OPUSCULA ET MISCELANEA – Prace prof. dr hab. Jana Sławomira Samka:

Poniżej zamieszczam w układzie chronologicznym wykaz prac mojego Ojca, na przestrzeni lat 1954 – 2005.

Artykuły  opublikowane w latach 1949-1950 w czasopiśmie „Orli Lot „ gdy był uczniem Państwowego Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie:

  1. Wycieczka krajoznawcza do Giebułtowa, Zielonek, Garlicy Murowanej, Orli lot 1949, nr 3, s. 40-42. rys. 1-2.
  2. Jurajskim szlakiem „ Orlich Gniazd’’, Orli lot 1949, nr 4, s. 124-126, ry s. 1-2.
  3. Obozy i wycieczki. Szlakiem Orlich Gniazd. Wyjątek z kroniki Obozu Wędrownego „Szlakiem Orlich Gniazd”, Orli lot 1949, nr 10, s. 157-160, fot. 1-3.
  4. Obozy i wycieczki. Szlakiem Orlich Gniazd. Dziennik Kola Krajoznawczego Uczniów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Kr. Jana III Sobieskiego w Krakowie, Orli lot 1950, nr 10, s.11-    26, fot. 1-4, plany 1-3, rys. 1-2.
  5. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 2-3, s. 35-59, fot. 1-7, plany 1-7, rys. 1-7.
  6. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 4-5, s. 71-93, fot. 1-5, plany 1-6, rys. 1-7.
  7. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 6-7, s. 102-116, fot. 1-4, plany 1-6, rys. 1-7.

1954

1. Prace konserwatorskie prowadzone na terenie województwa krakowskiego w latach 1952- 1953, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków VII 1954, zeszyt 1, s. 57-66, il. 54-69.

1958

2. [Glos w dyskusji] na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęconej sztuce baroku w Poznaniu w dniach 21-22.XI. I957r., Biuletyn Historii Sztuki XX 1958, nr 1, s. 122-123.
3. Powiat kępiński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce V, województwo poznańskie, pod red. A. Sławskiej i T. Ruszczyńskiej, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 7, Warszawa 1958, s. 1-23, il. 1-65, rys. 1-6.
4. Powiat ostrzeszowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce V, województwo poznańskie, pod red A. Sławskiej i T. Ruszczyńskiej, wspólnie z T Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 17,Warszawa 1958, s. 1-17, il. 1 -54, rys. 1-2.
5. Stan zabytków powiatu wodzisławskiego, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków XI 1958, zeszyt 3-4, s. 264-268, il. 1-5.

1959

6. Kaplica Św. Jana Chrzciciela vr Jerzmanowicach. (Z dziejów fundacji związanych z wyprawą wiedeńską), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 13 X 1956 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s. 228-229, il. 1-3
7. Nieznane fragmenty z wieku XIII w kościele w Rudawie i w kościele Sik Jana w Krakowie, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 19.VI.1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 3/4, s. 396-397, il 1-5
8. Późnorenesansowy ołtarz w Sieprawiu. (O grupie małopolskich ołtarzy z ruchomymi kolumnami), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 21.II 1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s 230-231, il.1-3.

1960

9. Dwór w Goszycach. Próba rekonstrukcji stanu w wieku XVII, Streszczenie komunikatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 7.IV. 1959 r., Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 4, s. 423-424,   il. 1-3.

10. Powiat lubliniecki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową, zeszyt 8, Warszawa 1960, s. 1-38, il. 1-88, rys. 1-3.

11. -12.   Powiat wodzisławski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, wspólnie z M. Korneckim, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 14,Warszawa 1960, s.1-26, il. 1-59, rys. 1-3.

13. Późnorenesansowy ołtarz z ok. roku 1600 w kaplicy św. Andrzeja przy kościele św. Krzyża w Krakowie, Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s.332-333, il. 1-2.

14. Wyniki inwentaryzacji zabytków rzemiosła artystycznego na terenie Krakowa (kościoły i klasztory Śródmieścia), Streszczenie komunikatu wygłoszonego na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie, w dniu 2.X. 1959 r., Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s. 309-314, il. 1-5.

1961

15. Polskie kowalstwo architektoniczne, Bogusław Kopydlowski, [recenzja], Biuletyn Historii Sztuki XXIII 1961, nr 1, s.71-74, il 1-3.

16. -17.  Powiat będziński i miasta wydzielone: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1961, s. 1-30, il. 1-81, rys. 1-2.

18.-19. Powiat pszczyński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1961, s. 1-48, il. 1-88, rys. 1.

20. Wyniki objazdu inwentaryzacyjnego zabytków powiatu brzozowskiego w województwie rzeszowskim (architektura murowana, wyposażenie wnętrz), Streszczenie I części referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego, w dniu 2.VI.1959r., Biuletyn Historii Sztuki XXIII 1961, nr 4, s.420-423, il. 1-5.

1962

21.-22. Powiat myszkowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 9, Warszawa 1962, s. 1-33, il. 1-105, rys.1-5.

23.-24. Powiat zawierciański, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 15, Warszawa 1962, s. 1-31, il. 1 -66, rys.1-5.

1963

25. Powiat kłobucki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 7, Warszawa 1963, s. 1-48, il. 1-107, rys. 1-6.

1964

26. Powiat hrubieszowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VII, województwo lubelskie, pod red. R. Brykowski, E. Smulikowska i Z. Winiarz, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 7,Warszawa 1964, s. 1-75, il. 1-138, rys. 1-7.

27. -28. Powiat rybnicki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VII, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 11, Warszawa 1964, s. 1-42, il. 1-100, rys. 1-8.

29.-30. Powiat tyski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 13, Warszawa 1964, s. 1-34, il. 1-33, rys. 1.

31.-32. Województwo katowickie, wspólnie z A. Olszewskim, redakcja naukowa i współautorstwo [w:] Spis zabytków architektury, Warszawa 1964, s. 109-144.

1965

33. Kościół parafialny w Solcu nad Wisłą – etapy budowy i ich związek z rozwojem miasta, wspólnie z A. Wyrobiszem, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XIII 1965, nr 1, s. 139-158, il. 1-15.

1966

34. Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa pierwszej połowy XVII wieku [streszczenie], Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 548-550.

35. Ołtarz główny w kościele SS. Piotra i Pawła w Krakowie. Geneza koncepcji ikonograficznej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 444-447.

36-37. Powiat gliwicki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 5, Warszawa 1966, s. 1-123, il. 1-371, rys. 1-11.

1967

38. Kruchta zachodnia kościoła Mariackiego w Krakowie. Geneza koncepcji formalnej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1967, s. 730-735.
39. Monstrancja ze sceną Powrotu Zwiadowców do Ziemi Kanaan. Hans Kolbe i Hieronim Wierix, Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 157-163, il. 1-9.
40. Ołtarz główny w kościele ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie. Geneza koncepcji ikonograficznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki 1967, zeszyt 5, s. 87, s. 87-116, il. 1-34.
41-42.   Powiat bielsko-bialski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 2, Warszawa 1967, s. 1-92, il. 1-138, rys. 1-3.
43. Refleksy kultu Cordis Jesu w polskim rzemiośle artystycznym, Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 164-170, il. 1-10.

1968

44. Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa pierwszej połowy siedemnastego wieku, Folia Historiae Artium V 1968, s. 71-130, il. 1-60.
45-46.   Powiat tarnogórski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI. Województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 12, Warszawa 1968, s. 1-39, il. 1-98, rys. 1-3.

1969

47. Kruchta zachodnia kościoła Mariackiego w Krakowie. Geneza koncepcji formalnej, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego, w dniu 11.XII. 1968 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 3, s. 353-357, il. 1-10.
48. Puszka w kształcie Arki Przymierza w kościele św. Mikołaja w Bielsku, Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 2, s. 199-208, il. 1-14.
49. The Parisch Church at Solec on the Vistula. Absracts of Works, published by the research staff of Jagiellonian University in 1965, Social Sciences, Cracow 1969, s. 60-61.

1970

50. Ambony naves et naviculae w Polsce [w:] Rokoko. Studia nad sztuką Ipołowy XVIII wieku [w:] Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu X. 1968 r., Warszawa 1970, s. 219-246, il. 1-10.
51. Kruchta zachodnia kościoła Mariackiego (geneza kompozycji formalnej), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki VIII 1970, s. 99-132, il. 1-42.
52. Res-imagines. Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), Rocznik Historii Sztuki VIII 1970, s. 177-248, il. 1-75.

1971

53-54. Kościoły i klasztory Śródmieścia 1, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Miasto Kraków, cz.II, redakcja naukowa wspólnie z A. Bochnakiem oraz współautorstwo, Warszawa 1971, s. I-XIV, 1-201, il. 1-1006, rys. 1-9.
55. Kulicki Karol, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVI/1, zeszyt 68, 1971, s.151.
56. Laitner (Laytner, Laystner, Laysner, Lasner) Jan, mieszczanin krakowski, murator i przedsiębiorca budowlany z XVII wieku, Polski Słownik Biograficzny XVI/3, zeszyt 70,1971,   s. 411-412.
57. Lanier (Lanie, Lanie, Lania) Beniamin, złotnik i jubiler, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVI/4, zeszyt 71, 1971, s. 397-399.
58. Stan i potrzeby zabytków Cieszyna, Ochrona Zabytków XXIII 1971, s. 173-181, il. 1-13.
59. Uwagi na marginesie inwentaryzacji zabytków Krakowa przeprowadzonej w kościołach i klasztorach Śródmieścia, Charakterystyka katalogu, detale architektoniczne, rzeźba, Biuletyn Historii Sztuki XXXIII 1971, nr 1, s. 58-69, il. 1-20.

1972

60. Do zagadnienia sukienek i wotów w sztuce polskiej epoki baroku (na marginesie komunikatu R. Brykowskiego „Sukienka – wotum metalowe z Parczewa”), Polska Sztuka Ludowa XXVI 1972, nr 1, s. 59-60, il 1-3.
61. Lekszycki (Lexycki, Leksycki) Franciszek, malarz zakonny, bernardyn, Polski Słownik Biograficzny XVII/1, zeszyt 72, 1972, s. 15-16.
62. Lekszycki (Leksycki, Lekrzycki, Lexicki) Marcin, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/1, zeszyt 72, 1972, s. 17.
63 Lenhard (Lenkart) Leopold, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/1, zeszyt 72, 1972, s. 51.
64. Lesiowski Kazimierz, malarz zakonny, franciszkanin, Polski Słownik Biograficzny XVII/2, zeszyt 72, 1972, s. 91.
65. Letyński (Latynski, Letenski) Jan, Polski Słownik BiograficznyXVII/2, zeszyt 73, 1972, s. 194-195.
66. Litwinek (Lithfmek, Litwinkiewicz) Augustyn (ok. 1530-1621), murator i przedsiębiorca budowlany, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/4, zeszyt 75, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 491-492.
67. Nieznana późnogotycka puszka na hostią w kościele Mariackim w Krakowie (do zagadnienia rytów z złotnictwie krakowskim) [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w 1971 r. w Krakowie, 1972, s. 147-148.
68. Nieznana późnogotycka puszka na hostię w kościele Mariackim w Krakowie (do zagadnienia rytów w złotnictwie krakowskim), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 4. XI.1971r., Biuletyn Historii Sztuki XXXIV 1972, nr 3/4, s. 332-334, il. 1-5.
69. Nieznany obraz Piotra Brygierskiego w kościele parafialnym w Strumieniu, Cieszyński Rocznik Muzealny II 1972, s. 89-93, il. 1-4.
70. Ostensoria w formie róży. Na marginesie rozważań nad monstrancją w Strumieniu, Cieszyński Rocznik Muzealny II 1972, s. 83-87, il. 1-7.
71. Późnogotycka puszka na hostię w kościele Mariackim w Krakowie (do zagadnienia rytów w złotnictwie krakowskim), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Historii Sztuki 1972, s. 73-82, il. 1-7.
72. Relacja Benedykta Chmielowskiego, ostensorium paidińskie z roku 1706 i koral w rzemiośle artystycznym w Polsce, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1972, s. 156-158.
73.Zabytki architektury i budownictwa w Polsce 4\ Województwo katowickie, Warszawa 1972,   s. 1-80.
74. Zasoby, wartości i stan zachowania zabytków ruchomych na terenie miasta Krakowa, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 10.IV. 1972 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973,  nr 2, s. 203-205, il. 1-5.

1973

75. Ambroży Grabowski odkrywcą Franciszka Lekszyckiego, Rocznik Krakowski XLIV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973, s. 133-136, il. 1-2.
76. Bascula pastoralia w Polsce, nieznany pastorał z kościoła Mariackiego w Krakowie i Stanisław Samostrzełnik, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1973, s. 151-152. ca
77. Monstrancja z roku 1512 (?) w zbiorach dominikańskich. Problem proweniencjiśrodowiska i warsztatu w świetle zasiągu złotnictwa krakowskiego około 1500 roku. Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 4.XI. 1971 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973, nr 1, s. 95-98, il. 1-8.
78. „Tabula” ze świętym Eligiuszem z początku w.XVII w zbiorach Muzeum Historycznego miasta Krakowa. (Rola Antwerpii w sztuce Krakowa ok.1600), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 2.III.1973 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973, nr 3/4, s. 328-331, il. 1-6.
79.  Zasoby, wartości i stan zachowania zabytków ruchowych na terenie miasta Krakowa. Ochrona Zabytków XXV 1973, s. 183-189, il. 1-8.
80. Zasoby, wartości i stan zachowania „zabytków ruchowych” na terenie miasta Krakowa, Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973, nr 2, s. 203-205.

