Wykaz tematów prac magisterskich i doktorskich

1981
1. Gene Herubin Zygmont, The influence of Peter Paul Rubens on the seventeenth century Polish artist Fr. Lekszycki, 1981.

1989
2. Cudek Ewa, Ołtarz Wita Stwosza dzieło sztuki i wybrane problemy jego prezentowania, UJ, 1989.
3. Kuciel Joanna, Park im. dr. Henryka Jordana w Krakowie jako przykład placówki wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży, UJ, 1989.
4. Pilch Renata, Formy i metody upowszechniania sztuki na przykładzie Miejskiego Domu Kultury w Myślenicach, UJ, 1989.
5. Rus Jolanta, Animowanie kultury filmowej na przykładzie krakowskiego Domu Kultury „Pałac pod Baranami” UJ, 1989.

1990
6. Dworkiewicz Ewa, Kultura małych miast w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie miasta Mielec, UJ, 1990.
7. Fosse Magdalena, Wybrane zagadnienia współczesnego teatru. Teatr poszukujący, UJ, 1990.
8. Gawęda Agata, Szopka krakowska – powstanie, rozwój i wykorzystanie w pracy kulturalno-oświatowej, UJ, 1990.
9. Guzik Piotr, Zabytki Krosna jako przedmiot turystyki i pracy kulturalno-oświatowej, UJ, 1990.
10. Hasslinger Ewa, Reklama w Muzeum Historii Fotografii, UJ, 1990.
11. Hordziej Marek, Badanie muzykalności dzieci w młodszym wieku szkolnym przy pomocy analizy estetycznej ilustracji do słuchanych utworów muzycznych, UJ, 1990.
12. Kosek Agata, Możliwości pracy kulturalno – oświatowej w miejscowościach turystycznych na przykładzie wsi Zawoja, UJ, 1990.
13. Lasota Urszula, Dotychczasowa działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie jako placówki muzealnej i kulturalno – oświatowej, UJ, 1990.
14. Majka Beata, Analiza działalności kulturalno – oświatowej na terenie zamku w Baranowie Sandomierskim w latach 1967 – 99, UJ, 1990.
15. Ostrowska Marta, Ogród Strzelecki w Krakowie – dzieje i perspektywy nowego użytkowania, UJ, 1990.
16. Pietrzyk Iwona, Święty Krzyż – etapem wycieczek po Górach Świętokrzyskich, UJ, 1990.
17. Rzeszut Bogumiła, Funkcje współczesnej architektury sakralnej na przykładzie kościoła w Bieńczycach Arka Pana, UJ, 1990.
18. Stachowicz Grażyna, Funkcje pomników na plakatach krakowskich, UJ, 1990.
19. Włodarczyk Lucyna, Fotografia jako ekspozycja artystyczna i obiekt muzealny, UJ, 1990.
20. Wrona Katarzyna, Las Wolski jako teren działalności wychowawczej, UJ, 1990.
21. Ziarko Renata, Muzeum Starego Teatru jako nowa forma upowszechniania kultury teatralnej, UJ, 1990.

1991
22. Biłan Jarosław, Koncerty w zabytkowych wnętrzach na przykładzie Opactwa Tynieckiego, UJ, 1991.
23. Grzesiak Krystyna, Stara Synagoga – Muzeum , ośrodek kultury żydowskiej na Kazimierzu, UJ, 1991.
24. Hajduk Katarzyna, Oddział Muzeum Narodowego – Kamienica Szałajskich – zapomniane muzeum, UJ, 1991.
25. Liska Agnieszka, Zespół Pieśni i Tańca Akademii Górniczo Hutniczej „Krakus” w Krakowie w 40 – lecie istnienia. Jego znaczenie w kulturze polskiej, UJ, 1991.
26. Kolowca Katarzyna, Dawna i obecna funkcja bóżnicy w Nowym Sączu, UJ, 1991.
27. Kotapska Honorata, Dwie monstrancje śląskie w zbiorach krakowskich, PAT WHK, 1991.
28. Kozieł Alicja, Analiza działalności kulturalno – oświatowej na terenie zamku w Sandomierzu iv latach 1988 – 91 oraz propozycje jej niodyfikacji, UJ, 1991.
29. Łoziński Grzegorz, Działalność kulturalno – oświatowa Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, UJ, 1991.
30. Mosna – Bojarska Katarzyna, Pantomima – teoria i praktyka, UJ, 1991.
31. Nikiel Władysław, Muzeum na zamku Sułkowskich w Bielsku – Białej – dzieje i współczesna działalność, UJ, 1991.
32. Niwińska Iwona, Sukiennice – pierwsza siedziba Muzeum Narodowego w Krakowie, UJ, 1991.
33. Pokrzyk Agnieszka, Salwator, UJ, 1991.
34. Rzepka Zdzisław, Albumy turystyczno – krajoznawcze o Krakowie wydane po 1945 roku, UJ, 1991.
35. Sablik Beata, Judaika Bielska i Białej – ocalić od zapomnienia i wykorzystać w pracy kulturalno – oświatowej, UJ, 1991.
36. Sobczyk Mariola, Siedziba rodzi Kossaków w Krakowie, UJ, 1991.
37. Walerowska Iwona, Bronowice Małe. Muzeum Regionalne Młodej Polski „Rydlówka”, UJ, 1991.
38. Wąż Jacek, Upowszechnienie wiedzy o kulturze ludowej regionu krakowskiego na przykładzie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, UJ, 1991.
39. Witek Małgorzata, Teatr stu – odrębność i popularność, UJ, 1991.
40. Witkowska – Mytych Małgorzata, Pałac Walewskich w Tubądzinie historia i teraźniejszość muzeum, UJ, 1991.
41. Wojtan Grażyna, Kościół barokowy w Rabce, muzeum i jego rola kulturalno – oświatowa, UJ, 1991.
42. Kinder – Borowska Maria, Rzeźba Lechnerta na Skałce, UJ, 1991.
43. Zielińska – Peszko Elżbieta, Funkcje plakatu w pracy kulturalno – oświatowej na przykładzie Galerii Plakatu Desy w Krakowie, UJ, 1991.

