Prof. Andrzej Samek

Biogram

Biogram profesora Andrzeja Samka

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Samek urodzony w Krakowie w 22 czerwca 1924 roku, absolwent Wydziału Komunikacji, Oddział Lotniczy, Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1950);

Nauczyciel, kierownik Wydziału Zaocznego technikum Mechanicznego Kraków (1951-57),

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej od 12.04.1956. Doktorat 1963, habilitacja 1968, prof. nadzw. 1983, prof. zw. 1991, w 1994 przejście na emeryturę;

Twórca i kierownik Zakładu Technologii Obróbki i Montażu Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Krakowskiej 1973-94;

Zastępca dyrektora Instytutu Technologii Maszyn 1973-75;

Organizator wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacji i Miar (PKNiM) pierwszych studiów podyplomowych z zakresu normalizacji w Polsce, Studium Podyplomowe Nomologii 1968-73;

Kierownik Zakładu Nowych Technik Nauczania Politechniki Krakowskiej 1970-73;

Prodziekan Wydziału Mechanicznego 1975-78;

Członek Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczego Normalizacji 1975-78;

Członek Rady Programowej miesięcznika „Normalizacja” 1973-85;

Twórca nowego kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego 1987;

Dyrektor Biura Telestudiów Politechniki Krakowskiej 2001-2002; Zatrudniony w Katedrze Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki MIG 2003-14;

Konsultant zakładów PZL Mielec, Rzeszów, Świdnik 1970-80;

Ekspert i przewodniczący polskiej delegacji stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG 1967-74;

Przewodniczący Komisji Normalizacyjnej Branżowego Ośrodka Normalizacyjnego JOS 1974-86;

Przewodniczący Komisji Ekspertów ds. Jakości Narzędzi JOS 1975-86;

Przewodniczący Komitetu Technicznego PKN nr. 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego 1994-nadal;

Członek Rady Sektorowej Sektora Maszyn i Inżynierii PKN 1994-nadal

Członek Aeroklubu Krakowskiego od 1945 r. członek zarządu, prezes (dwie kadencje 2003-2007);

Członek honorowy Aeroklubu Polskiego;

Członek honorowy Stowarzyszenia Malakologów Polskich;

Staż przemysłowy „Wiepofama” Poznań 1965;

Staż naukowy TU Dresden 1966;

Staż naukowy ENIT Tunis 1977;

Wykładowca Politechniki Wrocławskiej 1996-99;

Dorobek:

240 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 23 książki, 8 monografii;

Promotor 9 prac doktorskich;

Recenzent 12 prac doktorskich, 3 wniosków profesorskich.

Kierownik naukowy wypraw naukowo-nurkowych akademickiego klubu podwodnego „Krab” AGH „Kuba-Meksyk 1982″, „Tridacna 1984″.

Odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty Krzyż Zasługi,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Złoty Medal 50-lecia Politechniki Krakowskiej,

Medal „50-lecia Polskiego Lotnictwa Sportowego”,

Medal Dowództwa Wojsk Lotniczych „Zasłużonemu dla Lotnictwa”,

Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej,

Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa,

Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa „,

Złota Odznaka „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”,

Odznaka „Honoris gratia”,

Komentarze są wyłączone.