1974

81. Bascula pastoralia” w Polsce, nieznany pastorał z kościoła Mariackiego w Krakowie i Stanisław Samostrzełnik. Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 23.V. 1973 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 2, s. 205-206, il.1-5.
82. Do zagadnienia sukienek i wotów w sztuce polskiej epoki baroku (na marginesie komunikatu R. Brykowskiego „Sukienka – wotum metalowe z Parczewa”), Sztuka Ludowa XXVIII 1974, nr 9, s. 243-245, il. 1-3.
83. Dwa oblicza renesansowego złotnictwa w Krakowie. Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 22.1.1974 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 4, s. 440-443, il.1-5.
84. [Głos w dyskusji] na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Lublinie: Sztuka około 1600, w dniach 9,10.XI. 1972, Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 1, s. 96-97.
85. [Głos w dyskusji] na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Kielcach: Sztuka Renesansu w dniach 8-10.XI. 1973 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 3, s. 348-350.
86. LeopoldLenkard, Aurifaber Crcicoviensis, (Ze związków połsko-austricickich w dziedzinie złotnictwa), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu ll.V.1973r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 2, s. 207-209, il.1-6.
87. Lenkard Leopold z Wiednia, złotnik krakowski, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1974, zeszyt 1, s. 33-48, il. 1-19.
88. Mackensen    (Mackonson, Macksen) Andrzej I, złotnik krakowski i gdański, artysta nadworny królów Władysława IV i Jana Kazimierza, Polski Słownik Biograficzny XIX/1, zeszyt 80, 1974, s. 83-84.
89. Mackensen (Mackonson, Macksen) Andrzej II, złotnik gdański, wspólnie z M. Sławoszewską, Polski Słownik Bibliograficzny XIX/1, zeszyt 80-ty, 1974, s. 83-84.
90. Magierski Karol, złotnik toruński, Polski Słownik Biograficzny XIX/1, zeszyt 80, 1974, s. 135-136.
91. Mangini Dominik Maria, malarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XIX/3, zeszyt 82,    1974, s. 476-477.
92. Marciniec Andrzej, złotnik nadworny króla Zygmunta I, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XIX/4, zeszyt 83, 1974, s. 586.
93. Marciniec (Marcinek, Marcinkowicz) Marcin, złotnik i jubiler, mieszczanin i rajca krakowski, artysta nadworny króla Zygmunta I, Polski Słownik Biograficzny XIX/4, zeszyt 83, 1974, s. 586-587.
94. Monstrancja paulińska z roku 1706 i relacja o niej Benedykta Chmielowskiego oraz koral w rzemiośle artystycznym w Polsce, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 6.IV.1973r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 1, s. 88-90, il. 1-5.
95.  Monstrancja paulińska z roku 1706 i relacja o niej Benedykta Chmielowskiego oraz koral w rzemiośle artystycznym w Polsce, Folia Historiae Artium X 1974, s. 147-160, il. 1-17,
96. Nieznane płyty miedziorytnicze, Rocznik Krakowski XLV 1974, s. 123-126, il. 1-2, tab. I.
97. Powiat brzozowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce XIII, województwo rzeszowskie, pod red. E. Śnieżyńskiej-Stolotowej i F. Stolota, wspólnie z M. Korneckim, zeszyt 2, Warszawa 1974, s. 1-113, il. 1-227, rys. 1-9.
98 – 99. Powiat i miasto Cieszyn, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1974, s. 1-141, il. 1-301, rys. 1-9.

1975

100. Bacula pastoralia w Polsce (Nieznany pastorał w kościele Mariackim w Krakowie i Stanisław Samostrzełnik), Folia Historiae Artium IX 1975, s. 91-107, il. 1-23.
101. Marstella (Mastella, Mastylla) Andrzej, złotnik, mieszczanin i rajca krakowski, serwitor Zygmunta I, Polski Słownik Bibliograficzny XX/1, zeszyt 84, 1975, s. 66.
102. Meacci (Meaci, Meaczy, Meatzi, Meazzi) Ambroży, kamieniarz, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXII, zeszyt 84, 1975, s. 353-354.
103. Mertens (Martens, Martensai, Mertois, Merttens) Jakub (zm. 1609) malarz i mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XX/3, zeszyt 86, 1975, s. 449-450.
104. Problem importów w polskim rzemiośle artystycznym, Biuletyn Historii Sztuki XXXVII 1975, nr 1, s. 79-80.
105. Tablica cechowa z wyobrażeniem św. Eligiusza (początek XVII wieku), Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1975, zeszyt 2, s.33-55, il. 1-21.

1976

106. Bochnak Adam, (ur.17.IX. 1899 w Krakowie, zm. 28. V. 1974 tamże), historyk sztuki, pedagog, Encyklopedia Katolicka t.2 Lublin 1976, s. 696.
107. Cellini Benvenuto, rzeźbiarz i złotnik florencki okresu manieryzmu, Encyklopedia Katolicka I-II Lublin 1976, s. 1405-1406.
108. Górnośląska grupa chrzcielnic barokowych z około 1700 roku w kształcie rogu obfitości, Roczniki Sztuki Śląskiej 1.10 1976, s. 165-168, il. 1-6
109. Importy i genius loci. O renesansowym rzemiośle artystycznym (na przykładzie złotnictwa i jubiłerstwa), [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, Warszawa 1976, s. 591-611, il. 1-21.
110. Importy w polskim rzemiośle artystycznym (na przykładzie złotnictwa i jubiłerstwa), [w:] O rzemiośle artystycznym w Polsce, Warszawa 1976, s. 33-55, il. 1-21.
111. Kielich fundacji Jana Rybkowicza w kościele św. Anny (ze związków polsko- węgierskich w dziedzinie złotnictwa), Folia Historiae Artium XII 1976, s. 95-105, il. 1 – 13.
112. Małodziński Kazimierz, malarz, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XX/4 1976, zeszyt 91, s. 638.
113. Rzeźby ogrodowe przy pałacu Mieroszewskich w Będzinie – nierozpoznane dzieła Jerzego Leonarda Webera?, Roczniki Sztuki Śląskiej 1.10 1976, s. 161-164, il. 1-5.
114. Znane i nieznane dzieła złotnika Jana Sziłassy’ego z Lewoczy (1707-1782) w Połsce, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 1976, s 117-118.

1977

115. Die Kunstschatze des Klosters Jasna Góra, ze wstępem J.S. Pasierba, wspólnie z K. Szafrańcem, Leipzig 1977, s. 35-149, il. 1-113.
116.Elementy sztuki ludowej w złotnictwie krakowskim (ryte płytki na naczyniach liturgicznych z kościoła Bożego Ciała i św. Marcina w Krakowie), Polska Sztuka Ludowa XXXI 1977, s. 56-59, il. 1-6.
117.Klasztorna sztuka nieprofesjonalna, Lud t.61 1977, s. 153-156, il. 1-2.
118. Pozycja kościoła Bożego Ciała w sztuce Krakowa oraz jego rola w poczynaniach artystycznych kanoników regularnych kongregacji krakowskiej, [w:] Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Kraków 1977, s. 15-19, il. 1-15.
119. Tabule du debut du XVII e.s. representant saint Eloipar Cornelie Biuis d’histoire de la ville de Cracovie, Revue des archeologues et historiene d’art De Louvain X 1977, s. 144-150, il. 1-2.
120. Znane i nieznane dzieła złotnika Jana Szilassyego z Lewoczy w Polsce, Folia Historiae Artium XIII 1977, s. 97-116, il. 1-34.

1978

121-122. Kościoły i klasztory Śródmieścia, 2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz.III, redakcja naukowa wspólnie z A. Bochnakiem oraz współautorstwo, Warszawa 1978, s. I-XVI, 1-247, il. 1-1123, rys. 1-10.
123. Krakowskie dzieło Mathiasa Heringa z 1478 roku, Spotkania z Zabytkami 1978, s. 1-5, il. 1-5.
124. Nitsch Leonard, złotnik i jubiler krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIII/1, zeszyt 96, 1978, s. 150-151.
125. Oldendorf Krzysztof (Christoffel), ludwisarz gdański, Polski Słownik Biograficzny XXIII/4, zeszyt 99, 1978, s. 727-728.
126. Problem aktualności tematu Drzewa Jessego w sztuce polskiej wieku XVII (z zagadnień ikonograficznych w rzemiośle artystycznymj, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z historii sztuki, zeszyt 11, 1978, s. 45-61, il. 1-15.
127. Problem przerzutów niderlandzkich w polskim rzemiośle artystycznym [w:] Rubens, Niederlandy i Polska, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 1978, s. 93-97, il. 1-49.
128. Rodzaje recepcji sztuki Rubensa w Polsce, [w:] Rubens, Niderlandy i Polska, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 1978, s. 80-92, il. 33-47.
129. Sztuka zdobnicza II połowy XIX wieku w Polsce – tabula rasa historiae artium, Referat wygłoszony na Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Poznaniu, Biuletyn Historii Sztuki XL 1978, nr 3, s. 357-360, il.1-2.
130. Uwagi o polskim rzemiośle artystycznym XV wieku, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1978,   s. 567-574, il 1-4
131. Zagadka przemyskiego lawaterza (Przyczynek do zagadnienia teatralności w sztuce lwowskiego baroku), Folia Historiae Artium XIV 1978, s. 93-101, il. 1-11.

1979

132. Dekalog. III. W ikonografii, wspólnie z J. Daranowską-Łukaszewską, Encyklopedia Katolicka III Lublin 1979, s. 1111-1112.
133. Hankis (Enkis, Enkisz, Hankisz, Henkis, Hhenkisz, Honkis, Honkisz) Jerzy , stolarz i snycerz, Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających III, 1979, s. 23-24.
134. J. E. Koula Metamorfozy kovu. Stare bratislavskie kovane meoźe, Bratislava 1976, s. 1-87,  ryc. 1-98 (recenzja) Biuletyn Historii Sztuki XLI, 1979, nr 1, s. 84.
135. Nieznane inspiracje Wita Stwosza, streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 10 kwietnia 1979, Biuletyn Historii Sztuki XLII 1979, nr 1, s. 117-120, il.1-6.
136. O kilku pracach złotnika krakowskiego Leonarda Nitscha (1801-1866) w Muzeum Historycznym miasta Krakowa i innych zbiorach, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1979, zeszyt 6, s. 53-56, il. 1-5.
137. Orłowski Łukasz, malarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIV/2, zeszyt 101, 1979,  s. 236-237.
138. Ott ( Otth, Otten, Otman, Otmanus) Michał, ludwisarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIV/3, zeszyt 103, 1979, s. 625.
139 – 140. Powiat częstochowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 4, Warszawa 1979 s. 1-55, il. 1-197, rys. 1-6.
141. Srebra warszawskie, Lileyko H., Warszawa 1979, s. 1-103, il. 1-125+tablice znaków [recenzja] Nowe Książki 1979, s. 91-92, il. 1.
142. Umeleckie pamatky Cech, l.A.-J., kolektiv vedeckych a odbornych pracovniku Ustavu teorie a dejin Umeni ĆS AV v Praze za vedeni a redakce Emanuela Pochecho, Academia Praha 1977, Biuletyn Historii Sztuki XL 1979, nr 1, s. 85-86.
143. Zapomniana wystawa krakowskich zabytków i pamiątek cechowych, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1979, zeszyt 7, s. 79-81, il. 1-4.
144. Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie, Folia Historiae Artium XV 1979, s. 25-39, il. 1-28.1980
145. El tesoro de Jasna Góra, wstęp J. Pasierba, Varsovia 1980, s. 147, il. 113.
146. Koncepty w sztuce baroku, Biuletyn Historii Sztuki w Polsce XLII 1980, nr 3/4, s. 413-426,   il. 1-20.
147. Krakowskie złotnictwo, Lamus 1980, s. 1-2, il. 1-2.
148. Paulsen (Pauli, Paulus, Paul, Pawelsz) Christian, złotnik gdański, wspólnie z M. Sławoszewską, Polski Słownik Biograficzny XXV/2, zeszyt 105, 1980, s. 351-352.
149. Peters (Petersen) Stefan, złotnik toruński Polski Słownik Biograficzny XXV/4, zeszyt 107, 1980, s. 675-676.
150. Piaskowski Samuel, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXV/4, zeszyt 107, 1980, s. 814.
151. Porta Angusta i nagrobki portalowe w Polsce (zapoznana symbolika wejścia w sztuce), Folia Historiae Artium XXVI 1980, s. 141-158, il. 1-26.
152. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S Pasierba, wydanie I, Warszawa 1980, s. 33-148, il. 1-113.
153. The Shrine of the Black Madonna at Częstochowa, wydanie I, ze wstępem J.S. Pasierba, Warszawa 1980, s. 33-147, il. 1-113
154. Wyposażenie wnętrz kościelnych i klasztornych w Polsce, Materiały Problemowe, nr 6, Warszawa 1980, s. 97-103.
155. Zlatnictvo na Slwensku, E. Toranova – Tatran, Bratislava 1975, s. 1-42, tab. 1-85, tabl. barwne 1-50, katalog s. 1-36,[recenzja], Biuletyn Historii Sztuki XLII 1980, nr 1, s. 211-214,   il. 1-2
156. Zu den Quellen der Kunst des Veit Stoss, Acta Historiae Artium. Academiae Scientiarum Hungaricae XXVI, Budapest 1980, 1-2, s. 27-36, il. 1-14.