1992
44. Bajrak Teresa, Kultura Cyganów na przykładzie Centrum Kultury Romów w Tarnowie, UJ, 1992.
45. Ciągło Marta, Zasięgi rodzaj oddziaływania kulturalnego Galerii Forum, UJ, 1992.
46. Cygan Adam, Kościół w Bielsku i Białej jako centrum kulimy religijnej a oczekiwania społeczne na przykładzie dwu wybranych parafii, UJ, 1992.
47. Cygan Katarzyna, Teatr Polski w Bielsku – Białej przeszłość i perspektywy, UJ, 1992.
48. Głogowski Jerzy, Teatr amatorski „Fredrum” jako przykład placówki kulturalnej w zabytkowych wnętrzach zamku Przemyskiego, UJ, 1992.
49. Gruszecka Jolanta, Akademicki klub jeździecki w Krakowie – nie tylko konie, UJ, 1992.
50. Jania Małgorzata, Recepcja sztuki przez dziecko – na podstawie badań widowisk lalkowych w wybranych przedszkolach Krakowa, UJ, 1992.
51. Kossowski Pal, Zbiory sztuki japońskiej Muzeum Narodowego w Krakowie: ich dzieje, udostępnianie i możliwości wystawiennicze, UJ, 1992.
52. Mackiewicz Beata, Rynek Kleparski – jego historia i dzień dzisiejszy, UJ, 1992.
53. Manei Czesław, Zabytkowe kościoły miasta Mysłowic. Problemy artystyczne i kultowe na podstawie wybranych obiektów, PAT WHK, 1992.
54. Miduch Beata, Dydaktyczno-wychowawcze walory historycznych obrazów Jana Matejki, UJ, 1992.
55. Oracz Marta, Wieża ratuszowa na Rynku Głównym w Krakowie – zabytek nie wykorzystany w aspekcie kulturalno-oświatowym, UJ, 1992.
56. Piekarz Joanna, Zwyczaje krakowskie – Emaus, Rękawka, Lajkonik – tradycja i współczesność, UJ, 1992.
57. Pietroń Renata, Kościół w Dębnie Podhalańskim – dzieje i propozycja szerszej popularyzacji, UJ, 1992.
58. Polachowski Waldemar, Życie i twórczość Łukasza Orłowskiego – malarza krakowskiego XVIII w., PAT WHK, 1992.
59. Sabo Jacek, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie jako forma aktywności kulturalnej środowiska akademickiego, UJ, 1992.
60. Smarz Jolanta, Haczów – zabytki, sztuka ludowa z perspektywy animacji kultury, UJ, 1992.
61. Sokołowska Grażyna, Wizerunek społeczno – kulturowy Żydów na podstawie wystawy „Żydzi – polscy’ 1989 Muzeum Narodowe w Krakowie, UJ, 1992.
62. Szostak Jolanta, Zabytkowe obiekty wzgórza Błogosławionej Bronisławy – dzieje i teraźniejszość, UJ, 1992.
63. Tarkowska Małgorzata, „Misterium Męki Pańskiej” w Kalwarii Zebrzydowskiej – aspekt nie tylko religijny, UJ, 1992.
64. Walczak Janusz, Funkcje kulturalno – oświatowe muzeów regionalnych w Polsce na przykładzie Muzeum w Lubaczowie, UJ, 1992.
65. Waśko Beata, Potrzeba ochrony i popularyzacja stroju krakowskiego dla edukacji kulturalnej, UJ, 1992.
66. Zarzycka Ewa, Pomniki walk o niepodległość na cmentarzu Rakowickim – zapomniane czy wciąż żywe zabytki ?, UJ, 1992.
67. Zelek Anna, Zespół kościoła i klasztoru oo. Kapucynów -w Krakowie – dzieje i dzisiejsza lekcja historii, UJ, 1992.
68. Ziewiecka Justyna, Wąchock – osada na szlaku turystycznym, UJ, 1992.
69. Zych Grzegorz, Rola plakatu w upowszechnianiu kultury plastycznej na przykładzie twórczości Andrzeja Pągowskiego, UJ, 1992.

