1970/52. Res-imagines

Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), Rocznik Historii Sztuki VIII 1970, s. 177-248, il. 1-75. Jest w dawnym kościele karmelitów w Przemyślu ambona w kształcie okrętu. Okręt wznosi się na skałach, przyparty do lewego filara w krzyżu kościoła. Do widocznego między skałami morza zapuścili sieć… Continue reading

1979/144 ZAPOMNIANE ŹRÓDŁO INSPIRACJI PREDELLI OŁTARZA WITA STWOSZA W KOŚCIELE MARIACKIM W KRAKOWIE

Folia Historiae Artium XV 1979, s. 25-39, il. 1-28. Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie*   *Niniejsza rozprawa referowana była dnia 12.II.1976 na posiedzeniu Komisji Teorii i Historia Sztuki Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W pięćsetną rocznicę rozpoczęcia przez Wita Stwosza prac nad ołtarzem… Continue reading

1979 Nie publikować zastąpione)Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza (Folia Historiae Artium)

Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie* *Niniejsza rozprawa referowana była dnia 12.II.1976 na posiedzeniu Komisji Teorii i Historia Sztuki Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W pięćsetną rocznicę rozpoczęcia przez Wita Stwosza prac nad  ołtarzem w kościele Mariackim w Krakowie.

OPUSCULA ET MISCELANEA – Prace prof. dr hab. Jana Sławomira Samka:

Poniżej zamieszczam w układzie chronologicznym wykaz prac mojego Ojca, na przestrzeni lat 1954 – 2005. Artykuły  opublikowane w latach 1949-1950 w czasopiśmie „Orli Lot „ gdy był uczniem Państwowego Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie: Wycieczka krajoznawcza do Giebułtowa, Zielonek, Garlicy Murowanej, Orli lot 1949, nr 3, s. 40-42. rys…. Continue reading