzyszące kampaniom społecznym, wydarzeniom rocznicowym – mamy w naszej kolekcji ich kilkaset. Z czasów niedawnych i te starsze, czasami minęło już ponad pól wieku, od chwili, kiedy wyschła na nich farba drukarska, a przecież nadal zachwycają intensywnymi kolorami.

  • Pocztówki z Orłem

Dlaczego właśnie kolekcja plakatów? – Miłośnicy plakatów wiedzą, że początki nowoczesnego plakatu w Polsce to twórczość artystów działających w Krakowie Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera czy Teodora Axentowicza, i to właśnie tu, w rodzinnym mieście Prof. Jana Sławomira Samka znajduje się największy w Polsce zbiór zabytkowych plakatów w Muzeum Narodowym, sekundują mu w tym kolekcje w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych, czy Muzeum Historycznym miasta Krakowa. Rola plakatu w sztuce polskiej zajmuje szczególne miejsce wiec fascynacja plakatem, sztuką efemeryczną, egzystującą w momencie powstania, przed i w trakcie trwania wydarzenia, a potem, czasami powracają za sprawą ekspozycji, czy publikacji, jest oczywista. Plakat niesie nie tylko wartości artystyczne, ale jest nośnikiem wartości historycznych i dydaktycznych w procesie edukacyjnym. W naszej galerii prezentujemy plakaty ” polskiej szkoły plakatu” powstałej po II wojnie światowej. Wtedy to nastąpiło wyraźne zbliżenie sztuki plakatu do doświadczeń nowoczesnego malarstwa, poszukiwanie wyrazistych form ekspresji przy jednoczesnym dążeniu do oszczędności środków wyrazu, umowności i metaforyki. Wykształcił się kierunek „polska szkoła plakatu”, którego cechą charakterystyczną stało się syntetyczne myślenie graficzne, oparte o symbol i metaforę, niosące równocześnie przesłanie treściowe. Szczególną rolę w osiągnięciach polskich grafików odegrało dążenie do syntezy sztuk wizualnych. Na zróżnicowanie warsztatu graficznego wpłynęła integracja malarstwa, grafiki, fotografii – a tym samym został wzbogacony wyraz plastyczny plakatu.
Celem poniższej, przekrojowej prezentacja naszej kolekcji plakatu polskiego okresu powojennego jest przesłanie edukacyjne dla pokolenia młodych ludzi, dla których „polska szkoła plakatu” jest tylko zjawiskiem historycznym i z którą nie mieli możliwości wcześniej się zetknąć. Mamy nadzieję, że nasza galeria da podstawy dla właściwego rozumienia sztuki plakatu i przekazania jej wartości w odniesieniu do wartości  artystycznej, społecznej i wymiaru historycznego.

Pragnę podkreślić, że nasza kolekcja plakatów nigdy nie była publicznie eksponowana, poniższa galeria jest to pierwsza jej prezentacja.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.