1993
70. Apostoł Mirosława OP, Obraz św. Marii Magdaleny z klasztoru sióstr Prezentek i problem aktualności przedstawień świętej w Krakowie w XVI – XVIII wieku, PAT WHK, 1993.
71. Bąk Renata, Niepołomice – przeszłość i teraźniejszość. Ważniejsze aspekty zagospodarowania turystycznego i działalności kulturalno-oświatowej, UJ, 1993.
72. Chrapkowska Monika, Kulturalne funkcjonowanie zdrojowisk na przykładzie Krynicy, UJ, 1993
73. Dracz Elżbieta, Nowy Wiśnicz jako teren edukacji plastycznej i historycznej, UJ, 1993.
74. Gaj Renata, Muzeum miejscem edukacji kulturalnej na przykładzie Muzeum Historycznego w Bernie (Szwajcaria), UJ, 1993.
75. Gębalska Marta, Ruch turystyczny w Kopalni Soli w Wieliczce a jej ranga i znaczenie, UJ, 1993.
76. Grabań Aleksandra, Możliwości rozwoju kulturalnego mieszkańców Skawiny, UJ, 1993.
77. Grzywa Małgorzata, Zespół pałacowo – parkowy w Łańcucie. Obecne użytkowanie. Próba oceny w aspekcie kulturalnym i wychowawczym, UJ, 1993.
78. Jagosz Izabella, Pokłosie Czartaka – czy na terenie Wadowic istnieją grupy twórcze?, UJ, 1993.
79. Jonkisz Katarzyna, Klasztor w Alwerni jako punkt na szlaku turystycznym, UJ, 1993.
80. Kędzior Małgorzata , Działalność kulturalna Instytutu Gethego w Krakowie oraz zasięg jego popularności, UJ, 1993.
81. Krawczyk Barbara, Kulturalno -wychowawcza działalność klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie w ostatnim dziesięcioleciu ,UJ, 1993.
82. Kruch Janusz ks., Cudowny obraz Matki Boskiej w Zawadzie, PAT WT, 1993.
83. Kucinska Beata, Twórczość Władysława Hasiora w aspekcie działań kulturalno -oświatowych, UJ, 1993.
84. Malina Monika, Od „ Cyrku Edison” do „ Centrum Filmowego GRAFFITI” – sto lat krakowskiej kinematografii, UJ, 1993.
85. Matzuer Edyta, Początki kabaretu i jego rozwój w Polsce na przykładzie kabaretów warszawskich z lat 1908 – 1916. Działalność kabaretu Jana Pietrzaka „Pod Egidą” w aspekcie odbioru społecznego, UJ, 1993.
86. Mazgaj Bogusława, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w społecznym odbiorze, UJ, 1993.
87. Mieszczak Ewa, Muzeum Czartoryskich jako droga do poznania kultury francuskiej, UJ, 1993.
88. Niesporek Grzegorz, Malowidła w kapitularzu cysterskim w Mogile, PAT WHK, 1993.
89. Odroń Dariusz, Gmach i biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – funkcje i wykorzystanie, UJ, 1993.
90. Oracz Elżbieta, Wiśnicz Nowy jako teren edukacji plastycznej i historycznej, UJ 1993
91. Pabian Bożena, Ratusz w Tarnowie, UJ, 1993.
92. Raczyńska Ilona, Znaczenie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w życiu kulturalnym miasta dawniej i obecnie, UJ, 1993.
93. Sąsiadek Barbara, Rola Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w życiu kulturalnym regionu, UJ, 1993.
94. Seliga Kamila, Potrzeba kontynuacji świąt studenckich na przykładzie Juwenaliów krakowskich, UJ, 1993.
95. Synowska Małgorzata, Malarstwo epoki romantyzmu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – sztuka żywa czy historyczna, UJ, 1993.
96. Węgrzyn Mariola, Janina Strzebosz du Faur – tancerka, choreograf, pedagog, UJ, 1993.
97. Wicherek Bogusława, Zamek w suchej Beskidzkiej – propozycja wykorzystania zabytku do celów kulturalnych, UJ, 1993.
98. Wierzbowska Katarzyna, Zanik tradycji w obrzędowości rodzinnej na przykładzie wesela krakowskiego, UJ, 1993.
99. Zdanowicz Elżbieta, Cudowny krucyfiks i jego kaplica w Mogile, PAT WHK, 1993,
100. Zygmunt Jolanta, Kulturalno – oświatowa rola klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku, UJ, 1993.