1981

157. [Głos w dyskusji] na sympozjum: Sztuka baroku w krajach słowiańskich, Biuletyn Historii Sztuki XLII 1981, nr 3/4, s. 433-434
158. Gotycko-renesansowa bima w Starej Synagodze na Kazimierzu w Krakowie – zapomniane dzieło kowalstwa artystycznego, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1981, zeszyty,  s. 75-81, il. 1-10.
159. Krajobraz i martwa natura jako samodzielne tematy w malarstwie polskim w I poi. XVIII w., [w:] Sztuka Ipoi XVIII, Warszawa 1981, s. 237-247, il. 1-12.
160. Le tresors de Jasna Góra, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie I, Warszawa 1981, s. 33-147,  il. 1-113.
161. Klejnoty Jasnej Góry, ze wstępem J. Zbudniewka, wydanie I, Warszawa 1981, s. 1-165, il.  1-143.
162. Nieznane inspiracje sztuki Wita Stwosza, Biuletyn Historii Sztuki XLIII 1981, nr 1, s. 117-120.
163. Od elephanta do Strzelca. Godła kamienic krakowskich w dwudziestoleciu (1919-1939), Biuletyn Historii Sztuki XLIII 1981, nr 4, s. 439-443, il. 1-10.
164. Pieleszyński Paweł, malarz, Polski Słownik Biograficzny XXVI/1, zeszyt 108, 1981, s.82-83.
165. Problemy artystyczne siedemnastowiecznej monstrancji z kościoła Dominikanów w Lublinie, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie 1981, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 106-107.
166. Społeczna rola kolekcjonerstwa, Lamus 1981, s. 1-2, il. 1-4.
167 – 168. Stwoszowskie Miscellanea: I. Nieznane rysunki Józefa Brodowskiego (R. 1836) figur predelli ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie (próba interpretacji), II. Domniemane wzory graficzne rzeźb nagrobka króla Kazimierza Jagiellończyka w Katedrze Krakowskiej; III. Spór o nagrobek Filipa Buonaccorsi zwanym Kallimachem w kościele Dominikanów w Krakowie, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1981, zeszyt 8, s. 56-74, il. 1-42.
169. Sygnał o rzeźbach w Targoszycach, Polska Sztuka Ludowa, XXXVI 1981, nr 2, s. 109-111.
170. Życie sztuki Wita Stwosza, [w:] Tradycja i innowacja, Warszawa 1981, s. 41-56, il. 1-12.

1982

171. Hafty średniowieczne w skarbcu klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, Warszawa 1982, s. 1-3, il. 1-9.
172. Jasna Góra, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 26 , s. 32, il. 1.
173. Klejnoty Jasnej Góry, ze wstępem J. Zbudniewka, wydanie II, Warszawa 1982, s. 1-165, il. 1-143.
174. Krakowskie modele architektoniczne (Do zagadnienia warsztatu artysty w sztuce polskiej czasów nowożytnych), Teka Urbanistyki I Architektury XVI 1982, s. 255-265, il. 1-14.
175. Lawaterze w formie delfina (Wyroby z miedzi w polskim rzemiośle artystycznym), Folia Historiae Artium XVIII 1982, s. 127-135, il. 1-13.
176. Malarstwo miniaturowe w zbiorach klasztoru paulinów na Jasnej Górze, Warszawa 1982, s. 1-2, il. 1-9.
177. Nieznana korona z wieku XVII w klasztorze Klarysek w Krakowie, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1982, zeszyt 9, s. 28-30, il. 1-3.
178. Podleski Wojciech, jezuita, złotnik, Polski Słownik Biograficzny XXVII/1, zeszyt 112, 1982, s. 134-135.
179. Polański Jan, ludwisarz lwowski, Polski Słownik Biograficzny XXVII/2, zeszyt 113, 1982, s. 282.
180. Pomnik ostatniego Piasta, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 25, s. 32, il.l.
181. Problemy inwentaryzacji zabytków w dużych zespołach miejskich na przykładzie „Katalogu Zabytków miasta Krakowa”, wspólnie z I. Rejduch-Samkowa, Ochrona Zabytków XXXV 1982, nr 1-2, s. 52-58, il. 1-10.
182. Sala Pod Ptakami, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 38, s. 32, il. 1.
183. Wita Stwosza portret króla, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 21, s. 32, il. 1.
184. Un altare ecumenico a Cracovia nel Secolo XVIII. Genesi della concezione iconographica, Arte Cristiana LXX, fascicolo 692, ottobre 1982, s. 277-283, il. 2-8.1983
185. Doskonały zakonnik, doskonała zakonnica, Encyklopedia Katolicka IV, Lublin 1983, s. 247-250.
186. Drzwi kościelne, wspólnie z K. Kuczmanem, Encyklopedia Katolicka IV, Lublin 1983, s. 257-260.
187. Dutkiewicz Józef Edward, historyk sztuki, malarz i konserwator, wspólnie z E. Sochą, Encyklopedia Katolicka IV, Lublin 1983, s. 398-399.
188. Krakowskie diademy, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1983, nr 14, s. 32, il. 1.
189. Kurkowe godła, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1983, nr 1, s. 32, il. 1-2.
190. Lawaterz z Wojkowic Kościelnych i jego bliźniak w Muzeum Narodowym w Warszawie, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 2, s. 64, il. 1-2.
191. Nagrobek trzech Janów Tarnowskich w katedrze w Tarnowie, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1983, nr 5, s. 32, il. 1.
192. Porębski (Porenbius, Porhebius, Porębowicz ?) Łukasz, malarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/4, 1983, zeszyt 115, s. 659-660.
193. Prace wytwórni Jana Bartha w Cieszynie (Z badań nad klasycystycznym złotnictwem w Polsce), Rocznik Cieszyński IV-V, 1983, s. 129-139, il. 1-14.
194. Problematyka siedemnastowiecznej monstrancji z kościoła Dominikanów w Lublinie, Folia Historiae Artium XIX 1983, s. 99-109, il. 1-13.
195. Problematyka siedemnastowiecznej monstrancji z kościoła Dominikanów w Lublinie, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie 1981, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, s. 106-107.
196. Sandomierski „krzak ognisty”, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 4, s. 36, il. 1-3.
197. Zabytki w Mogilanach, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1983, nr 8, s. 20-21, il. 1-2.
198. Zapomniane sobiesciana w Krakowie, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 1, s. 68, il. 1-5
199. Zapomniany zabytek w Siewierzu, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 3, s. 39, il. 1.
200. Złoty Globus, Panorama: klejnoty kultury polskiej, 1983, nr 22, s. 32, il. 1

1984

201. Bejsce – pomnik Firlejów, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 9, s. 32, il . 1.
202. Globus Marcina Bylicy, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 11, s. 32, il. 1.
203. Godła kamienic krakowskich w dwudziestoleciu 1919-1939, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury XVIII 1984, s. 185-195, il. 1-12.
204. Kaplica w Jerzmanowicach, Spotkania z Zabytkami 1984, nr 1, s. 40-41, il. 1-2.
205. Legenda perłami haftowana, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 28, s. 32, il. 1.
206. Polonica na Węgrzech. Srebra w zbiorach muzeów budapeszteńskich, Muzealnictwo 1984, nr 28/29, s. 148-157, il. 1-5.
207. Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa 1984, s. 1-465, il. 1-278.
208. Późnobarokowe ambony na Śląsku, Spotkania z Zabytkami 1984, s. 46-47, il. 1-4.
209. Refleksy kultu św. Kazimierza w sztuce. Zarys problemów, Analecta Cracoviensia XIV 1984,   s. 139-151, il. 1-13.
210. Tren z marmuru, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 32, s. 32, il. 1.
211. Zapomniane norymbergiana w Polsce, Spotkania z Zabytkami 1984, nr 3, s. 57-58, il. 1 – 3.

1985

212. Kielich z ćwierci XVII wieku w skarbcu katedry w Przemyślu, Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 255-262, il. 1-8.
213. O kilku gotycyzujących i gotyckich kadzielnicach, Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 242-254, il. 1-8.
214. Organy w Leżajsku, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1985, nr 33, s. 32, il. 1.
215. Pradkowicz (Praczkowicz) Mikołaj, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXVIII/3, zeszyt 118, 1985, s. 335.
216. Prennert Wolfgang, zegarmistrz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXVIII/3, 1983  , zeszyt 118, s. 430.
217. Problem odrębności architektury „Długoszowej” na przykładzie kościoła parafialnego w Raciborowicach pod Krakowem, wspólnie z I. Rejduch-Samkowią, Zeszyty Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1985, zeszyt 76, s.117-125, il. 2-11.
218. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie II, Warszawa 1985, s. 33-148, il. 1-192.
219. Taca z katedry przemyskiej – wrocławski wyrób z XVIII wieku. Teka konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 263-269, il. 1-4.
220. Tak zwany kielich Długosza w skarbcu kościoła parafialnego w Kłobucku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1985,  zeszyt 76, s. 167-170, il. 20-24.
221. Uwagi na marginesie artykułu ./. Malinowskiej, Teka konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 173-175.
222. Ze studiów nad oeuvre  architekta krakowskiego Teodora Talowskiego, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1985, zeszyt 12, s. 41-46, s. 1-8. 1986
223. Krakowskie witraże secesyjne, Spotkania z Zabytkami 1986, nr 1, s. 21-24, il. 1-8.
224. Monstrancja z roku 1512 [1517] w zbiorach dominikańskich, Rocznik Krakowski LII 1986,   s. 103-108, il. 1-3.
225. Pomnik trzech Janów, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1986, nr 11 s.32, il. 1.
226. Pozycja Torunia w polskiej sztuce złotniczej, Sztuka Torunia i Ziemi Chełmińskiej 1233-1815. Teka Komisji Historii Sztuki XXXI, zeszyt 1, Toruń 1986, s. 205-219, il. 1-6.
227. Późnogotycka sztuka złotnicza w Krakowie – Addenda [w:] Kraków w czasach Wita Stwosza, Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w 1983 roku, Kraków 1986, s. 126-130.
228. Pudłowski Antoni, wytwórca pasów kontuszowych, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIX/2, zeszyt 112, 1986, s. 337-338.
229. Pultorak Andrzej, złotnik i mieszczanin warszawski, Polski Słownik Biograficzny XXIX/3, zeszyt 122, 1986, s. 405-406.
230. Przybyło Grzegorz złotnik mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIX/1, zeszyt 120, 1986, s. 121.
231. Relikwiarz św. Stanisława z roku 1504[5] i inne tego typu relikwiarze w Polsce, Analecta Cracoviensia XVIII 1986, s. 465-490, il. 1-15.
232. Renesansowa infuła z herbami Korab w dawnej Kolegiacie w Łasku, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie XXX/ 1-2, 1986,s. 174-176.
233. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie III, Warszawa 1986, s. 33-148, il. 1-192.
234. Srebrny kur Bractwa Kurkowego w Krakowie z roku 1565 – zarys problematyki historycznej i artystycznej, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1986, zeszyt 113, s. 42-48, il. 1-9.
235. The Shrine of Black Madonna at Częstochowa, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie II, Warszawa 1986, s. 21-224, il. 1-192.
236. W obronie zabytkowych kafli z drugiej połowy XIX i XX wieku, Ochrona Zabytków XXXIX 1986, nr 1, s. 46-50, il. 1-7.
237. Wieże Św. Barbary, Spotkania z Zabytkami 1986, nr 4, s. 45-46, il. 1-3.

1987

238. Godła domów krakowskich w międzywojennym dwudziestoleciu, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1987, nr 12, s. 26, il. 1-3.
239. Katalog Zabytków Sztuki miasta Krakowa, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1987, nr 16, s. 30.
240 – 241. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory 1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz. IV, redakcja naukowa wspólnie z I Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1987, s. 1-177, il. 1-1011, rys. 1-6.
242. Monstrancja w kształcie palmy, Spotkania z Zabytkami 1987, nr 2, s. 47, il. 1-4.
243. Pomnik Chwały, Panorama:klejnoty kultury polskiej 1987, nr 22, s. 32, il.l.
244. Puszka na komunikaty z roku 1700 w klasztorze Franciszkanów w Krakowie, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1987, zeszyt 14,  s. 64-72, il. 1-15.
245. Ruthenica – skarby sztuki ruskiej i rosyjskiej w Krakowie, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK, 1987, nr 26, s. 24-26, il. 1-3.
246. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba , wydanie IV poszerzone, Warszawa 1987, s. 21-223, il. 1-192.
247. Zabytki rzemiosła artystycznego w Krakowie czasów przedlokacyjnych. Kraków przedłokacyjny, Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1984, Kraków 1987, s. 84-103, il. 1-4.
248. Zabytki sztuki sakralnej w Mogilanach, Mogilany 1987, s. 1-15, il. 1-4.
249. Zapomniane pamiątki cechowe (na marginesie książki Ireny Turnau „Polskie skórnictwo”), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXX 1987 nr 3, s. 497-506, il. 1-9.
250. Złotnictwo na Jasnej Górze w epoce baroku, Studia Claromontana VII 1987, s. 230-238, il. 1-7.
251. Złotnictwo na Słowacji, na marginesie pracy Evy Toranovej, [recenzja] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXV 1987, nr 2,s. 316-330, il. 1-3.

