OPUSCULA ET MISCELANEA

Poniżej zamieszczam w układzie chronologicznym wykaz prac mojego Ojca, na przestrzeni lat 1954 – 2005.
Artykuły opublikowane w latach 1949-1950 w czasopiśmie „Orli Lot „ gdy był uczniem Państwowego Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie:
1. Wycieczka krajoznawcza do Giebułtowa, Zielonek, Garlicy Murowanej, Orli lot 1949, nr 3, s. 40-42. rys. 1-2.
2. Jurajskim szlakiem „ Orlich Gniazd’’, Orli lot 1949, nr 4, s. 124-126, rys. 1-2.
3. Obozy i wycieczki. Szlakiem Orlich Gniazd. Wyjątek z kroniki Obozu Wędrownego „Szlakiem Orlich Gniazd”, Orli lot 1949, nr 10, s. 157-160, fot. 1-3.
4. Obozy i wycieczki. Szlakiem Orlich Gniazd. Dziennik Kola Krajoznawczego Uczniów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Kr. Jana III Sobieskiego w Krakowie, Orli lot 1950, nr 10, s.11- 26, fot. 1-4, plany 1-3, rys. 1-2.
5. „Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 2-3, s. 35-59, fot. 1-7, plany 1-7, rys. 1-7.
6. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 4-5, s. 71-93, fot. 1-5, plany 1-6, rys. 1-7.
7. Szlakiem Orlich Gniazd (c.d.), Orli lot 1950, nr 6-7, s. 102-116, fot. 1-4, plany 1-6, rys. 1-7.
1954
1. Prace konserwatorskie prowadzone na terenie województwa krakowskiego w latach 1952- 1953, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków VII 1954, zeszyt 1, s. 57-66, il. 54-69.
1958
2. [Głos w dyskusji] na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęconej sztuce baroku w Poznaniu w dniach 21-22.XI. I957r., Biuletyn Historii Sztuki XX 1958, nr 1, s. 122-123.
3. Powiat kępiński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce V, województwo poznańskie, pod red. A. Sławskiej i T. Ruszczyńskiej, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 7, Warszawa 1958, s. 1-23, il. 1-65, rys. 1-6.
4. Powiat ostrzeszowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce V, województwo poznańskie, pod red A. Sławskiej i T. Ruszczyńskiej, wspólnie z T Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 17,Warszawa 1958, s. 1-17, il. 1 -54, rys. 1-2.
5. Stan zabytków powiatu wodzisławskiego, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków XI 1958, zeszyt 3-4, s. 264-268, il. 1-5.
1959
6. Kaplica Św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach. (Z dziejów fundacji związanych z wyprawą wiedeńską), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 13 X 1956 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s. 228-229, il. 1-3
7. Nieznane fragmenty z wieku XIII w kościele w Rudawie i w kościele Św. Jana w Krakowie, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 19.VI.1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 3/4, s. 396-397, il. 1-5
8. Późnorenesansowy ołtarz w Sieprawiu. (O grupie małopolskich ołtarzy z ruchomymi kolumnami), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 21.II 1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s 230-231, il.1-3.

1960

9. Dwór w Goszycach. Próba rekonstrukcji stanu w wieku XVII, Streszczenie komunikatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 7.IV. 1959 r., Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 4, s. 423-424, il. 1-3.

10. Powiat lubliniecki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową, zeszyt 8, Warszawa 1960, s. 1-38, il. 1-88, rys. 1-3.

11. -12. Powiat wodzisławski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, wspólnie z M. Korneckim, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 14,Warszawa 1960, s.1-26, il. 1-59, rys. 1-3.

13. Późnorenesansowy ołtarz z ok. roku 1600 w kaplicy św. Andrzeja przy kościele św. Krzyża w Krakowie, Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s.332-333, il. 1-2.

14. Wyniki inwentaryzacji zabytków rzemiosła artystycznego na terenie Krakowa (kościoły i klasztory Śródmieścia), Streszczenie komunikatu wygłoszonego na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie, w dniu 2.X. 1959 r., Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s. 309-314, il. 1-5.

1961

15. Polskie kowalstwo architektoniczne, Bogusław Kopydlowski, [recenzja], Biuletyn Historii Sztuki XXIII 1961, nr 1, s.71-74, il 1-3.

