Judaica – art

„Judaica – art” stworzyłam z myślą o upowszechnieniu dorobku naukowego mojej matki, historyka sztuki, dr Izabelli Rejduch Samkowej, w odniesieniu do jej badań nad polską sztuką żydowską. W działach, podzielonych tematycznie, zamieściłam artykuły opublikowane na przestrzeni lat, w wydawnictwach naukowych, sesyjnych  i czasopismach branżowych wraz z bibliografią. Dodatkowo w celu przybliżenia… Continue reading

Józef Samek

Józef Samek jako akademik ochotnik walczył w wojnie bolszewickiej, po odzyskaniu niepodległości uzyskał stopień Dr. prawa na UJ, był  przed wojną wicedyrektorem Państw. Banku Rolnego w Krakowie.  Był wielkim miłośnikiem Tatr, po jednej z wypraw do Tatrzańskich Jaskiń, na wskutek nieszczęśliwego wypadku i długotrwałego przebywania pod ziemią zmarł w 1937r.

1946 Kolor wolności

Rok 1946 Rabka, pierwsze wakacje prof. Jana Sławomira Samka, wtedy szesnastoletniego chłopca, po latach wojny spędzonych w mieście. Patrząc na  tryskające kolorami rysunki, bijący z nich zachwyt nad polnym kwiatkiem, gałązką świerkową, kolorami natury, przychodzi obraz szczupłego chłopca, siedzącego w cieniu drzewa i chłonącego piękno, po latach wojny chłonącego całym… Continue reading