1988

252. „Bello pro deo”. Relikwiarz metropolity unickiego Jana Korsaka dla króla Władysława IV, Analecta Cracoviensia XX 1988, s. 491-499, il. 1-8,
253. „Bello pro deo”. Relikwiarz metropolity unickiego Jana Korsaka dla króla Władysława IV,     [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków 1988, s. 86-87
254. Chrzcielnice w kształcie szyszki, Spotkania z Zabytkami 1988, nr 5, s. 62-63, il 1-2.
255. Die judischen Themen in der altpolnischen Kunst, Wissenschaftliche Zeitschrift Martin Luther Universitat Halle Wirtemberg XXXVII, Gesellschaftsund und Sprachwissenschaftliche Reike 5, 1988, s. 98-104, il. 1-6.
256. Dziesięć lat KRAMU-KRAKU w oczach historyka sztuki, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1988, nr 13, s. 27-28.
257. Jasełka i szopki, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1988, nr 26, s. 26-28, il. 1 -3.
258. Kinga Szczepkowska- Naliwajek – złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii,[recenzja], Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1988, nr 4, s. 729-731.
259. Kościół Mariacki w Krakowie M. Rożek, [recenzja] Nowe Książki 1988, nr 6, s. 49-50, il. 1-2.
260. Libuśe Ureśowa, Zegary, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI 1988, nr 4, s. 734-736.
261. „Małe formy meblarskie (XVII-XIX)” – wystawa w Kamienicy Szołayskich, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków luty-czerwiec 1987, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI, 1988, nr 1, s. 182-183.
262. Marcin Marciniec, Kraków. Magazyn Kulturalny 2, 18, 1988, s. 53-54, il. 1-4.
263. „Panteon narodowy na Skałce” M. Rożek,[recenzja] Nowe Książki 1988, nr 5, s. 50-51, il. 1.
264. Polskie złotnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 1-316, il. 1-269, ryc. 1-66.
265. Ratujmy kafle. Kafle z bliskich nam czasów, Spotkania z Zabytkami 1988, nr 1, s. 28-29, il. 1-3.
266. Renesansowa mitra z herbami korab w dawmej kolegiacie w Lasku, Folia Historiae Artium XXIV 1988, s. 39-50, il. 1-16.
267. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie V, Warszawa 1988, s. 21-223, il. 1-192.
268. Sztuka złotników toruńskich okresu manieryzmu i baroku, [recenzja] Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Popularnonaukowe, nr 45, Nowe Książki 1988, nr 5, s. 50-51,  il. 1.
269. Zapomniany obraz Olgi Boznańskiej w zbiorach kościelnych w Krakowie, Rocznik Krakowski LIV 1988, s. 207-209, il. 1-2.
270. Ze związków polsko-francuskich w dziedzinie rzemiosła artystycznego (nieznane dzieło złotnika paryskiego Ludwika Regnarda w Polsce•), Rocznik Historii Sztuki XVII 1988, s. 357-365, il. 1-5.
271. Zlatnictvo na Słovensku, Bratisłava 1975, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI 1988, nr 4, s. 318-330, il. 1-3.
272. Złota monstrancja z roku 1672 roboty Wacława Grotko. Problemy artystyczne i ikonograficzne, Studia Claromontana IX, 1988, s. 293-305, il. 1-7.
273. Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej I Warmii, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI, 1988, nr 4, s. 729-731.

1989

274. Architektura w Katalogu Zabytków miasta Krakowa, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury XXIII 1989, s. 240-248, il. 1-4.
275. Artyści w dawnym Toruniu, Prace Popularnonaukowe, nr 43, Warszawa-Poznań-Toruń 1985,s. 1-231 [recenzja] Zapiski Historyczne LIV 1989, zeszyt 1, s. 144-145.
276. Co wnosi do badań nad architekturą „Katalog Zabytków Sztuki miasta Krakowa? ”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki XXIV 1989, zeszyt 1-2, s. 113-121, il. 1-12.
277. Corpus Inscriptionum Połoniae, tom VIII, województwo krakowskie, zeszyt 2, Bazylika Mariacka w Krakowie, Zenon Piech [recenzja] Biuletyn Historii Sztuki LI 1989,nr 1, s. 93-95, il. 1-2.
278. Italian Quadretti in Polish Collections, Bulletin du musee nationale de Varsovie 1989, nr 5, s. 34-40, no 1-2.
279. Jerzy Hankis – snycerz krakowski, Kraków. Magazyn Kulturalny, nr 4, 24, Kraków 1989, s. 19, il. 1-2.
280. Monstrancja ze Stryja i Aichkirchen, Spotkania z Zabytkami 1989, nr 1, s. 62, il. 1-2.
281. O rutenikach w zbiorach żakowskich, Analecta Cracoviensia XIX-XXII 1989/90, s. 529-535.
282. Pamiątki po królach i książętach polskich w kościołach i klasztorach Krakowa (Czasy Piastów i Jagiellonów), Mówią Wieki 1989, nr 7, s. 16-19, il. 1-5
283. Prace wytwórni Jana Bartha w Cieszynie (Z badań nad klasycystycznym złotnictwem w Polsce), Rocznik Cieszyński IV-V, 1989 s. 129-139, il. 1-14.
284. Problem inwentaryzacji zabytków żydowskich w Polsce, wspólnie z I. Rejduch- Samkową, Fołks Sztyme 1989, nr 2, s. 3, il. 1-2.
285. Problemy rzemiosła artystycznego w renesansie, [w:] Kraków w dobie Renesansu. Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1986, Kraków 1989, s. 63-74, il. 1-8.
286. Problemy sztuki Krakowa około 1800, [w:] Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego, Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1988, Kraków 1989, s. 65-76, il. 1-8.
287. Rojowski Wojciech, rzeźbiarz i snycerz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXXI/4, zeszyt 131, 1989, s. 519-520.
288. Skarbiec kościoła Mariackiego w Krakowie, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1989, nr 26, s. 29-30, il. 1-2.
289. The Shrine of the black Madonna at Częstochowa, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie III,  Warszawa 1989, s. 21-224, il. 1-192.
290. Zabytkowe wyroby stolarskie i snycerskie w klasztorach Krakowa, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVII 1989, nr 3-4, s. 740-750.
291. Złotnictwo toruńskie. Studium o wyborach cechu toruńskiego od wieku XIV do 1832 roku T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1988, s. 1-58, ił. 1-309+8 barwnych [recenzja] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVII Warszawa 1989, nr 4, s. 348-350.

1990

292. Das Kloster Jasna Góra und seine Kunstsammlungen, ze wstępem J. Pasierba, Warszawa 1990.
293. Die Marienkirche za Krakau, Warszawa 1990, s. 1-259, il. 1-206.
294. Drzewo Jessego, Spotkania z Zabytkami 1990, nr 1, s. 49-51, il. 1-7.
295. Gabriel Malinowski – zapomniany hafciarz krakowski, Kraków. Magazyn kulturalny III -IV 1990, s. 19, il. 1-2.
296. [Głos w dyskusji] Inter arme silent muse, Materiały z Sesji Naukowej: Rola Krakowa w dziejach narodu. Kraków w czasie I wojny światowej, Kraków 1990, s. 143-144.
297. Jeszcze o wystawie „Żydzi – polscy” w Krakowie, wspólnie z I.Rejduch -Samkową, Fołks Sztyme 1990, nr 8, s. 8-9 [cz.l].
298. Jeszcze o wystawie „Żydzi – polscy” w Krakowie, wspólnie z I.Rejduch -Samkową, Fołks Sztyme 1990, nr 9, s. 7-9 [cz. 2],
299. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Kwartalnik Historii Architektury i Urbanistyki XXXV 1990, zeszyt 1-2, s. 103-104, il. 1-3.
300. Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, [recenzja] Zapiski Historyczne LV 1990, zeszyt 1, s. 163-164.
301. Kościół Mariacki w Krakowie, Warszawa 1990, s. 1-259, il. 1-206.
302. Kraków i Bardiów, Spotkania z Zabytkami 1990, nr 5, s. 51-52, il. 1-4.
303. [omów.] Kraków wędrówki w przeszłość. Kazimierz, Praca zbiorowa pod red. St. Wojaka, Warszawa – 1987, Biuletyn Historii Sztuki LII 1990, nr 1-2, s. 203-204.
304. Polonica na Węgrzech, Zbiory w Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Budapeszcie, Muzealnictwo 1990, nr 33, s. 55-58, il. 1-6.
305. Sztuka złotników toruńskich okresu manieryzmu i baroku, Zapiski Historyczne LV 1990, zeszyt 1, s. 164-165.
306. The St. Mary Church at Cracow, Warszawa 1990, s. 1-259, il. 1-206.

1991

307. [Głos w dyskusji] Św. Jan Kanty w sześćsetną rocznicę urodzin 1390-1990, Kraków 1991, s. 143
308. [Głos w dyskusji] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej (Sztuka żydowska w Polsce wieku XVII i XVIII), Materiały z konferencji: Autonomia Żydów w Rzeczpospolitej Szlacheckiej w dniu 22-26 IX 1986, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 343-373.
309. Jaka była sztuka w Krakowie w epoce baroku, [w:] Sztuka baroku, Kraków 1991, s. 61-66,   il. 1-9.
310. Kielich biskupa Maura z krypty św. Leonarda w katedrze na Wawelu (stan badań, wyniki, perspektywy), [streszczenie] referatów z sesji naukowej: Kielich i Patena Biskupa Maurusa. Problematyka Historyczna i Konserwatorska, Zamek Królewski na Wawelu 1991, str. 3-4
311. Pastorał i mitra z daru opata Jana Ponętowskiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opuscula Musealia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1991,zeszyt 5, s. 87-93, il. 1-4.
312. Refleksy kultu św. Jana Kantego w sztuce, Sesja Naukowa: Św. Jan Kanty – w sześćsetną rocznicę urodzin (1390-1990), Kraków 1991.
313. Trzynastowieczny kościół cystersów w Mogile wzorem dla drewnianego kościoła św. Bartłomieja w Mogile, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki XXXVI 1991, zeszyt 1, s. 45-50, il. 1-7.
314. Wyposażenie wnętrz klasztornych i kościelnych w Krakowie jako źródło do wiedzy o ktdturze mieszczańskiej (XV-XIX wieku), Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1991, zeszyt 18, s. 91-99, il. 1-13.

1992

315. [Głos w dyskusji] Jubileusz ks. Prof. Bolesława Przybyszewskiego, Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, XI: 1992/93, s. 175-177
316. [Głos w dyskusji], Zmiany w zasobach zabytków Krakowa w czasie i po II wojnie światowej. Kraków w czasie II wojny światowej. Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji Dni Krakowa w 1991, Kraków 1992, s. 117-119.
317. Krakowski zegarmistrz, Spotkania z Zabytkami 1992, nr 5, s. 39.
318. Małopolskie tabernakula z XIII wieku w kształcie centralnej otwierającej się świątyni, Teka Architektury i Urbanistyki XXV 1992, s. 133-145, il. 1-10.
319. Mariackie wieże, Spotkania z Zabytkami 1992, nr 2, s. 37.
320. O potrzebie badań nad sztuką średniowieczną w Gliwicach i „Ziemi gliwickiej”, Rocznik Muzeum w Gliwicach VII-VIII 1992, s. 9-18, il. 1-9.
321. Pamiątki po królach polskich w kościołach i klasztorach Krakowa (Od króla Stefana Batorego do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego), Spotkania z Zabytkami 1992, nr 9, s. 6-8, il. 1-5.
322. Problem oddziaływania stolarstwa i snycerstwa krakowskiego w XVII i XVIII wieku, Rocznik Krakowski LVIII 1992, s. 55-69, il. 1-13.
323. Rychtrady Grzegorza i Katarzyny Przybyłów z roku 1534 w Muzeum Historycznym miasta Krakowa, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1992, zeszyt 19, s. 7-14, il. 1-12.
324. Sztuka żydowska – sztuka polska [w:] Kultura Żydów polskich XIX-XX wieku, Kielce 1992,  s. 23-36.
325. Zabytkowe zegary w kościołach i klasztorach Krakowa, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1992, nr 2, s. 258-263, il. 1-4.

