O potrzebie odpowiedzialności, dobroci, a nawet i miłosierdzia w kontaktach ze studentami

EDUKACJA. TEOLOGIA I DIALOG TOM 2, 2005 (On the Need of Responsibility, Goodness and ewen Mercy in Contacts with College Students) Prawie pięćdziesiąt lat kontaktów ze studentami na wyższych uczelniach krakowskich i poza krakowskich (Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, Poznań) pozostawiło w mojej pamięci wiele doświadczeń, którymi chciałbym się… Continue reading

O potrzebie odpowiedzialności, dobroci, a nawet i miłosierdzia w kontaktach ze studentami

EDUKACJA. TEOLOGIA I DIALOG TOM 2, 2005 (On the Need of Responsibility, Goodness and ewen Mercy in Contacts with College Students) Prawie pięćdziesiąt lat kontaktów ze studentami na wyższych uczelniach krakowskich i poza krakowskich (Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, Poznań) pozostawiło w mojej pamięci wiele doświadczeń, którymi chciałbym się… Continue reading