O kolekcjonerstwie

Początki kolekcjonerstwa bywają różne. O staniu się kolekcjonerem często decyduje czysty przypadek lub zbieg okoliczności, często wychowanie. Jeżeli rodzice, dziadkowie są kolekcjonerami i my zaczynamy kolekcjonować. Kolekcjonerstwo to proces długotrwały i systematyczny. Aby powstałą wartościowa kolekcja wymaga to czasu.  Profesjonalizm mierzony jest w latach doświadczenia i wytrwałości poznawania tematu.
Medale z minionej epoki.

Medalierstwo zrodziło się we Włoszech w dobie renesansu. Towarzyszący tej epoce zwrot ku wybitnym postaciom przejawiający się w wielu dziedzinach sztuki znalazł również odzwierciedlenie w tematyce wytwarzanych medali. W Polsce pierwszy znany medal powstał w 1508r.we Wrocławiu, (upamiętniał on pobyt Władysława Jagiellończyka w Nysie). Właściwą kolebką polskiego medalierstwa stał się wówczas Gród Kraka. To tu w Krakowie powstało pierwsze Towarzystwo Numizmatyczne 1888r., a najbardziej rozpoznawalnym projektantem medali późniejszego okresu był Bronisław Chromy.

Kolekcja Profesora Jana Samka liczy łącznie 1400 medali. Historia tego imponującego zbioru rozpoczęła się jakieś 40 lat temu, a całość kolekcji waży pół tony. Pierwsze medale profesor otrzymał od współpracowników i przyjaciół. Wraz z powiększającym się zbiorem zaczął systematycznie odwiedzać targi kolekcjonerskie i sklepy numizmatyczne. Medale w swojej specyfice są bardzo wdzięcznym przedmiotem kolekcji, trwałe, łatwe do przechowywania i nie wymagają szczególnej konserwacji. Wartość historyczna i artystyczna w owej kolekcji maja równorzędne znaczenie przez co są głównymi motywami doboru poszczególnych egzemplarzy.

Polskim ośrodkiem gdzie najprężniej rozwijał się wyrób medali był Gdańsk i Śląsk, a po wojnie w Warszawa. Medale powojenne nawiązywały do historii , szczególnie najnowszej, przedstawiając sławnych poetów , uczonych, postacie historyczne. W latach 60 zaczęła się mnożyć się ilość medali wykonywanych z brązu, żeliwa, innych metali oraz grafitu. Powstawały z okazji uczczenia różnego rodzaju rocznic i wydarzeń. Zbiór medali zgromadzonych prze Profesora Samka podzielony jest na kilka działów min.: wydarzenia historyczne, miniona epoka, sławi ludzie, królowie i jubileusze itp., dzięki czemu kolekcja posiada walory edukacyjne. Poprzez medale przedstawiające poetów, uczonych czy bohaterów narodowych można poznać niemal cała historie Polski a w szczególności bliższych nam czasów. W dziedzinie walorów artystycznych należy zwrócić uwagę na przedstawienie postaci, sceny grupowe czy budynki którymi w formie wizerunków medale były zdobione. Wartościowe krążki powstałe w latach 60 i później są wytworem talentów wykształconych po II wojnie światowej w krajowych uczelniach artystycznych. W medalach z tego okresu dominuje nowoczesna stylistyka i nieco odbiegają od tradycyjnej tematyki i formy. Powstały też nowe formy tworzenia medali. Tak popularną metodę bicia zastąpiła metoda ręcznie cyzelowanego odlewu. Wraz ze zmianą sposobu wytwarzania nastąpiła w kształcie i stylistyce. Poszczególne modele różniły się poziomem technologicznym i artystycznym. Po 1989r. pojawił się temat nie występujący dotychczas, mianowicie medale o tematyce kościelnej. Forma w jakiej ukazywały się medale po 1945r. była zarówno jednostronna jak i dwustronna. Najczęściej spotykamy klasyczne medale kołowe. W II połowie lat 50 medalierstwo zdominowały medale kwadratowe, prostokątne, jak i o kształtach nietypowych i nieregularnych.

Medale zgromadzone przez Profesora wytworzone po 45 roku to zazwyczaj medale jubileuszowe upamiętniające rocznice założenia miast, miasteczek różnego rodzaju organizacji społecznych, często w stosownym wydźwięku politycznym. Osobna grupę tworzą medale poświęcone wybitnym Polakom, od znanej serii Królewskiej poprzez medale poświęcone pisarzom, uczonym i wybitnym politykom. Osobna grupę stanowią medale kościelne z ostatnich lat w tym medale papieskie. Równie liczna grupa w kolekcji to medale sportowe. W kolekcji są medale bite, odlewane, tłoczone zaś materiałem jest brąz, tombak, żelazo, aluminium. Niektóre unikatowe egzemplarze wykonane są ze szkła a nawet węgla. W większości są to medale dwustronne przeważnie w tradycyjnej formie koła, niekiedy w kształcie kwadratu czy prostokąta. Wszystkie medale są wyrazem minionej epoki. Imponująca kolekcja stanowi cenny dorobek zarówno w aspekcie historycznym jak i artystycznym czy społecznym.

Początki kolekcjonerstwa pocztówek

Pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich, podobnie jak w całej Europie, szeroko rozpowszechnioną moda na zbieranie pocztówek. Sprzyjało temu pojawienie się ilustrowanych kart pocztowych autorstwa polskich malarzy i grafików, nakładem polskich wydawców. Kolekcjonerzy zaczęli zrzeszać się w kluby. W roku 1889 powstało w Krakowie „Kółko Kartofilów” przy „Związku Polskich Zbieraczy Znaczków Pocztowych”, które wspólnie z kolekcjonerami z Czech zorganizowało w tymże roku I Słowiańską Wystawę Kart Pocztowych. Wzięło w niej udział 180-ciu kolekcjonerów i wydawców, którzy zaprezentowali publiczności 30 tys. kart pocztowych. Wystawie towarzyszył konkurs na najpiękniejszą pocztówkę, w którym złoty medal zdobyła seria kart autorstwa Stanisława Tandosa. Był to zestaw 10 akwareli z widokami Krakowa w specjalnej kopercie sprzedawany w cenie 10 ct. Pocztówki wydane zostały przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie. W skład jury konkursu wchodzili: Jacek Malczewski, Stanisław Tandos, Leon Wyczółkowski….

Komentarze są wyłączone.