1994
101. Biel Baeta, Stary zamek Żywiecki jako przykład „symbiozy” architektury z kulturą, UJ, 1994.
102. Biernat Anna, Zamek w Dzikowie – Tarnobrzegu i jego zbioiy, UJ, 1994.
103. Bodzioch Jacek, Edukacyjne aspekty działalności Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, UJ, 1994.
104. Bursztyn Marian, wychowawcze aspekty koncertów w świeckich zabytkowych wnętrzach, UJ, 1994.
105. Cepuch Anna, Kraków w fotografii dawnej i dziś – analiza sposobów wykorzystania w aspekcie działalności kulturalno – oświatowej, UJ, 1994.
106. Chmielewiec Maciej, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblegorku, UJ, 1994.
107. Czepiec Anna, Sztuka i tradycja narodowa w muzeum – na przykładzie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, UJ, 1994.
108. Czuj Małgorzata, Wpływ teatru lalkowego na wychowanie estetyczne dzieci przedszkolnych na przykładzie Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku – Białej, U7, 1994.
109. Dobosz Jacek, Zamek z Nawojowej – dawne i obecne użytkowanie dzieła sztuki, UJ, 1994.
110. Jarecka Anna, Rola „Cricoteki” – Ośrodka Teatru Cricot 2 w upowszechnianiu sztuki Tadeusza Kantora, UJ, 1994.
111. Francuz Anna, Rynek tarnowski, architektura, aktualne użytkowanie i imprezy „pod gołym niebem”, UJ, 1994.
112. Jakubiec Jolanta, Zabytki Bielska – Białej. Wartości artystyczne, możliwości dydaktyczne, UJ, 1994.
113. Kisielowska Marzena, Poznawczo-wychowawcze walory szkolnictwa żydowskiego na przykładzie szkół na Kazimierzu w Krakowie, UJ, 1994.
114. Lankowa Teodora, Wartości kulturowe synagogi Remuh i starego cmentarza na Kazimierzu, UJ, 1994.
115. Lesk Małgorzata, Wartości kulturotwórcze synagogi Tempel na Kazimierzu w Krakowie, UJ, 1994.
116. Milowska Dorota, Współczesny i dawny odbiór Emila Zegadłowicza na przykładzie dworku w-Gorzeniu Górnym, UJ, 1994.
117. Miłosek Anna, Problematyka oświatowa w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, UJ, 1994.
118. Olkuśnik Izabela, Stanisław Fischer, muzeum jego imienia w Bochni, UJ, 1994.
119. Orłowska Beata, Ruiny zamku Tenczyn – aspekty historyczne, turystyczne i edukacyjne, UJ, 1994.
120. Pękala Anna, Piaskowa Skała – zamek i krajobrazy, czyli kultura niedzielnej wycieczki, UJ, 1994.
121. Piątek Agnieszka, Zamek w Krasiczynie, dawna rezydencja czy muzeum – obecne funkcje w stymulacji kultury, UJ, 1994.
122. Pięcek Marta, Rola i znaczenie teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, UJ, 1994.
123. Piprzyk Izabella, Klasztor Kamedułów na Bielanach. Historia, tradycja, współczesność, UJ, 1994.
124. Piwowarczyk Elżbieta, Sztuka sakralna w Dobczycach (historia i dzień dzisiejszy), PAT -WHK, 1994.
125. Plak Mirosław , Działalność kulturalno-oświatowa . Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, UJ, 1994.
126. Pulak Barbara, Działalność kulturalno – oświatowa w kręgach kościelnych na przykładzie Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu, UJ, 1994.
127. Pyla Lucyna, Barok w opactwie Tynieckim – wartości artystyczne i poznawcze, UJ, 1994.
128. Romanowski Zbigniew, Katedra św. Jura we Lwowie w latach 1744 – 1772, architektura, rzeźba, oraz malarstwo sakralne, PAT WHK, 1994.
129. Skalny Anna, Zbiory Czartoryskich w Krakowie – speculum kulimy sarmackiej. Problem wychowania przez sztukę, UJ, 1994.
130. Stępniak Agnieszka, Zamek w Rabsztynie – problemy turystyczne i dydaktyczne zamków Jury Krakowsko – Częstochowskiej, UJ, 1994.
131. Szymaszek Marlena, Ośrodki kultury w Nowym Targu, UJ, 1994.

1995
132. Kozioł Sławomir, Dydaktyczno-wychowawcze walory wybranych filmów Andrzeja Wajdy, UJ, 1995.
133. Kozłowska Dorota, Wartości estetyczno-wychowawcze działalności ośrodków kultury w Rybniku, UJ, 1995.
134. Krzyżak Renata, Formy działalności kulturalno-oświatowej bibliotek na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie, UJ, 1995,
135. Nawrocka Anna, Miejsce polskich tańców narodowych na przykładzie wybranych współcześnie działających studenckich zespołów folklorystycznych Krakowa, UJ, 1995.
136. Paluchowski Mirosław, Ośrodki życia kulturalnego krakowskiego Kazimierza. Historia ,stan obecny, perspektywy rozwoju, UJ, 1995.
137. Surma Małgorzata, Krakowskie ognisko polskiej YMCA i Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana – kierunki oddziaływań edukacyjnych i kulturalnych, UJ, 1995.
138. Tomaszek Monika, Miasto średniowieczne – jego cechy: obronność i władze na przykładzie Krakowa, a jego percepcja przez współczesnych, UJ, 1995.
139. Węgrzyn Bernadetta, Funkcja symboliczna koloru, a rzeczywisty obraz w ekspresji plastycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, UJ, 1995.
140. Wiecheć Ewa, Krakowskie obchody setnej rocznicy śmierci Jana Matejki – aspekt edukacyjny i wychowawczy, UJ, 1995.
141. Wilczyńska Lucyna, Portret dziecięcy w sztuce na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego, UJ, 1995.
142. Zagórska Renata, Działalność edukacyjna Muzeum Przyrodniczego w Krakowie, UJ, 1995.
143. Zieliński Rafał, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Mangha” w Krakowie -perspektywy dydaktyczne, UJ, 1995.