16. – 17. Powiat będziński i miasta wydzielone: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1961, s. 1-30, il. 1-81, rys. 1-2.

18. – 19. Powiat pszczyński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1961, s. 1-48, il. 1-88, rys. 1.

20. Wyniki objazdu inwentaryzacyjnego zabytków powiatu brzozowskiego w województwie rzeszowskim (architektura murowana, wyposażenie wnętrz), Streszczenie I części referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego, w dniu 2.VI.1959r., Biuletyn Historii Sztuki XXIII 1961, nr 4, s.420-423, il. 1-5.

1962

21. – 22. Powiat myszkowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 9, Warszawa 1962, s. 1-33, il. 1-105, rys.1-5.

23. – 24. Powiat zawierciański, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 15, Warszawa 1962, s. 1-31, il. 1 -66, rys.1-5.

1963

25. Powiat kłobucki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 7, Warszawa 1963, s. 1-48, il. 1-107, rys. 1-6.

1964

26. Powiat hrubieszowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VII, województwo lubelskie, pod red. R. Brykowski, E. Smulikowska i Z. Winiarz, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, zeszyt 7,Warszawa 1964, s. 1-75, il. 1-138, rys. 1-7.

27. – 28. Powiat rybnicki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VII, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 11, Warszawa 1964, s. 1-42, il. 1-100, rys. 1-8.

29. – 30. Powiat tyski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 13, Warszawa 1964, s. 1-34, il. 1-33, rys. 1.

31. – 32. Województwo katowickie, wspólnie z A. Olszewskim, redakcja naukowa i współautorstwo [w:] Spis zabytków architektury, Warszawa 1964, s. 109-144.

1965

33. Kościół parafialny w Solcu nad Wisłą – etapy budowy i ich związek z rozwojem miasta, wspólnie z A. Wyrobiszem, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XIII 1965, nr 1, s. 139-158, il. 1-15.

1966

34. Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa pierwszej połowy XVII wieku [streszczenie], Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 548-550.

35. Ołtarz główny w kościele SS. Piotra i Pawła w Krakowie. Geneza koncepcji ikonograficznej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 444-447.

36. – 37. Powiat gliwicki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 5, Warszawa 1966, s. 1-123, il. 1-371, rys. 1-11.

1967

38. Kruchta zachodnia kościoła Mariackiego w Krakowie. Geneza koncepcji formalnej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1967, s. 730-735.

39. Monstrancja ze sceną Powrotu Zwiadowców do Ziemi Kanaan. Hans Kolbe i Hieronim Wierix, Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 157-163, il. 1-9.

40. Ołtarz główny w kościele ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie. Geneza koncepcji ikonograficznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki 1967, zeszyt 5, s. 87, s. 87-116, il. 1-34.

41. – 42. Powiat bielsko-bialski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 2, Warszawa 1967, s. 1-92, il. 1-138, rys. 1-3.

43. Refleksy kultu Cordis Jesu w polskim rzemiośle artystycznym, Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 164-170, il. 1-10.

1968

44. Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa pierwszej połowy siedemnastego wieku, Folia Historiae Artium V 1968, s. 71-130, il. 1-60.

45. – 46. Powiat tarnogórski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI. Województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 12, Warszawa 1968, s. 1-39, il. 1-98, rys. 1-3.

1969

47. Kruchta zachodnia kościoła Mariackiego w Krakowie. Geneza koncepcji formalnej, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego, w dniu 11.XII. 1968 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 3, s. 353-357, il. 1-10.

48. Puszka w kształcie Arki Przymierza w kościele św. Mikołaja w Bielsku, Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 2, s. 199-208, il. 1-14.

49. The Parisch Church at Solec on the Vistula. Absracts of Works, published by the research staff of Jagiellonian University in 1965, Social Sciences, Cracow 1969, s. 60-61.

1970

50. Ambony naves et naviculae w Polsce [w:] Rokoko. Studia nad sztuką Ipołowy XVIII wieku [w:] Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu X. 1968 r., Warszawa 1970, s. 219-246, il. 1-10.

51. Kruchta zachodnia kościoła Mariackiego (geneza kompozycji formalnej), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki VIII 1970, s. 99-132, il. 1-42.

52. Res-imagines. Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), Rocznik Historii Sztuki VIII 1970, s. 177-248, il. 1-75.