1993

326. A history of the gold and silver crafts in Polen, Warszawa 1993, s. 1-70, il. 1-220.
327. Dlaczego kościół Bernardynów posiada ukrytą kopulę?, Alchemik XXII 1993, nr 11, s. 3, il. 1.
328. Dwóch „dzikich” w Krakowie, Spotkania z Zabytkami 1993, nr 7, s. 42, il. 1-2.
329. Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993, s. 1-70, il. 1-204.
330. Geschichte der Goldschmiedekimst in Połen, Warszawa 1993, s. 1-70, 1-204.
331. Jerzy Szabłowski (1906-1989), Nauka Polska 1993, nr 1, s. 151-154.
332. J. Matejko i złotnicy, Spotkania z Zabytkami 1993, nr 10, s. 1, il. 1-2.
333. Monstrancja ze iw. Janem Kaspirantem w Alwerni, nieznane dzieło żakowskiego złotnika, Alchemik XXII 1993, nr 12, s. 1-4, il. 1.
334. Some Probłems concentring the Bibłiography of Jewish Art in Po land, wspólnie z I. Rejduch-Samkowa [w:] Bibliographies of Polish Judaika, International Symposium, Cracow 1988, July, Studia Polono – Judaika: Series Librorum Congressus 1, Cracow 1993,   s. 203-210.
335. Zagadka młodzieńca, Spotkania z Zabytkami 1993, nr 12, s. 1, il. 1-2.

1994

336. Czy złotnictwo polskie XVII wieka ma własne oblicze?, wspólnie z I.Rejduch-Samkową [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994, s. 221-231, il. 1-14.
337. Dekoracja malarska „Acta Transumpta” z lat 1656-1836 w klasztorze OO. Reformatów w Krakowie, Analecta Cracoviensia XXVI 1994, s. 403-411, il. 1-13.
338. Dlaczego warto zainteresować się zabytkowymi świecznikami w kościele parafialnym w Alwerni?, Alchemik XXIII 1994, nr 11, s. 5, il. 1.
339. Jan Jerzy Kolbe – złotnik śląski i jego prace w Gliwicach, Brzezia nad Odrą i Bieńkowicach, Rocznik Gliwicki IX 1994, s. 83-89, il. 1-3.
340. Kaplica cudownego obrazu Ecce Homo przy kościele w Alwerni, Alchemik XXIII 1994, s. 4, il. 1.
341 – 342.  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory 2, miasto Kraków cz.V, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1994, s. 1-145, il. 620.
343. Na marginesie artykułu: Architektura secesyjna w Bochni, Wiadomości Bocheńskie VI 1994,  nr 3, s. 21, il. 1.
344. Nieznane ampułki eklektyczne, Alchemik XXIII 1994, nr 9, s. 4, il. 1.
345. Nieznany ludwisarz, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 10, s. 1, il. 1.
346. Neogotyk w Grybowie, Spotkania z Zabytkami 1994, nr3, s. 41-42, il. 1-4.
347. Obraz „ Ukrzyżowanie z XVII wieku w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1994, zeszyt 7 s. 35-50, il. 1-14.
348. Problemy ochrony zabytków kościelnych w czasach tzM>. realnego socjalizmu, Folia Historica Cracoviesia II 1994, s. 125-129.
349. Polskie sztućce w Pradze, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 1, s. 40, ryc. 1-4.
350. Szkatułka – relikwiarz, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 9, s.44-45.
351. Wieżyczka na sygnaturką, Alchemik XXIII 1994, nr 8, s. 5, il. 1.
352. Odkrycie w kościele Bernardynów w Alwerni. Zasłona na obraz Ecce Homo, Alchemik XXIII   1994, nr 1, s. 5, il. 1.
353. Czeski zegar w Alwerni, Alchemik 1994, nr 1, s. 5, il. 1.
354. Klasycystyczny nagrobek Szembeków, Alchemik XXIII 1994, nr 4, s. 4, il. 1.
355. Płaskorzeźba św. Anny Samotrzeciej w kościele Bernardynów, Alchemik XXIII 1994, nr 3,   s. 4, il. 1.
356. Zaginiona Synagoga, wspólnie z I. Rejduch – Samkowej, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 11, s. 1.
357. Zapomniane wyroby ludwisarstwa nyskiego w Krakowie, Rocznik Gliwicki IX 1994, s. 93-101, il. 1-6.

1995

358. Budzik z XVII wieku, Spotkania z Zabytkami 1995, nr 1, s. 36.
359.Dzwony i wieże kościoła Bernardynów, Alchemik XXIV 1995, nr 1, s.5.
360. Ekspozycja zabytków z parafii św. Floriana w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, Muzealnictwo 1995, nr 37, s. 69-73, il. 1-3.
361. Genius loci w dydaktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne 1994, zeszyt 22, s. 179-182.
362 – 363.      Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Kazimierz i Strądom, Judaica: Bóżnice, budowle publiczne i cmentarze, miasto Kraków cz. VI, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1995, s.1-121, il. 1-369, rys. 1-10.
364. Klasztor Bernardynów, Alchemik XXIV 1995, nr 3/4, s.4, il. 1.
365. Krypty w alwerniańskim kościele, Alchemik XXIV 1995, nr 11, s. 4.
366. Na pograniczu kultur, bóżnica Ajzyka (Izaaka Jakubowicza) w Krakowie [w:] Żydzi i judaizm w współczesnych badaniach polskich, Kraków 1995, s. 43-44.
367. Odnowiony dom modlitwy, Spotkania z Zabytkami 1995, nr 10, s. 9, il. 1.
368. Ołtarze z katedry na Wawelu w kościele parafialnym w Porąbie Żegoty, Alchemik XXIV   1995, nr 2, s.5, il. 1.
369. Poezja i rzeczywistość. Ogród symboliczny w twórczości Kacpra Twardowskiego (ok. 1592-przed 1641) [w:] Sacrum w Ogrodach, cz. II (kultowe tereny zieleni, symbole kultowe i symbolika roślinności), Kalwaria Zebrzydowska 1995, s.52-53.
370. Posąg Chrystusa Frasobliwego, Alchemik XXIV, 1995, nr 10, s. 4, il. 1.
371. Przewodnik po mieście Alwernii i okolicy, Kalwaria Zebrzydowska 1995, s. 1-67, il. 1- 23.
372. Tajemnicza rzeźba, Spotkania z Zabytkami 1995, s. 44, il. 1.
373. Wein Marcin, zapomniany złotnik śląski czynny w drugiej połowie XVII wieku. Złotnictwo śląskie, VII Sesja Naukowa z cyklu: Sztuka użytkowa na Śląsku, Muzeum Archidiecezjalne, Wrocław 1995, s. 35-38, il. 1-3.
374. [Wstęp] Ogólnopolski Przegląd Form Złotniczych „Srebro ’94”, Legnica 1995, s. 1-4, il. 1.
375. Wystawy zabytków ze zbiorów klasztornych i kościelnych w muzeach Krakowa, Muzealnictwo 1995, nr 37, s. 65-68, il. 1-3.
376. Wzór z Jerozolimy, Spotkania z Zabytkami 1995, nr 2, s. 12.

1996

377. Ambona w kościele Bernardynów, Alchemik XXIV 1996, nr 6, s.4, il. 1.
378. Judaika w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – I. Wyroby z kamienia i metalu, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996, zeszyt 8, s. 107-134, il. 1-18, rys. 1-3.
379. Kazimierz Lesiów ski, malarz franciszkański wieku XVII i problem artystów zakonnych w sztuce polskiej baroku, Folia Flistorica Cracoviensia III 1996, s. 331-345, il. 1-9.
380. Monstrancja perspektywiczna, Spotkania z Zabytkami 1996, nr 6, s. 10, il. 1.
381. Niezwykłe armaty, Spotkania z Zabytkami 1996, nr 5 , s. 5, il. 1-2.
382. Pamiątki i zabytki związane z księdzem Piotrem Skargą, Folia Historia Cracoviensia III 1996, s. 317-329, il. 1-5.
383. Skarbiec jako miejsce edukacji kulturalnej [w:] Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, Kraków 1996, s. 101-108, il.l.

1997

384. Cztery ważne zjawiska w sztuce Krakowa XVI i XVII wieku (Glos w dyskusji) [w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku, Biblioteka Krakowska Nr 136, Kraków 1997, s. 221-224.
385. Dwa kielichy włoskie, „Spotkania z zabytkami” 1997, nr 9, s.36-37, il. 1-2.
386. Dziewięć zabytków krośnieńskich na firmamencie sztuki polskiej [w:] Kościół farny w Krośnie- pomnik kultury artystycznej miasta, Krosno 1997, s. 163-177, w tym il. 1-17.
387. Ekspozycja medali ze zbiorów I.J. Samków[w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 145-146, il.l.
388. Funkcje najbardziej znanych zabytków Krakowa na przykładzie kościoła Mariackiego [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 15-21, il. 1-2.
389. Kobiety w sztuce. Sztuka kobiet w dawnej Polsce [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań-Zajączkowo 1997, s. 9-13.
390. Ksiądz Sebastian Piskorski (1636-1707) wzór kapłana i uczonego [w:] Kapłaństwo służebne w życiu i nauczeniu Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 225-231, il. 1-10.
391. Pomnik Fredry w Krakowie na tle zabytków upamiętniających wybitnych dramaturgów [w:] Z życia i twórczości Aleksandra Fredry, z. 2, Przemyśl 1997, s. 193-198.
392. Problemy artystyczne i ikonograficzne Kaplicy Oświęcimów przy Kościele Franciszkanów w Krośnie [w:] Kościół farny w Krośnie – pomnik kultury artystycznej miasta, Krosno 1997, s. 179-192, il. 1-14.
393. Problemy artystyczne obecnego wyposażenia kościoła św. Krzyża w Krakowie – zagadnienia do opracowania [:w] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, cz. II, red. ks. Z. Kliś, Kraków 1997, s. 349-357, il. 1-13.
394. Ryszard Brykówski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. Wyd. Towarzystwo opieki nad zabytkami, Warszawa 1995, 260 stron, w tym tekstu z pomiarami 132 s., il. od 56-312, indeks osób, indeks miejscowości i nazw geograficznych, krótkie streszcenie w j. rosyjskim i angielskim [recenzja], Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T. XLII: 1997, z.4, s. 349-352.
395. Skarbiec klasztoru Karmelitów na Piasku w Krakowie [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 50-51.
396. Skarbiec klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] Trzysta lat Kapucynów w Krakowie 1695-1995, Księga pamiątkowa, red. J. Marecki, Kraków 1997, s. 211-220, il. 1-12
397. Skarby kościoła Kapucynów w Krakowie [w:] Trzysta lat Kapucynów w Krakowie 1695-1995, Księga pamiątkowa, red. J. Marecki, Kraków 1997, s. 211-220 w tym il. 1-12.
398. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, Warszawa 1997, s. 1-224, il. 1-192
399. Sztuka i Pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, red. naukowa, Kraków 1997, s. 1-187,  il. 1-30.
400. The Shrine of the black Madonna at Częstochowa, Warszawa 1997, s. 1-224, il. 1-192
401. Zabytki w kościele św. Andrzeja i klasztorze Klarysek w Krakowie [w:] Sztuka i pedagogika! Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 147-148, il. 1.
402. Zbiory rodzinne Państwa X [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 100-103, il. 1-4.

1998

403. Alwernia: miasto odpustowe – osiedle fabryczne [w:] Miasteczko polskie w IX-XX wieku jako zjawisko kulturalno-obyczajowe, Kielce 1998, s. 185-202, il. 1-10, 1 mapa.
404. Dwa refleksy ewangelizacji na wschód w sztuce Krakowa [w:] Unia Brzeska. Przeszłość i Teraźniejszość 1596-1996. Kraków 1998, s. 245-272.
405. Słupki szabasowe [w:] Spotkania z Zabytkami 1998, nr 3, s.32, rys. 1.
406. Specyfika odbicia w sztuce błogosławionych „fełix saecułum” – głos w dyskusji – komunikat [w:] Felix saecułum Cracoviae – krakowscy święci XV wieku, red. K. Panuś, K R. Prokop, Kraków 1998, s. 157-160.
407. Taniec śmierci – motywy zabawy w polskiej sztuce baroku [w:] Dziecięce zabawy receptywne (Childrens Receptive Play), publikacja obejmująca streszczenia referatów sesji organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WSP w Krakowie, Kraków 1998.
408. Wizerunki Królowej Jadwigi. Wprowadzenie do ikonografii błogosławionej [w:] Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie 20 X 1996 – 20 X 1997, Kraków 1998, s. 319-326, il. 1-27.
409. Złote łata łudwisarstwa krakowskiego, Przegląd Odlewnictwa 1998, nr 4, s. 133-138, il. 1-6.