1996
144. Chechelska Dziepak Marta, Polonez i jego wartości historyczne i kulturalne we współczesnym świecie, UJ, 1996.
145. Chrzanowska Agnieszka, Działalność Muzeum Etnograficznego w Krakowie jako placówki muzealnej i kulturalno-oświatowej, UJ, 1996.
146. Dębicka Konrada Mariola Sł. NSJ, Kościół i zespół klasztorny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie, PAT WHK, 1996.
147. Dyląg Anna, Dydaktyczne wartości daru Karoliny Lanckorońskiej, UJ, 1996.
148. Gutkowska Monika, Katedra na Wawelu jako muzeum – walory artystyczne i dydaktyczne, UJ, 1996.
149. Hofryn Agnieszka, Koleje losu i przyszłość Bożnicy Ubogich w Krakowie-aspekty poznawcze, UJ,1996.
150. Kowalczyk Beata, Percepcja malarstwa Piotra Michałowskiego, UJ, 1996.
151. Kucharczyk Iwona, Percepcja średniowiecznej architektury Krakowa na przykładzie katedry Wawelskiej i bazyliki Mariackiej – architektura średniowieczna jako medium edukacji, UJ, 1996.
152. Łakomy Lidia, Działalność kulturalna i oświatowa Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie na tle muzealnictwa skansenowego, UJ, 1996.
153. Majchrowicz Renata, Zabytki gotyckiego złotnictwa ze skarbca kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce, PAT WHK, 1996.
154. Matecka Joanna, Dzieje Nowohuckiego Teatru Ludowego 1955 – 89 jako przykład działalności instytucji kulturalnej w specyficznym środowisku Nowej Huty, UJ, 1996.
155. Mirek Romuald, „Mogiła mogił” kopiec Józefa Piłsudskiego w aspekcie kulturalno-oświatowym, UJ, 1996.
156. Oczkowska – Słowik Magdalena, Zespół Bonifratrów w społecznym odbiorze. Walory artystyczno- wychowawcze, UJ, 1996.
157. Osiadacz Izabela, Teatr „Groteska” – scena dla dzieci?, UJ, 1996.
158. Palkij Jolanta, Teatr Ludowy w Nowej Hucie jako placówka kulturalna – dziś, UJ, 1996.
159. Planeta Anna, Najważniejsze budowle Rynku Głównego w Krakowie – walory artystyczne i dydaktyczne, UJ, 1996.
160. Ptak Anetta, Archiwum Państwowe w Krakowie w aspekcie pracy naukowej i dydaktycznej w latach 1951 – 1995, UJ, 1996.
161. Rusinowska Joanna, Czego może nauczyć w zakresie wychowania i edukacji przez sztukę twórczość i działalność Adama Chmielowskiego, UJ, 1996.
162. Skopek Magdalena, Rozwój tradycji operowych w Krakowie do roku 1945 – aspekty kulturotwórcze, UJ, 1996.
163. Sosnowska Agnieszka, Obrazy impresjonistów polskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – funkcje wychowawcze i dydaktyczne, UJ, 1996.
164. Stolfa Joanna, Cmentarz Rakowicki jako „ Galeria Sztuki”-walory dydaktyczno-wychowawcze, UJ, 1996.
165. Studnicka Agata, Perła polskiego renesansu czyli Kaplica Zygmuntowska na Wawelu i jej aspekt kulturalno-oświatowy, UJ, 1996.
166. Szawul Ewa, Teatr im Juliusza Słowackiego jako muzeum,. UJ, 1996.
167. Ślusarek Robert, Restauracja kościoła i klasztoru oo. Augustianów na Kazimierzu w Krakowie w XIX oraz w pierwszej połowie XX wieku, PAT WHK, 1996.
168. Trela Magdalena, Współczesny odbiór dzieł Józefa Mehoffera, UJ, 1996.
169. Typek Irena, Działalność oświatowa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na podstawie stałej ekspozycji „Z dziejów i kultury Krakowa”, UJ, 1996.
170. Zych Katarzyna, Spotkania muzyczne i wrzesień muzyczny na zamku w Baranowie Sandomierskim – przykład komunikacji kulturalnej, UJ, 1996.