1971

53. – 54. Kościoły i klasztory Śródmieścia 1, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Miasto Kraków, cz.II, redakcja naukowa wspólnie z A. Bochnakiem oraz współautorstwo, Warszawa 1971, s. I-XIV, 1-201, il. 1-1006, rys.1-9.

55. Kulicki Karol, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVI/1, zeszyt 68, 1971, s.151.

56. Laitner (Laytner, Laystner, Laysner, Lasner) Jan, mieszczanin krakowski, murator i przedsiębiorca budowlany z XVII wieku, Polski Słownik Biograficzny XVI/3, zeszyt 70,1971, s. 411-412.

57. Lanier (Lanie, Lanie, Lania) Beniamin, złotnik i jubiler, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVI/4, zeszyt 71, 1971, s. 397-399.

58. Stan i potrzeby zabytków Cieszyna, Ochrona Zabytków XXIII 1971, s. 173-181, il. 1-13.

59. Uwagi na marginesie inwentaryzacji zabytków Krakowa przeprowadzonej w kościołach i klasztorach Śródmieścia, Charakterystyka katalogu, detale architektoniczne, rzeźba, Biuletyn Historii Sztuki XXXIII 1971, nr 1, s. 58-69, il. 1-20.

1972

60. Do zagadnienia sukienek i wotów w sztuce polskiej epoki baroku (na marginesie komunikatu R. Brykowskiego „Sukienka – wotum metalowe z Parczewa”), Polska Sztuka Ludowa XXVI 1972, nr 1, s. 59-60, il 1-3.

61. Lekszycki (Lexycki, Leksycki) Franciszek, malarz zakonny, bernardyn, Polski Słownik Biograficzny XVII/1, zeszyt 72, 1972, s. 15-16.

62. Lekszycki (Leksycki, Lekrzycki, Lexicki) Marcin, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/1, zeszyt 72, 1972, s. 17.

63. Lenhard (Lenkart) Leopold, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/1, zeszyt 72, 1972, s. 51.

64. Lesiowski Kazimierz, malarz zakonny, franciszkanin, Polski Słownik Biograficzny XVII/2, zeszyt 72, 1972, s. 91.

65. Letyński (Latynski, Letenski) Jan, Polski Słownik BiograficznyXVII/2, zeszyt 73, 1972, s. 194-195.

66. Litwinek (Lithfmek, Litwinkiewicz) Augustyn (ok. 1530-1621), murator i przedsiębiorca budowlany, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/4, zeszyt 75, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 491-492.

67. Nieznana późnogotycka puszka na hostią w kościele Mariackim w Krakowie (do zagadnienia rytów z złotnictwie krakowskim) [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w 1971 r. w Krakowie, 1972, s. 147-148.

68. Nieznana późnogotycka puszka na hostię w kościele Mariackim w Krakowie (do zagadnienia rytów w złotnictwie krakowskim), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 4. XI.1971r., Biuletyn Historii Sztuki XXXIV 1972, nr 3/4, s. 332-334, il. 1-5.

69. Nieznany obraz Piotra Brygierskiego w kościele parafialnym w Strumieniu, Cieszyński Rocznik Muzealny II 1972, s. 89-93, il. 1-4.

70. Ostensoria w formie róży. Na marginesie rozważań nad monstrancją w Strumieniu, Cieszyński Rocznik Muzealny II 1972, s. 83-87, il. 1-7.

71. Późnogotycka puszka na hostię w kościele Mariackim w Krakowie (do zagadnienia rytów w złotnictwie krakowskim), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Historii Sztuki 1972, s. 73-82, il. 1-7.

72. Relacja Benedykta Chmielowskiego, ostensorium paidińskie z roku 1706 i koral w rzemiośle artystycznym w Polsce, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1972, s. 156-158.

73. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce 4\ Województwo katowickie, Warszawa 1972, s. 1-80.

74. Zasoby, wartości i stan zachowania zabytków ruchomych na terenie miasta Krakowa, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 10.IV. 1972 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973, nr 2, s. 203-205, il. 1-5.

1973

75. Ambroży Grabowski odkrywcą Franciszka Lekszyckiego, Rocznik Krakowski XLIV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973, s. 133-136, il. 1-2.

