1971/52 STAN I POTRZEBY ZABYTKÓW CIESZYNA

Niniejszy artykuł w pierwotnej wersji opracowany został jako referat dla Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, która ostatnio podjęła zakrojoną na szeroką skalę akcję ochrony i odbudowy zabytków miasta. W części omawiającej architekturę Cieszyna oparto się głównie na opracowaniach: T. Dobrowolski, Sztuka Województwa Śląskiego, Katowice 1933 i Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław… Continue reading