„Tradycja Grobów Wielkanocnych”

Kult Grobów Wielkanocnych w Polsce zapoczątkowali w 1163r.  Kanonicy Regularni  Stróże Grobu Chrystusa. Ideą takich zakonów zwanych też bożogrobcami wywodzących się z okresu wojen krzyżowych, była opieka nad obiektami związanymi z Chrystusem.