76. Bascula pastoralia w Polsce, nieznany pastorał z kościoła Mariackiego w Krakowie i Stanisław Samostrzełnik, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1973, s. 151-152. Ca

77. Monstrancja z roku 1512 (?) w zbiorach dominikańskich. Problem proweniencjiśrodowiska i warsztatu w świetle zasiągu złotnictwa krakowskiego około 1500 roku. Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 4.XI. 1971 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973, nr 1, s. 95-98, il. 1-8.

78. „Tabula” ze świętym Eligiuszem z początku w.XVII w zbiorach Muzeum Historycznego miasta Krakowa. (Rola Antwerpii w sztuce Krakowa ok.1600), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 2.III.1973 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973, nr 3/4, s. 328-331, il. 1-6.

79. Zasoby, wartości i stan zachowania zabytków ruchowych na terenie miasta Krakowa. Ochrona Zabytków XXV 1973, s. 183-189, il. 1-8.

80. Zasoby, wartości i stan zachowania „zabytków ruchowych” na terenie miasta Krakowa, Biuletyn Historii Sztuki XXXV 1973, nr 2, s. 203-205.

1974

81. Bascula pastoralia” w Polsce, nieznany pastorał z kościoła Mariackiego w Krakowie i Stanisław Samostrzełnik. Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 23.V. 1973 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 2, s. 205-206, il.1-5.

82. Do zagadnienia sukienek i wotów w sztuce polskiej epoki baroku (na marginesie komunikatu R. Brykowskiego „Sukienka – wotum metalowe z Parczewa”), Sztuka Ludowa XXVIII 1974, nr 9, s. 243-245, il. 1-3.

83. Dwa oblicza renesansowego złotnictwa w Krakowie. Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 22.1.1974 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 4, s. 440-443, il.1-5.

84. [Głos w dyskusji] na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Lublinie: Sztuka około 1600, w dniach 9,10.XI. 1972, Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 1, s. 96-97.

85. [Głos w dyskusji] na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Kielcach: Sztuka Renesansu w dniach 8-10.XI. 1973 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 3, s. 348-350.

86. LeopoldLenkard, Aurifaber Crcicoviensis, (Ze związków połsko-austricickich w dziedzinie złotnictwa), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu ll.V.1973r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 2, s. 207-209, il.1-6.

87. Lenkard Leopold z Wiednia, złotnik krakowski, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1974, zeszyt 1, s. 33-48, il. 1-19.

88. Mackensen (Mackonson, Macksen) Andrzej I, złotnik krakowski i gdański, artysta nadworny królów Władysława IV i Jana Kazimierza, Polski Słownik Biograficzny XIX/1, zeszyt 80, 1974, s. 83-84.

89. Mackensen (Mackonson, Macksen) Andrzej II, złotnik gdański, wspólnie z M. Sławoszewską, Polski Słownik Bibliograficzny XIX/1, zeszyt 80-ty, 1974, s. 83-84.

90. Magierski Karol, złotnik toruński, Polski Słownik Biograficzny XIX/1, zeszyt 80, 1974, s. 135-136.

91. Mangini Dominik Maria, malarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XIX/3, zeszyt 82, 1974, s. 476-477.

92. Marciniec Andrzej, złotnik nadworny króla Zygmunta I, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XIX/4, zeszyt 83, 1974, s. 586.

93. Marciniec (Marcinek, Marcinkowicz) Marcin, złotnik i jubiler, mieszczanin i rajca krakowski, artysta nadworny króla Zygmunta I, Polski Słownik Biograficzny XIX/4, zeszyt 83, 1974, s. 586-587.

94. Monstrancja paulińska z roku 1706 i relacja o niej Benedykta Chmielowskiego oraz koral w rzemiośle artystycznym w Polsce, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 6.IV.1973r., Biuletyn Historii Sztuki XXXVI 1974, nr 1, s. 88-90, il. 1-5.

95. Monstrancja paulińska z roku 1706 i relacja o niej Benedykta Chmielowskiego oraz koral w rzemiośle artystycznym w Polsce, Folia Historiae Artium X 1974, s. 147-160, il. 1-17,

96. Nieznane płyty miedziorytnicze, Rocznik Krakowski XLV 1974, s. 123-126, il. 1-2, tab. I.

97. Powiat brzozowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce XIII, województwo rzeszowskie, pod red. E. Śnieżyńskiej-Stolotowej i F. Stolota, wspólnie z M. Korneckim, zeszyt 2, Warszawa 1974, s. 1-113, il. 1-227, rys. 1-9.