1999

410. Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów, Kraków- Przemyśl 1999, s. 1-234, s. CCXXXV – CCLXII, il. 1-40.
411. Grybów sprzed 50-ciu laty, Ziemia Grybowska 1999.
412. Klasycy styczny nagrobek Szembeków w Alwerni, „Źródło” nr 27, 1999.
413. Krakowska sztuka zdobnicza przed stu laty (Glos w dyskusji) [w:] Kraków przed stu laty. Rola Krakowa w dziejach narodu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1 III 1997, Kraków 1998, s. 127-134, il. 1-4.
414. Moi mistrzowie (odpowiedź na laudacją ks. Władysława Szczebaka) [w:] Sztuka i Pedagogika II, Kraków 1999, s. 21-22.
415. Nowa praca o kościele parafialnym w Gorlicach – dalsze perspektywy badań, Gazeta Gorlicka 1999, nr 2, s. 4, il. 1.
416. Nowa synteza sztuki żydowskiej w Polsce, wspólnie z I. Rejduch-Samkową [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 1999, nr 3, s. 7-16, il. 1-11.
417. Piec śląski w Sękowej koło Gorlic, Kwartalnik Gorlicki 1999, nr 9, s. 8-9, il.l.
418. Pokaz złotnictwa ze skarbca O.O. Kapucynów [w:] Sztuka i Pedagogika II, Kraków 1999, s. 23-28.
419. Pozycja kościoła św. Krzyża w sztuce Krakowa [w:] Studia z dziejów Kościoła św. Krzyża w Krakowie, red. ks. Z. Kliś i G. Lichończak-Nurek, Kraków 1999, s. 255-259, il. 1-12.
420. Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, red. naukowa, Kraków 1999, s. 1-248,   il. 1-40.
421. Tezy do dyskusji panelowej i ogólnej [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1999, s. 227-228
422. „Turris Coronata” – dlaczego Wieża Mariacka w Krakowie zwieńczona jest koroną? [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1999, s 29-32.
423. Zabytki kultu świętego Wojciecha w Krakowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, Kraków 1999, s. 143-149, il. 1-12.
424. Zagadnienia artystyczne i ikonograficzne kaplicy Maryjnej przy kościele Karmelitów na Piasku w Krakowie [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 1999, nr 3, s. 43-53, il. 1-8.
425. Zamek w Zagórzanach – zabytek, który woła o ratunek, Gazeta Gorlicka 1999, nr 3.
426. Złote i srebrne lata sztuki żydowskiej w Polsce [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1999, s. 135-138.

2000

427. Dwa zapomniane refleksy sztuki Petera Paula Rubensa w Cieszynie [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI-XVII wieku, Warszawa 2000, s. 357-361, il. 1-2.
428. Kielich w sztuce [w:] Encyklopedia Katolicka KUL, tom VIII, Lublin 2000, s.1401- 1404.
429-430. Kościoły i klasztory. Kleparz, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, red. naukowa wspólnie z I. Rej duch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 2000.
431. Monstrancja z 1664 roboty złotnika Teodora Weintritta [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s. 103, il. 1.
432. Monstrancja z 1671 roku roboty złotnika Christiana Mantzela [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s. 104,  il 1.
433. Monstrancja z 1683 roku roboty złotnika raciborskiego Johanna Georga Kolbe [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s. 105, il.l.
434. Monstrancja z 1686 roku roboty złotnika o inicjałach V. D. [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s.105, il.l.
435. Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000, s. 343, il. wielobarwne I- XVI, il. czarno-białe 1-218.
436. Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie, Kraków 2000, s. 1-112, il. 1-87.
437. Rydwan Neptuna i największy w Polsce zespół rzeźby włoskiej w Siarach, Gazeta Gorlicka2000, nr 12, s. 10, il.l.
438. Reformackie miscellanea, Krakowskie Studia Małopolskie 2000, nr 4, s. 7-16, il. 1-10.

2001

439. Błogosławiony Wincenty Kadłubek w sztuce (rozeznanie problemu) [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, materiały sesji naukowej, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 93-101, il. 1-16.
440. Inskrypcja – dzieło sztuki jako nieznane źródło prozy łacińskiej epoki baroku w Polsce [w:] Łacińska proza naukowa, red. A.W. Mikołajska, Gniezno 2001, s. 67-72, il. 1-6.
441. Nowe uwagi o kaplicy św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach i rzeźbach z Jerzmanowic w kościele Mariackim w Krakowie [w:] Badania naukowe w południowej części wyżyny krakowsko-częstochowskiej, red. J. Partyka, Ojców 2001, s.446-449, il. 1-6.
442. Polskie rzemiosło artystyczne – spektrum sarmatyzmu w epoce baroku [w:] Sarmackie Theatrum I. Wartości i słowa, materiały z sesji naukowej, red. R. Ocieczek, Katowice 2001, s. 213-215, il. 1-4.
443. Ślady naszej pobożności (recenzja: Jan Górecki, Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim, Katowice 1999), Gość Niedzielny 26.08.2001, nr 34, s. 28.
444. Wizja rewaloryzacji Plant Krakowskich, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, tom XLV/2, 2001, s.203-205.
445. Zapomniane sanktuarium błogosławionego Michała Giedroycia (recenzja: Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, praca zbiorowa, red. ks. Z Kliś, Kraków 2001), Gość Niedzielny 09.12.2001, nr 49, s. 27.
446. Ze wspomnień konserwatorskich. Niezrealizowana odbudowa Zamku w Ojcowie [w:] Badania naukowe w południowej części wyżyny krakowsko-częstochowskiej, red. J. Partyka, Ojców 2001, s. 450-452, il. 1-3.
447. Znane i nieznane walory artystyczne i ikonograficzne kościoła i klasztoru XX. Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie [w:] Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory księży Misjonarzy, materiały z sesji naukowej, Kraków 2001, s. 16-23.

2002

448. Collegium Novum, Kraków 2002, s. 1-94, il. 1-32.
449. Czy zbiory muzeum muszą być piękne, Krzysztofory 2002, nr 21, s. 64-67, il. 1-9.
450. Dawna sztuka żydowska w Polsce, wspólnie z I.Rejduch-Samkowa, Warszawa 2002, s. 1- 235, il. 1-316.
451. Ks. JanKracik„Relikwie” – recenzja, „AlmaMater” 2002, nr 46, s.54.
452. Najcenniejsze zabytki kościoła SŚ. Jana Chrzciciela i Ewangelisty oraz klasztoru Prezentek w Krakowie i ich problematyka (komunikat), Krakowskie Studia Małopolskie, 2002, nr 6, s. 95-103, il. 1-14.
453. Siedem wybranych problemów z dziejów i sztuki w kościele Św. Mikołaja Krakowie [w:] Studia z dziejów kościoła Św. Mikołaja w Krakowie, red. ks. Z. Kliś, Kraków 2002, s. 55-68, il. 1-9.
454. Śladami badań ks. Stanisława Załęskiego. Ambona i skarbiec pojezuickiego kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie [w:] Zbiory księży jezuitów, materiały z sesji naukowej, Kraków 14.11.2002, Kraków 2002 s. 18-21.
455. Walory artystyczne i treści ikonograficzne kościoła i klasztoru bernardynów w Krakowie, Folia Historica Cracoviensia 2002, vol. 8, s. 313, il. 1-19.
456. Z problemów inwentaryzacji zabytków na Górnym Śląsku [w:] Śląskie Miscelanea, t. 15, Katowice 2002, s. 138.

2003

457. Adam Chmiel – jako inwentaryzator domów krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 137-139.
458. Boże Narodzenie w sztuce, [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 123-127.
459. Czyżby praca Jana Chrystiana Bierfąffa? (z warsztatu historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 140.
460. Dach – wieko trumny w Kartuzach [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 129.
461. Dwa domki loretańskie – relikwiarze w skarbach krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV,  Kraków 2003, s. 133-134.
462. Dwa „największe”przedstawienia świętego Jakuba Starszego w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 128.
463. Dziesięć bóżnic i synagog w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 134-136.
464. Jak wykonywałem pocztówki zabytków (wspomnienia historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 141. Katalog Zabytków miasta Krakowa jako źródło do ikonografii świętych [w:] Materiały posesyjne z sympozjum naukowego 31.05.2001. Kult świętych w Polsce średniowiecznej, Kraków 2003, s. 91-96, il. 1-11.
465. Projekty koron obrazu Matki Boskiej w Sanktuarium w Zawadzie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 139.
466. Przemyśl’50 lat temu. Album Fotograficzny, Przemyśl 2003, s. 1-43, il. 1-60.
467. Sztuka i Pedagogika III. Dawna sztuka sakralna w Bielsku, Kraków 2003, s. 1-86, il. cz.-b. 1-30, kol. I-XIII.
468. Walory artystyczne cmentarzy żydowskich w Polsce (szkicproblemu) [w:] Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, praca zbiorowa, Kraków 2003, s.27.
469. Wychowanie przez sztukę – zapomniane medium edukacji [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 120-123.
470. Wychowanie przez sztukę – edukacja przez zabytki: nowe przemyślenia [w:] Kultura, wartości, kształcenie, księga dedykowana Prof. Januszowi Gajdzie, red. D. Kubinowski, Toruń 2003, s. 111-114.
471. Zabytkowa broń, insygnia i oporządzenie jeździeckie w klasztorach Krakowa i okolic [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 127-128.

2004

472. Collegium Sanockie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 1-141, il. 1-57.
474. O potrzebie nowej syntezy sztuki Krakowa, Krakowskie Studia Małopolskie 2004, nr.8, s. 456-457.
475. Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu 750 – lecie kanonizacji św. Stanisława Biskupa i Męczennika Peregrinus Cracoviensis Zeszyt 14/2003 Uniwersytet Jagielloński, (red tomu) Ludwik Kaszowski OSPPE s. 398-408, il. 1 – 119, Krakowskie Studia Małopolskie 2004, nr.8, s. 398-408, il. 1-10.
476. Unikatowy Grób Chrystusa z dmgiej połowy XVIII wieku w klasztorze klarysek w Starym Sączu – komunikat, [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 2003, nr 7, s. 361-372, il. 1-10.
477. Wspomnienia Asystenta. W 30 rocznicę śmierci Prof. Adama Bochnaka – dyrektora Instytutu Historii Sztuki, dziekana i prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater nr 65, Kraków 2004, s. 41-42, il. 1-2.
478 Zabytki Alwerni i okolicy.
479. Zapomniany kult Matki Boskiej Łaskawej, Alma Mater nr 66 – 67, Kraków 2004, s. 19, il.  1-2.
480. Zdarzyło się tylko raz… Wspomnienia o obozie wędrownym „Szlakiem Orlich Gniazd’ 1949, Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo – kulturowego Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Ojców 2004, s. 231-238, il. 1-15
481. Zespól kościoła, klasztoru i szpitala bonifratrów w Krakowie. Walory artystyczne, aspekty w zakresie wychowania przez sztukę, [w ] Skarby krakowskich klasztorów – Zbiory Bonifratrów, materiały z sesji popularno – naukowej, Kraków 2004, s. 27-32.

2005

482. Sztuka i Pedagogika IV, red. naukowa, Kraków 2005, s. 1-317 , il. 1-22.
483. Adam Chmiel – jako inwentaryzator domów krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.138.
484. Boże Narodzenie w sztuce, [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.124.
485. Czyżby praca Jana Chrystiana Bierpfaffa? (z warsztatu historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.140.
486. Dach – wieko trumny w Kartuzach [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.130.
487. Dwa domki loretańskie – relikwiarze w skarbach krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV,  Kraków 2005, s. 133-134.
488. Dwa „największe ”przedstawienia świętego Jakuba Starszego w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.128.
488. Dziesięć bóżnic i synagog w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.
489. Jak wykonywałem pocztówki zabytków (wspomnienia historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.141.
490. Projekty koron obrazu Matki Boskiej w Sanktuarium w Zawadzie [w ] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.139.
491. Wychowanie przez sztukę – zapomniane medium edukacji [w ] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.121.
492. Zabytkowa broń, insygnia i oporządzenie jeździeckie w klasztorach Krakowa i okolic [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.128.

