Judaica – art

„Judaica – art” stworzyłam z myślą o upowszechnieniu dorobku naukowego mojej matki, historyka sztuki, dr Izabelli Rejduch Samkowej, w odniesieniu do jej badań nad polską sztuką żydowską. W działach, podzielonych tematycznie, zamieściłam artykuły opublikowane na przestrzeni lat, w wydawnictwach naukowych, sesyjnych  i czasopismach branżowych wraz z bibliografią. Dodatkowo w celu przybliżenia… Continue reading

Antenaci

Urodziłam się w Krakowie w rodzinie z wielopokoleniowymi tradycjami patriotycznymi i społecznymi. W moich żyłach płynie mieszanka krwi góralskiej, szlachty litewskiej, ormiańskie…  i kto wie jeszcze kogo? Mój pradziad ze strony matki, hrabia Michał Brzytwa Dobrzyński, brał udział w powstaniu styczniowym, jego syn Wojciech Brzytwa Dobrzyński był legionistą I Kadrowej… Continue reading

Kraków, lata 30-te.

W rodzinie Samków uprawiano fotografię już przed 100 laty. Wykonywał je także ojciec Prof. Jana Sławomira Samka, dr Józef Samek prokurent Banku Rolnego w Krakowie.