98. – 99. Powiat i miasto Cieszyn, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1974, s. 1-141, il. 1-301, rys. 1-9.

1975

100. Bacula pastoralia w Polsce (Nieznany pastorał w kościele Mariackim w Krakowie i Stanisław Samostrzełnik), Folia Historiae Artium IX 1975, s. 91-107, il. 1-23.

101. Marstella (Mastella, Mastylla) Andrzej, złotnik, mieszczanin i rajca krakowski, serwitor Zygmunta I, Polski Słownik Bibliograficzny XX/1, zeszyt 84, 1975, s. 66.

102. Meacci (Meaci, Meaczy, Meatzi, Meazzi) Ambroży, kamieniarz, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXII, zeszyt 84, 1975, s. 353-354.

103.Mertens (Martens, Martensai, Mertois, Merttens) Jakub (zm. 1609) malarz i mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XX/3, zeszyt 86, 1975, s. 449-450.

104.Problem importów w polskim rzemiośle artystycznym, Biuletyn Historii Sztuki XXXVII 1975, nr 1, s. 79-80.

105. Tablica cechowa z wyobrażeniem św. Eligiusza (początek XVII wieku), Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1975, zeszyt 2, s.33-55, il. 1-21.

1976

106. Bochnak Adam, (ur.17.IX. 1899 w Krakowie, zm. 28. V. 1974 tamże), historyk sztuki, pedagog, Encyklopedia Katolicka t.2 Lublin 1976, s. 696.

107. Cellini Benvenuto, rzeźbiarz i złotnik florencki okresu manieryzmu, Encyklopedia Katolicka I-II Lublin 1976, s. 1405-1406.

108. Górnośląska grupa chrzcielnic barokowych z około 1700 roku w kształcie rogu obfitości, Roczniki Sztuki Śląskiej 1.10 1976, s. 165-168, il. 1-6

109. Importy i genius loci. O renesansowym rzemiośle artystycznym (na przykładzie złotnictwa i jubiłerstwa), [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, Warszawa 1976, s. 591-611, il. 1-21.

110. Importy w polskim rzemiośle artystycznym (na przykładzie złotnictwa i jubiłerstwa), [w:] O rzemiośle artystycznym w Polsce, Warszawa 1976, s. 33-55, il. 1-21.

111. Kielich fundacji Jana Rybkowicza w kościele św. Anny (ze związków polsko- węgierskich w dziedzinie złotnictwa), Folia Historiae Artium XII 1976, s. 95-105, il. 1 – 13.

112. Małodziński Kazimierz, malarz, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XX/4 1976, zeszyt 91, s. 638.

113. Rzeźby ogrodowe przy pałacu Mieroszewskich w Będzinie – nierozpoznane dzieła Jerzego Leonarda Webera?, Roczniki Sztuki Śląskiej 1.10 1976, s. 161-164, il. 1-5.

114.Znane i nieznane dzieła złotnika Jana Sziłassy’ego z Lewoczy (1707-1782) w Połsce, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 1976, s 117-118.

1977

115. Die Kunstschatze des Klosters Jasna Góra, ze wstępem J.S. Pasierba, wspólnie z K. Szafrańcem, Leipzig 1977, s. 35-149, il. 1-113.

116. Elementy sztuki ludowej w złotnictwie krakowskim (ryte płytki na naczyniach liturgicznych z kościoła Bożego Ciała i św. Marcina w Krakowie), Polska Sztuka Ludowa XXXI 1977, s. 56-59, il. 1-6.

117. Klasztorna sztuka nieprofesjonalna, Lud t.61 1977, s. 153-156, il. 1-2.

118. Pozycja kościoła Bożego Ciała w sztuce Krakowa oraz jego rola w poczynaniach artystycznych kanoników regularnych kongregacji krakowskiej, [w:] Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Kraków 1977, s. 15-19, il. 1-15.

119. Tabule du debut du XVII e.s. representant saint Eloipar Cornelie Biuis d’histoire de la ville de Cracovie, Revue des archeologues et historiene d’art De Louvain X 1977, s. 144-150, il. 1-2.