1997
171. Chmura Renata, Kulturotwórcza działalność telewizji regionalnej na przykładzie telewizji Kraków, UJ, 1997.
172. Czajkowska Monika, Centralny ośrodek turystyki górskiej PTTK w Krakowie i jego działalność kulturotwórcza, UJ, 1997.
173. Dyroz Katarzyna, Działalność ośrodków kulturalnych miasta Andrychowa. Możliwości kontaktu z kulturą, UJ, 1997.
174. Glaza Anna, Komplet szat liturgicznych z klasztoru sióstr Klarysek w Krakowie z lat 1880 – 1883 refleks kultu błogosławionej Salomei, PAT WHK, 1997.
175. Handzel Magdalena, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Działalność edukacyjna i popularyzatorska, UJ, 1997.
176. Hołówka Dorota, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – zapomniane miejsce edukacji, UJ, 1997.
177. Januszewska Katarzyna, Działalność kulturalno – oświatowa Dworku Białoprądnickiego w latach1992 -1996, UJ, 1997.
178. Jarmoliński Ernest, Recepcja sztuki abstrakcyjnej na przykładzie malarstwa informel, UJ, 1997.
179.Jaśkowska Violetta, Średnie szkolnictwo artystyczne w Polsce po roku 1945, UJ, 1997.
180. Jaśkowska Wioletta, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu. Przeszłość i teraźniejszość, UJ, 1997.
181. Jawor Ewa, Historia i dzień dzisiejszy Towarzystwa Strzeleckiego – Bractwo Kurkowe w Krakowie, UJ, 1997.
182. Jopek Bożena, Radio Kraków – Radio współczesne, UJ, 1997.
183. Koszyk Agnieszka, Popularyzatorska funkcja reklamy na przykładzie kina Kijów w Krakowie, UJ, 1997.
184. Kuc Renata, Witraże jako medium edukacji w Krakowie, UJ, 1997.
185. Kucał Joanna, Kościoły w Wieliczce – lekcja historii i sztuki sakralnej, UJ, 1997.
186. Kwaśniewicz Krzysztof, Witraże o tematyce sakralnej w twórczości Adama Bunscha, PAT WHK, 1997
187. Lubczyńska – Gładka Urszula, Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie – wartości turystyczne i kulturotwórcze, UJ, 1997.
188. Mańko Katarzyna, Taniec towarzyski jako element wychowania społecznego i estetycznego młodzieży licealnej Przeworska i Krakowa, UJ, 1997.
189. Mias – Dudek Izabela, Informacja w dziedzinie kultury w strukturze informacji ogólnej, UJ, 1997.
190. Michałek Monika, Początki fotografii w Krakowie na przykładzie zakładu rodziny Uriegerów i zakładu Józefa Sabalda, UJ, 1997.
191. Mogilska Katarzyna, Czego mogą nauczyć dziewiętnastowieczne cerkwie zachodniej Łemkowszczyzny o kulturze Lemków, UJ, 1997,
192. Petkow Ewa, Krakowskie galerie fotografii na wybranych przykładach (ZPAF, NCK) finkcje kulturalno-edukacyjne, UJ, 1997.
193. Piskorz Renata, Dzieje i działalność muzeum regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach, UJ, 1997.
194. Rak Ewa, Twórczość Tadeusza Makowskiego jako medium wychowania przez sztukę, UJ, 1997.
195. Rolka Iwona, Czego mogą nauczyć święta żydowskie. Dzień dzisiejszy, UJ, 1997.
196. Rutkowska Joanna, Ośrodki kulturotwórcze na obrzeżach miasta Krakowa na przykładzie Młodzieżowego Domu Kultury im. K.J. Gałczyńskiego na Woli Duchackiej Zachód, UJ, 1997.
197. Sojka Agnieszka, Współczesny ceremoniał na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako odbicie dziejów uczelni, UJ, 1997.
198. Stach Marta, Rola Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku w wychowaniu estetycznym młodzieży, UJ, 1997.
199. Tracz Katarzyna, Kościół św. Barbary i klasztor Jezuitów jako zespól zabytków – wartości kulturalne kompleksu architektonicznego, UJ, 1997.
200. Tyrpa Marta, Trzy lekcje włoskiego renesansu w Krakowie Dziedziniec wawelski, kaplica Zygmuntowska i kaplica Tomickiego oraz attyka Sukiennic, UJ, 1997.
201. Wnęk Angnieszka, Funkcje pedagogiczne i kulturotwórcze duszpasterstwa misyjnego na przykładzie kościoła p. w. Św. Wincentego A. Paulo na Kleparzu i kościoła p. w. N.M.P. z Lourdes przy ul. J. Lea w Krakowie, UJ, 1997.
202. Wnyk Agnieszka, Kościoły Misjonarzy na Starym Kleparzu i Nowej Wsi, UJ, 1997.