 Prace złożone i przygotowane do druku do roku 1991, do profesury belwederskiej

501. A propos des relations franco-polonaises dans le domaine des arts mineurs, wspólnie z I. Rej duch- Samkową, tekst złożony w Centre d’etudes juives, Sorbona.
502. Barok – sztuka nieznana, tekst w posiadaniu autora.
503. Bochnia – inwentaryzacja budownictwa miejskiego, wspólnie z I.Rejduch-Samkową, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
504. Chrzcielnice polskie, tekst w posiadaniu autora.
505. Corpus Inscriptionum Poloniae VIII, województwo krakowskie, zeszyt 2, Bazylika Mariacka Poloniae, tekst złożony w Roczniku Krakowskim.
506. Dary króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Jasnej Górze, tekst złożony w Panoramie: klejnoty kultury polskiej.
507. Das Kunstwerk in der Lehrtatigkeit an Ubungssłelle, tekst złożony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
508. Dawne synagogi w Kraśniku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
509. Die Goldschmiedekunst in der Barockepoche, rkps w posiadaniu autora.
510. Die zwei gróssten Gestalten vom heiliegen Jacobus der Alteren in Krakau, tekst w posiadaniu autora.
511. Die Stadt Krakau, tekst w posiadaniu autora.
512. Dworek w Goszycach (wstępna dokumentacja naukowa), tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
513. Głos w dyskusji na posiedzeniu Komisji i Historii Sztuki PA U w Krakowie 9 III 1995 r. w odniesieniu do pracy ks. prof. dr hab. B. Przybyszewskiego „Ornat Długosza. Z dziejów hafciarstwapolskiego w poi XVw., msp w posiadaniu autora.
514. Golonka (Polanka) Jerzy, snycerz i radny miasta Bytomia, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
515. Grotko Wacław (Grotkau, Grottkauff, Grodkau), złotnik warszawski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
516. Hutlaner Ignacy, ludwisarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
517. Inwentarz złotnictwa krakowskiego, współautorstwo i redakcja, tekst złożony w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
518. Kaplica św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
519. Kolbe Jan Jerzy (Hans Georg), złotnik raciborski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
520. Koncepty w sztuce polskiej epoki baroku, tekst w posiadaniu autora.
521. Kopaczyński Józef, malarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
522. Kraków – dawna stolica Polski, tekst złożony w Krajowej Agencji Wydawniczej.
523. Kraków – wędrówki w przeszłość. Kazimierz, praca zbiorowa, pod redakcją Sławomira Wojaka, [recenzja] tekst złożony w Roczniku Krakowskim.
524. Kutzer Benjamin, złotnik wileński, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
525. Lenkard Leopold aus Wien – der Krakauer Goldschmied (vor 1700-1776), tekst w posiadaniu autora.
526. Les tombes juvies comme objects d’art; problemes d’inventorisation, wspólnie z I. Rejduch-Samkowa, tekst złożony w Centre d’etudes juives, Sorbona.
527. Mariankirche in Krakau, tekst w posiadaniu autora.
528. Miasto Kraków, spis zabytków ruchomych, wspólnie z I.Rejduch-Samkową, tekst w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
529. Miasto Przemyśl, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, województwo rzeszowskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
530. Michał Stachowicz, malarz krakowski, tekst w posiadaniu autora.
531. Mogilany. Historia, pałac i zabudowa osady, wspólnie z I. Rej duch-Samkową, tekst złożony w Towarzystwie Miłośników Mogilan.
532. Moje kontakty naukowe z Ks. Infułatem Ferdynandem Machayem, tekst złożony w Muzeum Orawskim Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.
533Mołodziński Kazimierz, malarz, mieszczanin krakowski, tekst złożony w Słowniku Artystów Polskich i Obcych w Polsce Działających.
534. Monstrancje w kształcie palmy. Do zagadnienia klasycystycznego zlotnictwa w Polsce, streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 17 X 1980, tekst w posiadaniu autora.
535. Nagrobek króla Jana III Sobieskiego i królowej Marii Kazimiery w katedrze na Wawelu, tekst złożony w Panoramie, klejnoty kultury polskiej.
536. Najmniejszy kościół w Krakowie – największą kaplicą, tekst w posiadaniu autora.
537. Ołtarz kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej – Signum temporis, tekst złożony w wydawnictwie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.
538. O potrzebie badań nad zabytkami Jasnej Góry, tekst w posiadaniu autora.
539. O późnogotyckim relikwiarzu z Błonia, glos drugi, tekst złożony w czasopiśmie „Mazowsze”.
540. Piotrowski Jan, mieszczanin i złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
541. Płatnerze krakowscy, A. Swaryczewski, Warszawa-Kraków 1987 [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
542. Podłęski Wojciech, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
543. Pogoda Wojciech, stolarz i snycerz sandomierski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
544. Pokora (Podgora, Podgorski) Wojciech, malarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
545. Polichromia kościoła drewnianego w Boguszycach, tekst złożone w Panoramie: klejnoty kultury polskiej.
546. Polskie kopułowe relikwiarze wieloboczne na głowy świętych, komunikat wygłoszony na Sesji poświęconej św. Stanisławowi biskupowi, w Krakowie w 1973, tekst w posiadaniu autora.
547. Potrydencka teoria ikonografii a przedmioty – symbole, rkps w posiadaniu autora.
548. Powiat działdowski. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. [Dawne] województwo olsztyńskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
549. Powiat morągski. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. [Dawne] województwo olsztyńskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
550. Powiat przemyski. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. [Dawne] województwo rzeszowskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
551. Pradkowicz (Praczkowicz) Mikołaj, złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
552. Problem oddziaływania stolarstwa i snycerstwa krakowskiego w XVII i XVIII wieku, streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego PAN, w dniu 12 X 1989 r., tekst w posiadaniu autora.
553. Problemy badawcze sztuki Wita Stwosza, tekst w posiadaniu autora.
554. Problemy syntezy sztuki żydowskiej w Polsce, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w PAU.
555. Problemy wychowania przez sztukę, tekst w posiadaniu autora.
556. Proszowice – założenie urbanistyczne, zabudowa rynku wspólnie z A. Olszewskim i I. Rejduch-Samkową, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.557. Przedstawienia serca w sztuce, rkps w posiadaniu autora.
558. Przemowa Krzysztof, snycerz i stolarz krakowski, msp złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
559. Przybyło Grzegorz, złotnik, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
560. Przybyłek Sebastian, złotnik i jubiler krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
561. Przybysławczyk (Przybyłowczyk) Mikołaj, stolarz i snycerz? krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
562. Przysucha – sygnał o zapomnianej synagodze, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
563. Rabbi (Raby, Arabi) Franciszek, złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
564. Rabi Noel, złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
565. Radecki, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
566. Reutel Hornus, złotnik wileński, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
567. Romański Szymon, złotnik lubelski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
568. Roszkowicz Jakub, złotnik i jubiler warszawski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
569. Rotkiel Karol, złotnik lubelski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
570. Rozkwitowicz Mateusz, z Nowego Korczyna, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
571. Rozwój chrzcielnic w Polsce, tekst w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
572. Różycki Jan, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
573. Rumbolth z Ulemburgu, stolarz i snycerz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
574. Ruiny synagogi w Rymanowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
575. Schlaubitz Nataniel, złotnik gdański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
576. Schwartz Józef, złotnik raciborski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
577. Schwartz Stanisław, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
578. Schwartz Wojciech, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
579. Siemiradzki Mikołaj, jubiler i kupiec lwowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
580. Skarbiec Bazyliki Mariackiej w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
581. Skarby kultury nagrobkowej w Krakowie, tekst złożony w Krakowskiej Agencji Wydawniczej.
582. Skarby złotnictwa w Krakowie, tekst złożony w Krakowskiej Agencji Wydawniczej.
583. Skrobecki Józef, złotnik lubelski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
584. Sokołowski Marcin, złotnik warszawski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
585. Sponholz Fryderyk, Wilhelm, złotnik gdański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
586. Sreter Mikołaj, snycerz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
587. Stall Jan, zegarmistrz poznański, tekst złożone w Polskim Słowniku Biograficznym.
588. Stan badań nad polskim rzemiosłem artystycznym, rkps w posiadaniu autora.
589. Synagoga attykowa – bóżnica w Lubomlu, wspólnie z I. Rej duch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
590. Synagoga w Tarnogrodzie kolo Biłgoraja, wspólnie z I. Rej duch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
591. Synagogi kieleckie – bożnica w Chęcinach, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
592. Synagogi w Budapeszcie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst w posiadaniu autorów.
593. Szabel Jan Marcin, złotnik częstochowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
594. Szabura Jan, stolarz i snycerz czynny w Krakowie i Lwowie(?), tekst złożone w Polskim Słowniku Biograficznym.
595. 600-lecie Jasnej Góry – refleksje, tekst w posiadaniu autora.
596. Szopki krakowskie, tekst złożone w Spotkaniach z Zabytkami.
597. Sztuka Krakowa – kultura Polska, tekst w posiadaniu autora.
598. Sztyftowski Jan (Makary), tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
599. Śląskie złotnictwo, tekst złożony w Muzeum Narodowym w Warszawie.
600. Tarnów – częściowa inwentaryzacja budownictwa miejskiego, wspólnie z M. Korneckim i P. Krakowskim, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
601. Weigner Jan, ludwisarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
602. Weydman Łukasz, zegarmistrz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
603. Wieża ratuszowa. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Miasto Kraków, wspólnie z E. Chojecka, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
604. Województwo katowickie, spis zabytków ruchomych, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
605. Zabytyje inspiarcili iskustwa Wita Stwosza, tekst w posiadaniu autora.
606. Zapomniana Bożnica w Józefowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
607. Zapomniana bożnica w Łaszczowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
608. Zapomniana synagoga w Goraju i puchar w Radzięcinie, wspólnie z I. Rejduch- Samkową, rkps w posiadaniu autora.
609. Zapomniane synagogi – bożnice w Bielsku i Białej, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
610. Z nieznanych bożnic – synagog w Strzyżowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
611. Zwiedzamy Kraków. Przewodnik Turystyczny, M. Rożek, [recenzja], rkps w posiadaniu autora.