120. Znane i nieznane dzieła złotnika Jana Szilassyego z Lewoczy w Polsce, Folia Historiae Artium XIII 1977, s. 97-116, il. 1-34.

1978

121.- 122. Kościoły i klasztory Śródmieścia, 2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz.III, redakcja naukowa wspólnie z A. Bochnakiem oraz współautorstwo, Warszawa 1978, s. I-XVI, 1-247, il. 1-1123, rys. 1-10.

123. Krakowskie dzieło Mathiasa Heringa z 1478 roku, Spotkania z Zabytkami 1978, s. 1-5, il. 1-5.

124. Nitsch Leonard, złotnik i jubiler krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIII/1, zeszyt 96, 1978, s. 150-151.

125. Oldendorf Krzysztof (Christoffel), ludwisarz gdański, Polski Słownik Biograficzny XXIII/4, zeszyt 99, 1978, s. 727-728.

126. Problem aktualności tematu Drzewa Jessego w sztuce polskiej wieku XVII (z zagadnień ikonograficznych w rzemiośle artystycznymj, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z historii sztuki, zeszyt 11, 1978, s. 45-61, il. 1-15.

127. Problem przerzutów niderlandzkich w polskim rzemiośle artystycznym [w:] Rubens, Niederlandy i Polska, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 1978, s. 93-97, il. 1-49.

128. Rodzaje recepcji sztuki Rubensa w Polsce, [w:] Rubens, Niderlandy i Polska, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 1978, s. 80-92, il. 33-47.

129. Sztuka zdobnicza II połowy XIX wieku w Polsce – tabula rasa historiae artium, Referat wygłoszony na Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Poznaniu, Biuletyn Historii Sztuki XL 1978, nr 3, s. 357-360, il.1-2.

130. Uwagi o polskim rzemiośle artystycznym XV wieku, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1978, s. 567-574, il 1-4

131. Zagadka przemyskiego lawaterza (Przyczynek do zagadnienia teatralności w sztuce lwowskiego baroku), Folia Historiae Artium XIV 1978, s. 93-101, il. 1-11.

1979

132. Dekalog. III. W ikonografii, wspólnie z J. Daranowską-Łukaszewską, Encyklopedia Katolicka III Lublin 1979, s. 1111-1112.

133. Hankis (Enkis, Enkisz, Hankisz, Henkis, Hhenkisz, Honkis, Honkisz) Jerzy , stolarz i snycerz, Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających III, 1979, s. 23-24.

134. J. E. Koula Metamorfozy kovu. Stare bratislavskie kovane meoźe, Bratislava 1976, s. 1-87, ryc. 1-98 (recenzja) Biuletyn Historii Sztuki XLI, 1979, nr 1, s. 84.

135. Nieznane inspiracje Wita Stwosza, streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 10 kwietnia 1979, Biuletyn Historii Sztuki XLII 1979, nr 1, s. 117-120, il.1-6.

136. O kilku pracach złotnika krakowskiego Leonarda Nitscha (1801-1866) w Muzeum Historycznym miasta Krakowa i innych zbiorach, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1979, zeszyt 6, s. 53-56, il. 1-5.

137. Orłowski Łukasz, malarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIV/2, zeszyt 101, 1979, s. 236-237.

138. Ott ( Otth, Otten, Otman, Otmanus) Michał, ludwisarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIV/3, zeszyt 103, 1979, s. 625.

139.– 140. Powiat częstochowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, województwo katowickie, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, zeszyt 4, Warszawa 1979 s. 1-55, il. 1-197, rys. 1-6.

141. Srebra warszawskie, Lileyko H., Warszawa 1979, s. 1-103, il. 1-125+tablice znaków [recenzja] Nowe Książki 1979, s. 91-92, il. 1.

142. Umeleckie pamatky Cech, l.A.-J., kolektiv vedeckych a odbornych pracovniku Ustavu teorie a dejin Umeni ĆS AV v Praze za vedeni a redakce Emanuela Pochecho, Academia Praha 1977, Biuletyn Historii Sztuki XL 1979, nr 1, s. 85-86.

143. Zapomniana wystawa krakowskich zabytków i pamiątek cechowych, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1979, zeszyt 7, s. 79-81, il. 1-4.

144. Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie, Folia Historiae Artium XV 1979, s. 25-39, il. 1-28.