1998
203, Chmurowicz Malwina, Muzeum – Pałac Lubomirskich w Przeworsku (oddziaływanie kulturalne i wychowawcze), UJ, 1998,
204. Cichoń Stanisław, Kościół Dominikanów w Żółkwi : zabytek sztuki i kultury religijnej, PAT WHK, 1998.
205. Dygdałowicz Patrycja, Życie kulturalne w Skawinie – świeckie i religijne, UJ, 1998.
206. Grzybowska Anna, Sakralne zabytki w Proszowicach w świetle ich działalności kulturalnej, UJ, 1998.
207. Hajdosz Aneta, Rodzaje i funkcje artystyczno – wychowawcze maski teatralnej (wybrane problemy), UJ, 1998.
208. Jodłowska – Kubala Dominika, Funkcje kulturotwórcze kościoła parafialnego w Gorlicach, UJ, 1998.
209. Kamińska Agnieszka, Wpływ estetyki wnętrza na rozwój dziecka, UJ, 1998.
210. Krawczyk Dominika, Twórczość osób niepełnosprawnych na przykładzie warsztatów terapii zajęciowej w Krakowie ul. Emaus 18, UJ, 1998.
211. Molak Marta, Legendy krakowskie i pamiątki po nich, UJ, 1998.
212. Noga Elżbieta, Ołtarz główny w po karmelitańskim kościele Niepokalanego Poczęcia NM.P. (zwanym św. Łazarza) jako przykład barokowego thatrum sacrum, PAT WHK, 1998.
213. Placha Joanna, Działalność Polskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Londynie, UJ, 1998.
214. Pyrka Magdalena, Ekspresja artystyczna więźniów jako forma przetrwania i droga do normalności, UJ, 1998.
215. Rotter Lucyna, Historyczne i artystyczne aspekty kościoła p. w. Św. Mikołaja w Czulicach, PAT WHK, 1998.
216. Ślęzak Iwona, Funkcje dawna i obecne zamku w Rzeszowie, UJ, 1998.
217. Warchoł Joanna, Wychowanie estetyczne poprzez internet (zagadnienia podstawowe), UJ, 1998.
218. Wyspiańska Agnieszka, Neogotyckie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego próbą nawiązania do tradycji średniowiecznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, UJ, 1998.
219. Rozum Dariusz MS, Kaplica na Murowiance, łaskami słynąca figura Matki Boskiej Atiidski4,- PAT , 1998.

1999
220. Chruściel Tatiana, Lekcja sztuki współczesnej na przykładzie artystycznej działalności Andrzeja Szarka i Nowosądeckiej Małej Galerii, UJ, 1999.
221. Eznekier Ewa, Przemiany w Krakowskim kościele Franciszkanów w XVII i XVIII wieku, PAT WHK, 1999.
222. Gumula Katarzyna, Wychowanie przez taniec wychowanie do tańca, na podstawie działalności Centrum Tańca EURODANCE 2000 Kraków, UJ, 1999.
223. Guzik Lilanna, Poznawcze i wychowawcze wartości orientu na przykładzie wystawy „Teatr Azji” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, UJ, 1999.
224. Gwoździowska Małgorzata, Kultura cyganów – dawniej a dziś, UJ, 1999.
225. Hopkowicz Agnieszka, Kulturotwórcza i dydaktyczna rola i wystawy sztuki nowoczesnej w Krakowie 1948/49 i jej rekonstrukcji 50 lat później, UJ, 1999.
226. Jasica Władysław, Rozwój barokowej snycerki od końca XVII wieku do 1760 roku na przykładzie wyposażenia wnętrza kościoła Karmelitów na Piasku w Krakowie, PAT WT, 1999.
227. Kamińska Wioletta, Prospektywy wychowawcze współczesnego malarstwa sakralnego na przykładzie Drogi Krzyżowej Jerzego Nowosielskiego, UJ, 1999.
228. Kasznik Magdalena, Możliwości integralnego poznania zabytków na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego, UJ, 1999.
229. Kopyto Justyna, Moda kobieca odbiciem kulimy i sztuki Art. Deco w Polsce, UJ, 1999.
230. Kutela Elżbieta, Jama Michalika – Kawiarnia Artystyczna jako symbol Młodej Polski na tle epoki Fin de Siècle u progu XXI wieku, UJ, 1999.
231. Małek Monika, Dom Józefa Mehoffera na ulicy Krupniczej i jego zbiory w aspekcie wychowawczym, dydaktycznym i muzealnym, UJ, 1999.
232. Maniak Małgorzata, Katedra Tarnowska – przykład wychowania przez sztukę od średniowiecza do współczesności, UJ, 1999.
233. Michalik Ewelina, Kolegium Sanockie – dzisiaj – dawniej i nowe funkcje, UJ, 1999.
234. Michalska Malina, Kultura i sztuka Łemkowska na przykładzie dawnej cerkwi greko-katolickiej p. w. śś. Kosmy i Damiana w Tyliczu k. Nowego Sącza, PAT WHK, 1999.
235. Molak Marta, Geneza i rola wybranych legend krakowskich oraz ich funkcje edukacyjne, UJ, 1999.
236. Moskwa Marcin, Droga Krzyżowa Jerzego Nowosielskiego w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie na tle współczesnego malarstwa monumentalnego, PAT WHK, 1999.
237. Pytel Dominika, Komu i czemu służy dziś Willa Decjusza na Woli Justowskiej, UJ, 1999.
238. Rolka Iwona, Dawne i obecna użytkowanie Dworku Jana Matejki w Krzesławicach. UJ, 1999
239. Rybacka Agnieszka, Dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – miejsce upowszechnienia kultury muzycznej, UJ, 1999.
240. Seda Małgorzata, Galeria sztuki współczesnej Bunkier Sztuki – działalność wystawiennicza i edukacyjna w latach 1993 – 1998, UJ, 1999.
241. Strzelewicz Radosław, Kościół i parafia świętego Jana Chrzciciela w Prandocinie jako przykład romańskiej sztuki sakralnej w Polsce, PAT WHK, 1999.
242. Szczypka Anna, Witraże Stanisława Wyspiańskiego – wartość artystyczna i znaczenie dla wychowania estetycznego, UJ, 1999.
243. Szwedo Katarzyna, Muzeum Pałac w Wilanowie jako miejsce edukacji kulturalnej, UJ, 1999.
244. Żmudka Izabela, Ołtarz tryptykowy z roku 1623 fundacji Margarety Pertetzin z Muzeum Regionalnego w Jaworznie, przyczynek do ikonografii protestanckiej sztuki sakralnej na Śląsku, PAT WHK, 1999.

