1970/52. Res-imagines

Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), Rocznik Historii Sztuki VIII 1970, s. 177-248, il. 1-75. Jest w dawnym kościele karmelitów w Przemyślu ambona w kształcie okrętu. Okręt wznosi się na skałach, przyparty do lewego filara w krzyżu kościoła. Do widocznego między skałami morza zapuścili sieć… Continue reading

1970/50. Ambony naves et naviculae w Polsce

[w:] Rokoko. Studia nad sztuką I połowy XVIII wieku [w:] Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu X. 1968 r., Warszawa 1970, s. 219-246, il. 1-10. W trzeciej dekadzie XVII w. powstała w Rzymie na Piazza di Spagna fontanna zw. Barcaccia, dzieło Gianlorenza Berniniego (il. 1). Ma ona kształt… Continue reading

1969/48. Puszka w kształcie Arki Przymierza w kościele św. Mikołaja w Bielsku

Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 2, s. 199-208, il. 1-14. (PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA REALIZACJI TEMATU ARKA PRZYMIERZA W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM) W trakcie prac redakcyjnych nad Katalogiem zabytków sztuki w Polsce w niewielkim skarbcu kościoła parafialnego św. Mikołaja w Bielsku odnaleziona została nie znana puszka na komunikanty, która ze względu… Continue reading

1967/43. Refleksy kultu Cordis Jesu w polskim rzemiośle artystycznym

Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 164-170, il. 1-10. REFLEKSY KULTU CORDIS JESU W POLSKIM RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM W kościele parafialnym w Mogilanach pod Krakowem znajduje się późnobarokowy ołtarz o szczególnej  kompozycji (il. 1)[1]Wzmiankowany przez J. LEPIARCZYKA, Powiat krakowski (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, I, Woj. krakowskie, z. 6,… Continue reading