1980

145. El tesoro de Jasna Góra, wstęp J. Pasierba, Varsovia 1980, s. 147, il. 113.

146. Koncepty w sztuce baroku, Biuletyn Historii Sztuki w Polsce XLII 1980, nr 3/4, s. 413-426, il. 1-20.

147. Krakowskie złotnictwo, Lamus 1980, s. 1-2, il. 1-2.

148. Paulsen (Pauli, Paulus, Paul, Pawelsz) Christian, złotnik gdański, wspólnie z M. Sławoszewską, Polski Słownik Biograficzny XXV/2, zeszyt 105, 1980, s. 351-352.

149. Peters (Petersen) Stefan, złotnik toruński Polski Słownik Biograficzny XXV/4, zeszyt 107, 1980, s. 675-676.

150. Piaskowski Samuel, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXV/4, zeszyt 107, 1980, s. 814.

151. Porta Angusta i nagrobki portalowe w Polsce (zapoznana symbolika wejścia w sztuce), Folia Historiae Artium XXVI 1980, s. 141-158, il. 1-26.

152. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S Pasierba, wydanie I, Warszawa 1980, s. 33-148, il. 1-113.

153. The Shrine of the Black Madonna at Częstochowa, wydanie I, ze wstępem J.S. Pasierba, Warszawa 1980, s. 33-147, il. 1-113

154. Wyposażenie wnętrz kościelnych i klasztornych w Polsce, Materiały Problemowe, nr 6, Warszawa 1980, s. 97-103.

155. Zlatnictvo na Slwensku, E. Toranova – Tatran, Bratislava 1975, s. 1-42, tab. 1-85, tabl. barwne 1-50, katalog s. 1-36,[recenzja], Biuletyn Historii Sztuki XLII 1980, nr 1, s. 211-214, il. 1-2

156. Zu den Quellen der Kunst des Veit Stoss, Acta Historiae Artium. Academiae Scientiarum Hungaricae XXVI, Budapest 1980, 1-2, s. 27-36, il. 1-14.

1981

157.[Głos w dyskusji] na sympozjum: Sztuka baroku w krajach słowiańskich, Biuletyn Historii Sztuki XLII 1981, nr 3/4, s. 433-434

158. Gotycko-renesansowa bima w Starej Synagodze na Kazimierzu w Krakowie – zapomniane dzieło kowalstwa artystycznego, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1981, zeszyty, s. 75-81, il. 1-10.

159. Krajobraz i martwa natura jako samodzielne tematy w malarstwie polskim w I poi. XVIII w., [w:] Sztuka Ipoi XVIII, Warszawa 1981, s. 237-247, il. 1-12.

160. Le tresors de Jasna Góra, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie I, Warszawa 1981, s. 33-147, il. 1-113.

161. Klejnoty Jasnej Góry, ze wstępem J. Zbudniewka, wydanie I, Warszawa 1981, s. 1-165, il. 1-143.

162. Nieznane inspiracje sztuki Wita Stwosza, Biuletyn Historii Sztuki XLIII 1981, nr 1, s. 117-120.

163. Od elephanta do Strzelca. Godła kamienic krakowskich w dwudziestoleciu (1919-1939), Biuletyn Historii Sztuki XLIII 1981, nr 4, s. 439-443, il. 1-10.

164. Pieleszyński Paweł, malarz, Polski Słownik Biograficzny XXVI/1, zeszyt 108, 1981, s.82-83.

165. Problemy artystyczne siedemnastowiecznej monstrancji z kościoła Dominikanów w Lublinie, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie 1981, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 106-107.

166. Społeczna rola kolekcjonerstwa, Lamus 1981, s. 1-2, il. 1-4.

167. – 168. Stwoszowskie Miscellanea: I. Nieznane rysunki Józefa Brodowskiego (R. 1836) figur predelli ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie (próba interpretacji), II. Domniemane wzory graficzne rzeźb nagrobka króla Kazimierza Jagiellończyka w Katedrze Krakowskiej; III. Spór o nagrobek Filipa Buonaccorsi zwanym Kallimachem w kościele Dominikanów w Krakowie, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1981, zeszyt 8, s. 56-74, il. 1-42.

169. Sygnał o rzeźbach w Targoszycach, Polska Sztuka Ludowa, XXXVI 1981, nr 2, s. 109-111.

170. Życie sztuki Wita Stwosza, [w:] Tradycja i innowacja, Warszawa 1981, s. 41-56, il. 1-12.