2000
245. Drobot Jerzy, Muzyka w „Piwnicach” krakowskich – aspekt wychowawczy, UJ, 2000.
246. Konik Dorota, Możliwości edukacyjne przez kulturę i sztukę w małym mieście na przykładzie Sułkowic, UJ, 2000.
247. Kuchcicka Marta, Architektura i wyposażenie kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja w Mogile, PAT WHK, 2000.
248. Malina Violetta, Czego może nauczyć w zakresie dawnej kultury i historii Polski sztuka Jana Matejki. Strój i akcesoria, UJ, 2000.
249. Marek Łucja, Matka Boska Spytkowicka (dzieło Józefa Kopaczyńskiego) – krakowskie malarstwo religijne w służbie Kościołowi, PAT WHK, 2000.
250. Olech – Czechowska Renata, Współczesna reklama zdobi czy szpeci Szlak Królewski w Krakowie, UJ, 2000.
251. Payne Anna, Kościół Przemienienia Pańskiego i szkolnictwo oo. Pijarów – wczoraj i dziś (możliwości wychowania przez sztukę), UJ, 2000.
252. Ptaszkowska Agata, Malarstwo Innocentego Monti w Akademickiej Kolegiacie p. w. św. Anny w Krakowie, PAT WHK, 2000.
253. Rudy – Rudkowska Joanna, Festiwal Artystyczny Młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy – działalność i oddziaływanie, UJ, 2000.
254. Smajek Małgorzata, Edukacja filmowa w szkole na podstawie filmu „Pan Tadeusz”, UJ, 2000.
255. Sokolińska Dominika, Oferta i odbiór filmów video dla dzieci. Sztuka filmowa i wychowanie, UJ, 2000
256. Woźniak Ewa, Zespół „Kanon” w Nowohuckim centrum kultury jak wychowuje sztuka baletu, UJ, 2000
257. Zmarzły Tomasz, Malarstwo Andrzeja Radwańskiego, PAT WT, 2000.

Recenzje:

Prac prof. dr hab. S. Rodzińskiego – 54
Prac pisanych na PAT – 27
Prac pisanych na KUL – 3
Prac pisanych na ASP – 1
Prac pisanych na UJ Inst. Hist. Sztuki – 1

PRACE DOKTORSKIE

1. Szczebak Władysław ks., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie na tle dziejów muzealnictwa kościelnego w Polsce, PAN.|

2. Wróblewska Elżbieta, Warsztaty odlewnicze Benningów, Wittwercków i Anthonych. Studium z dziejów gdańskiego cechu metalowego, PAN, 1994.

3. Hasslinger Ewa, Charakter i funkcje kulturotwórcze polskich czasopism fotograficznych okresu dwudziestolecia międzywojennego, UJ, 1997.

4. Rozmus Dariusz, Rzeźba nagrobna na cmentarzach żydowskich na przykładzie ziemi olkuskiej, PAN, 1997.

5. Popoaski Bernadete Maria, Sztuka Polonii Brazylijskiej i jej upowszechnienie, UJ, 1998.

6. Piwowarczyk Elżbieta, Zaginione wyposażenie gotyckich świątyń Krakowa na przykładzie bazyliki Mariackiej w XIII — XVI wieku, PAT WHK, 2000.

7. Torowska Joanna, Zabytkowe parki i ogrody Krakowa jako dzida sztuki i ośrodki wychowania, UJ, 2001.

8. Stojak Grażyna, Edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli od 1870 do 1970 roku, UJ, 2005.

9. Kwaśniewicz Krzysztof, Nagrobki i pomniki profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego wartości historyczne i artystyczne. Cmentarz Rakowicki w Krakowie 1803-2000, PAT 2005.

10. Pater Renata, Edukacyjna rola muzeów dla dzieci i młodzieży (na przykładzie Niemiec), UJ 2005.

11. Grzesiak Krystyna, Krakowskie synagogi i domy modlitwy, Funkcje Kulturotwórcze i dydaktyczne, UJ.

12. Aksman Joanna, Programy telewizyjne o sztuce w procesie wychowania estetycznego w szkole podstawowej, stan obecny na przykładzie Telewizji Kraków, UJ, 2006.

Możliwość komentowania została wyłączona.