Prace złożone i przygotowane do druku po profesurze belwederskiej

612. „Krakowskie amerykana” XVI – XVIII wiek, tekst w posiadaniu autora.
613. Berest i okolice. Przewodnik, tekst w posiadaniu autora.
614. Berła i inne dzieła złotnictwa w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tekst w posiadaniu autora.
615. Biblioteka klasztoru Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora
616. Bielsko. Katedra św. Mikołaja i kościół ńv. Stanisława biskupa (1135-1998), tekst w posiadaniu autora.
617. Błogosławiona Salomea – pamiątki i zabytki u Klarysek w Krakowie, tekst złożony do druku w Szkole Podstawowej w Skale.
618. Bóżnica w Bobowej, tekst w posiadaniu autora.
619. Bóżnica w Opocznie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową), rkps w posiadaniu autorów.
620. Bóżnica w Tarnogrodzie kolo Biłgoraju, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autora., tekst w posiadaniu autora.
621. Cenna książka o pocztówkach przemyskich, uwagi historyka sztuki, tekst w posiadaniu autora.
622. Cenna praca o dawnych księgarzach żydowskich, tekst złożony w Słowie Żydowskim.
623. Co można zobaczyć w kościele parafialnym w Regulicach, tekst w posiadaniu autora.
624. Co wykonał krakowski ludwisarz Ignacy Hutlauer?, tekst złożony w Spotkaniach z Zabytkami.
625. Collegium Sanockie Uniwersytetu Jagiellońskiego, książka w druku.
626. Dawna sztuka Krakowa w kręgu zainteresowań młodzieży, tekst w posiadaniu autora.
627. Dawne bóżnice w Kraśniku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
628. Dawne widoki Biecza, tekst w posiadaniu autora.
629. Dawne widoki Collegium Maius, tekst w posiadaniu autora.
630. Dawne widoki Collegium Maius, tekst złożony do druku w Alma Mater.
631. Dom „Pod Stańczykiem” – obecnie Collegium Sanockie Uniwersytetu Jagiellońskiego, tekst złożony w Spotkaniach z Zabytkami.
632. Domniemany jeden wzór graficzny dla obrazów w Krakowie i Munster, tekst w posiadaniu autora.
633. Domy drewniane w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
634. Dwa obrazy Antoniego Noceniera w klasztorze O. O. Dominikanów w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
635. Dwa średniowieczne tłoki pieczętne w klasztorze Klarysek w Krakowie, rkps w posiadaniu autora.
636. Dzieje apteki w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
637. Dzieje sztuki żydowskiej w Polsce od czasów najdawniejszych do XVI wieku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w USA u A. Lanterbacha i w posiadaniu autorów.
638. Echard Stall (zm. 1584) zegarmistrz poznański, złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
639. Edukacja przez sztukę w programie kierunku Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej (Animacja Kultury) na Uniwersytecie Jagiellońskim, tekst w posiadaniu autora.
640. Epitafia w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
641. Epitafium Franciszka Szwarcenberga-Czernego w kruchcie pod wieżą kościoła parafialnego w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
642. Europejska sztuka sakralna w Krakowie jako medium współczesnej edukacji, tekst złożony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
643. Europejska sztuka sakralna w Polsce jako medium edukacji, tekst złożony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
644. Figurki woskowe w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
645. Historyczne, artystyczne i konserwatorskie aspekty cmentarzy żydowskich w Polsce, wspólnie z I. Rejduch – Samkową, tekst w posiadaniu autorów.
646. Insygnia uniwersyteckie, tekst złożony w Muzeum UJ.
647. Jak budowano studnię i Opatówkę w kościele Bernardynów w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
648. Jak wyglądały gotyckie krużganki Collegium Maius w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
649. Jak wykonywałem zdjęcia zabytków (wspomnienia historyka sztuki), tekst w posiadaniu autora.
650. Kamil Kowalczyk Miejsca kultu religijnego w Rabce Zdroju, str. 1 – 247, il. 1 – 48, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
651. Katalog „Dawne konwisatorstwo w Muzeum Regionalnym w Płocku ”, tekst złożony w „Mazowszu”.
652. Katalog zabytków sztuki w Polsce IV. Garbary. Kościoły i klasztoryI, Miasto Kraków, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, redakcja i współautorstwo, tekst w posiadaniu autora.
653. Katalog zabytków sztuki w Polsce IV. Garbary. Kościoły i klasztory 2, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, redakcja i współautorstwo, tekst w posiadaniu autorów.
654. Kazimierz Kaliski zapomniany rzeŚbiarz krakowski z XVII wieku, tekst w posiadaniu autora
655. Kielich biskupa Maura z krypty św. Leonarda w Katedrze na Wawelu (stan badań, wyniki, perspektywy), tekst w posiadaniu autora.
656. Kielich w formie drzewa w sanktuarium Matki Boskiej w Kościele Jezuitów w Świętej Lipce, tekst w posiadaniu autora.
657. Kielich z ostatnią wieczerzą w klasztorze S.S. Dominikanek w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
658. Kielichy mszalne w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
659. Kościół i klasztor pocysterski w Rudach Wielkich, tekst u autora.
660. Kościół i klasztor św. Franciszka w Katalogu Zabytków miasta Krakowa (1956-1971), tekst w posiadaniu autora.
661. Krakowski „okrąglak”, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w Słowie Żydowskim.
662. Krakowski zegar zakrystyjny w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
663. Krakowskie synagogi i bóżnice (wybrane problemy), tekst złożony do druku w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i kultury Żydów Polskich UJ.
664. Kraków dawniej i dziś, J. Podolecki, fot. I. Krieger i J. Podolecki, teksty W. Turdza, str. 1-5 plus krótkie tłumaczenia na angielski, francuski i niemiecki, il. 1 – 98, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
665. Krucyfiks – hasło , tekst złożony w Encyklopedii Katolickiej.
666. Krzysztof Przemowa, snycerz i stolarz, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
667. Kto zna słupki szabasowe?, tekst złożony do druku w Słowie Żydowskim.
668. Kwiaty w sztuce polskiej w 40 lat po pracy W i J. Schaferów, tekst w posiadaniu autora.
669. Mało znane obiekty i źródła ikonograficzne do dziejów uzbrojenia w sztuce Krakowa, tekst w posiadaniu autora.
670. Między nauką a oświatą. Na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Materiały konferencyjne, Praca zbiorowa (red.) Lucjana Faca, Przemyśl 2003, str. 1 – 167, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
671. Mikołaj Przybysławczyk, snycerz i stolarz, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.
672. Miłosierdzie jako wartość współczesnej edukacji tom I Edukacja. Teologia i Dialog, pod redakcją Romualda Niparko i Józefa Skrzypaczka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny. Wydział Studiów Edukacyjnych Poznań 2004, str. 1 – 264, [recenzja], tekst złożony w Alma Mater.
673. Miłosierdzie w sztuce jako medium we współczesnej edukacji – wybrane przykłady, tekst złożony w Zakładzie Pedagogiki Chrześcijańskiej i Dialogu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
674. Misy, tacki i inne drobne przedmioty zakrystyjne w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
675. Moje spotkania z Przemyślem, tekst w posiadaniu autora.
676. Monstrancje z reservacidum w postaci Matki Boskiej (śladami badań Mariana Sokołowskiego), rkps w posiadaniu autora.
677. Morze – łodzie i okręty w dawnej sztuce polskiej, , tekst w posiadaniu autora.
678. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Na tle Muzealnictwa Kościelnego w Polsce, Ks. Władysław Szczebak Tarnów 2003, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
679. Najcenniejsze synagogi – bożnica w Pińczowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autora.
680. Najstarsze widoki Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tekst u autora.
681. Najważniejsze zabytki kościoła Św. Mikołaja w Krakowie, tekst złożony w parafii kościoła Św. Mikołaja w Krakowie.
682. Nauka i życie studenta na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950-1955, złożone w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym Oddział w Krakowie.
683. Neomanieryzm? i manieryzm w sztuce Krakowa epoki baroku, tekst w posiadaniu autora.
684. Nieznana monstrancja koralowa w kościele św. Kazimierza, Reformatów w Krakowie, tekst złożony w Muzeum Historycznym miasta Krakowa.
685. Nieznany projekt monstrancji barokowo-klasycystycznej z Muzeum Historycznego miasta Krakowa, tekst w posiadaniu autora.
686. Nieznany zegar gdański w Lublianie, tekst złożony w Muzeum w Lublianie.
687. Nowe uwagi o książce „Cmentarz żydowski w Brzesku” opr. Iwona Zawadzka, Brzesko 2001, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
688. Nowe uwagi o relikwiarzu z Błonia, tekst złożony do druku w „Mazowszu”.
689. O dobry przewodnik po Krakowie w dziesięć lat po wydaniu przewodnika M. Rożka, , tekst w posiadaniu autora.
690. O mało znanych obiektach i źródłach ikonograficznych do dziejów uzbrojenia w sztuce Krakowa, rkps w posiadaniu autora.
691. O szlaku Orlich Gniazd, tekst złożony w Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.
692. Obraz Ecce Homo w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
693. Obraz Fonsvitae w dawnym kościele św. Tomasza, Karmelitanek Bosych w Krakowie oraz ich problematyka, , tekst w posiadaniu autora.
694. Obraz z Lelowa z roku 1647 w Muzeum Narodowym w Krakowie i problem recepcji grafiki Hieronima Wierixa w Polsce, , tekst w posiadaniu autora.
695. Obrazy w klasztorze Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
696. Obszary badań sztuki w kościele i klasztorze Ojców Cystersów w Szczyrzycu, tekst złożony w Muzeum w Nowym Sączu.
697. Odnowiony żydowski dom modlitwy, tekst złożony w Słowie Żydowskim.
698. Ogród klasztorny Bernardynów, rkps w posiadaniu autora.
699. Ogród klasztorny w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
700. Okopisko żydowskie w Nowym Sączu, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w Słowie Żydowskim.
701. Ołtarz główny w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
702. Ołtarze boczne w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
703. Ostatnie drewniwne atelier fotograficzne w Śródmieściu Krakowa, tekst w posiadaniu autora.
704. Pamiątki i zabytki Błogosławionej Salomei w kościele i klasztorze Klarysek i Franciszkanów w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
705. Pastorały w Polsce XI-XVIII w., Katarzyna Bogacka, Warszawa 2004, str. 1 – 554 il. 1 – 234, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
706. Pedagogika kultury. Wychowanie do wyboru wartości, (red.) Bogusław Żurakowski Kraków 2003, str. 1 – 327, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
707. Plac rajski w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
708. Plan badań nad sztuką żydowską na Górnym Śląsku, tekst złożony w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
709. Po zakończeniu prac nad książką „Dawna sztuka żydowska w Polsce ”, Warszawa 2000, wspólnie z I. Rejduch – Samkową, tekst w posiadaniu autorów.
710. Portale kościoła w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
711. Problemy badań kompleksu cmentarzy żydowskich w Polsce, tekst w posiadaniu autora.
712. Problemy seminarium doktorskiego w dziedzinie wychowania przez sztuką, tekst w posiadaniu autora.
713. Prof dr hab. Bolesław Przybyszewski, dorobek naukowy w 60-lecie duszpasterstwa, tekst złożony w PAT.
714. Program badań nad judaikami na obszarze Górnego Śląska, tekst złożony w Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska.
715. Providentia Divina. Program ikonograficzny kościoła na Skałce w Krakowie, tekst złożony w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.
716. Providentia Divina. Program ikonograficzny kościoła na Skałce w Krakowie, tekst złożony na Uniwersytecie w Warszawie w Instytucie Historii Sztuki.
717. Przeglądając dawne fotografie – zniszczone zabytki, tekst w posiadaniu autora.
718. Publikacja streszczeń i referatów wygłoszonych w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki – sprawa do załatwienia, tekst w posiadaniu autora.
719. Recenzja Krakowskich Studiów Małopolskich 2003, tekst złożony w Alma Mater.
720. Relikwiarze w klasztorze Bernardynów w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
621. Rudy Wielkie – przewodnik, tekst złożony w Centrum Dziedzictwa Kulturalnego Górnego Śląska.
622. Rudy Wielkie – szkic przewodnia, tekst w posiadaniu autora.
623. Ruiny synagogi w Rymanowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autora.
624. Rycina spod Hali na Grzegórzkach w Krakowie czyli Corlez w Ameryce, tekst w posiadaniu autora.
625. Rzecz o kubku srebrnym w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – po raz wtóry, tekst złożony w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
626. Sakralia w czasopiśmie „Krzysztofory” 21 (zeszyty naukowe Muzeum Historycznego w Krakowie), tekst złożony w Alma Mater. (brak roku)
627. Sarkofagi Korycińskich w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.
628. Sarmackie portrety w kościele parafialnym w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
629. Słowo wstępne o zabytkach w Staniątkach, , tekst w posiadaniu autora.
630. Stanisław Westwalewicz – złotnik żakowski z XIX wieku, tekst złożone do druku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
631. Synagoga w Zamościu – dawniej i dziś, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.
632. Szalowa i Kraków, tekst w posiadaniu autora.
633. Sześć laudacji sztuki u Kapucynów w Polsce, tekst złożony u Kapucynów w Krośnie.
634. Sztuka Franciszkanów i Reformatów w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
635. Sztuka i rzemiosło artystyczne oraz programy ikonograficzne u Bernardynów w Krakowie na polskich przykładach, tekst złożony u Bernardynów w Krakowie.
636. Sztuka klasztorna jako medium wychowania na przykładzie zbiorów bernardyńskich, tekst w posiadaniu autora.
637. Sztuka Krakowa – Kultura polska, rkps w posiadaniu autora.
638. Sztuka kresów wschodnich – migracja przedmiotów rzemiosła artystycznego w głąb Polski po roku 1945 (komunikat), tekst złożony w Instytucie Historii Sztuki UJ.
639. Sztuka nacji rozmaitych w krakowskich zbiorach, tekst w posiadaniu autora.
640. Sztuka w Krakowie czasów postmodernizmu – skuteczne medium edukacji (głos w dyskusji), tekst w posiadaniu autora.
641. Sztuka w służbie kościoła, tekst u autora.
642. Sztuka zdobnicza Ormian w Polsce, tekst w posiadaniu autora.
643. Sztuki piękne – możliwości edukacji przedszkolnej, tekst złożony w Instytucie Studiów Edukacyjnych w Uniwersytecie Opolskim.
644. Święty Antoni admirałem?, tekst w posiadaniu autora.
745. Święty Franciszek admirałem?, tekst w posiadaniu autora.
746. Trzy wezwania kościoła Pijarów w Krakowie (realizacja programów ikonograficznych w dziele sztuki), rkps w posiadaniu autora.
747. Unikatowy grób Chrystusa z drugiej połowy XVIII wieku w klasztorze Klarysek w Starym Sączu (komunikat), tekst złożony w Krakowskich Studiach Małopolskich nr 7/2002, w druku.
748. Unikatowy projekt monstrancji z I tercji XIX wieku w zbiorach Muzeum Historycznego w Krakowie, tekst złożony w Muzeum Historycznym miasta Krakowa.
749. Unikatowy szkic złotniczy monstrancji barokowej w Muzeum Historycznym m. Krakowa, tekst w posiadaniu autora.
750. Uratowany kościół zabytkowy (XVII w) w Sieprawiu koło Krakowa, tekst w posiadaniu autora.
751. Uwagi o pisaniu prac magisterskich i doktorskich (humanistyka), tekst w posiadaniu autora.
752. Wartości artystyczne kościoła i klasztoru Karmelitów na Piasku, tekst złożony w Klasztorze 0.0. Karmelitów na Piasku.
753. Woskowe rzeźby w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
754. Wspomnienia o wystawie „Nekropolie Polski południowo-wschodniej BET HA- KWAROT KIRKUTY – MACEWY JAK LUDZIE” autorstwa Jerzego Wygody, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.
755. Zabytki kultury materialnej w kościołach i klasztorach Krakowa. Dawne dzieła odlewnictwa – dzwony, tekst w posiadaniu autora.
756. Zabytki kultury materialnej w kościołach i klasztorach Krakowa. Grafika. Broń, tekst w posiadaniu autora.
757. Zabytki kultury materialnej w kościołach i klasztorach Krakowa. Ornaty z pasów kontuszowych, tekst w posiadaniu autora.
758. Zabytki sztuki jako źródło wiedzy o morzu, okrętach, łodziach w Polsce, rkps w posiadaniu autora.
759. Zabytki w Ropie, tekst w posiadaniu autora.
760. Zabytkowe szaty liturgiczne w zakrystii kościoła Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
761. Zabytkowy pałac i ogród w Porębie Żegoty, tekst w posiadaniu autora.
762. Zagadkowa rzeźba z kościoła w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.
763. Zaginiony barok w kościele .Sit’. Wojciecha w Krakowie i w kościele Benedyktynów w Tyńcu, tekst w posiadaniu autora.
764. Zaginiony posążek Matki Boskiej Łaskawej z kościoła Mariackiego w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
765. Zapomniana fundacja Korycińskich, tekst w posiadaniu autora.
766. Zapomniany kult Matki Boskiej Łaskawej w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.
767. Ze wspomnień konserwatorskich – odnowienie domu „Na Dołkach” Starym Sączu, tekst w posiadaniu autora.
768. Złotnictwo krakowskie wieku XIX i początku XX wieku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst w posiadaniu autorów.
769. Związki sztuki Krakowa i tzw. ziemi żakowskiej ze Śląskiem – zarys problematyki, tekst u autora.

ADDENDA; Po opublikowaniu tego tekstu prof. Jan Samek ogłosił drukiem lub przygotował do wydania dalszych 45 pozycji.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.