1982

171.Hafty średniowieczne w skarbcu klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, Warszawa 1982, s. 1-3, il. 1-9.

172. Jasna Góra, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 26 , s. 32, il. 1.

173. Klejnoty Jasnej Góry, ze wstępem J. Zbudniewka, wydanie II, Warszawa 1982, s. 1-165, il. 1-143.

174. Krakowskie modele architektoniczne (Do zagadnienia warsztatu artysty w sztuce polskiej czasów nowożytnych), Teka Urbanistyki I Architektury XVI 1982, s. 255-265, il. 1-14.

175. Lawaterze w formie delfina (Wyroby z miedzi w polskim rzemiośle artystycznym), Folia Historiae Artium XVIII 1982, s. 127-135, il. 1-13.

176. Malarstwo miniaturowe w zbiorach klasztoru paulinów na Jasnej Górze, Warszawa 1982, s. 1-2, il. 1-9.

177. Nieznana korona z wieku XVII w klasztorze Klarysek w Krakowie, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1982, zeszyt 9, s. 28-30, il. 1-3.

178. Podleski Wojciech, jezuita, złotnik, Polski Słownik Biograficzny XXVII/1, zeszyt 112, 1982, s. 134-135.

179. Polański Jan, ludwisarz lwowski, Polski Słownik Biograficzny XXVII/2, zeszyt 113, 1982, s. 282.

180. Pomnik ostatniego Piasta, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 25, s. 32, il.l.

181. Problemy inwentaryzacji zabytków w dużych zespołach miejskich na przykładzie „Katalogu Zabytków miasta Krakowa”, wspólnie z I. Rejduch-Samkowa, Ochrona Zabytków XXXV 1982, nr 1-2, s. 52-58, il. 1-10.

182. Sala Pod Ptakami, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 38, s. 32, il. 1.

183. Wita Stwosza portret króla, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1982, nr 21, s. 32, il. 1.

184. Un altare ecumenico a Cracovia nel Secolo XVIII. Genesi della concezione iconographica, Arte Cristiana LXX, fascicolo 692, ottobre 1982, s. 277-283, il. 2-8.

1983

185. Doskonały zakonnik, doskonała zakonnica, Encyklopedia Katolicka IV, Lublin 1983, s. 247-250.

186. Drzwi kościelne, wspólnie z K. Kuczmanem, Encyklopedia Katolicka IV, Lublin 1983, s. 257-260.

187. Dutkiewicz Józef Edward, historyk sztuki, malarz i konserwator, wspólnie z E. Sochą, Encyklopedia Katolicka IV, Lublin 1983, s. 398-399.

188. Krakowskie diademy, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1983, nr 14, s. 32, il. 1.

189. Kurkowe godła, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1983, nr 1, s. 32, il. 1-2.

190. Lawaterz z Wojkowic Kościelnych i jego bliźniak w Muzeum Narodowym w Warszawie, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 2, s. 64, il. 1-2.

191. Nagrobek trzech Janów Tarnowskich w katedrze w Tarnowie, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1983, nr 5, s. 32, il. 1.

192. Porębski (Porenbius, Porhebius, Porębowicz ?) Łukasz, malarz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XVII/4, 1983, zeszyt 115, s. 659-660.

193. Prace wytwórni Jana Bartha w Cieszynie (Z badań nad klasycystycznym złotnictwem w Polsce), Rocznik Cieszyński IV-V, 1983, s. 129-139, il. 1-14.

194. Problematyka siedemnastowiecznej monstrancji z kościoła Dominikanów w Lublinie, Folia Historiae Artium XIX 1983, s. 99-109, il. 1-13.

195. Problematyka siedemnastowiecznej monstrancji z kościoła Dominikanów w Lublinie, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie 1981, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, s. 106-107.

196. Sandomierski „krzak ognisty”, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 4, s. 36, il. 1-3.

197. Zabytki w Mogilanach, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1983, nr 8, s. 20-21, il. 1-2.

198. Zapomniane sobiesciana w Krakowie, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 1, s. 68, il. 1-5

199. Zapomniany zabytek w Siewierzu, Spotkania z Zabytkami 1983, nr 3, s. 39, il. 1.

200. Złoty Globus, