O potrzebie odpowiedzialności, dobroci, a nawet i miłosierdzia w kontaktach ze studentami

EDUKACJA. TEOLOGIA I DIALOG TOM 2, 2005 (On the Need of Responsibility, Goodness and ewen Mercy in Contacts with College Students) Prawie pięćdziesiąt lat kontaktów ze studentami na wyższych uczelniach krakowskich i poza krakowskich (Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, Poznań) pozostawiło w mojej pamięci wiele doświadczeń, którymi chciałbym się… Continue reading

O potrzebie odpowiedzialności, dobroci, a nawet i miłosierdzia w kontaktach ze studentami

EDUKACJA. TEOLOGIA I DIALOG TOM 2, 2005 (On the Need of Responsibility, Goodness and ewen Mercy in Contacts with College Students) Prawie pięćdziesiąt lat kontaktów ze studentami na wyższych uczelniach krakowskich i poza krakowskich (Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, Poznań) pozostawiło w mojej pamięci wiele doświadczeń, którymi chciałbym się… Continue reading

Prof. dr hab. Andrzej Samek

Brat mojego Ojca. Jeśli w dzisiejszych czasach określenie „Człowiek renesansu” nie pozostaje tylko stylistyczną figurą, to nie znam drugiej osoby, której tytuł ten by równie godnie przysługiwał. Nie znam drugiej osoby, która by swoim życiem tak zapracowała na za to zaszczytne miano. A dziś pozostaje mi powiedzieć, z prawdziwym bólem… Continue reading

Kraków, lata 30-te.

W rodzinie Samków uprawiano fotografię już przed 100 laty. Wykonywał je także ojciec Prof. Jana Sławomira Samka, dr Józef Samek prokurent Banku Rolnego w Krakowie.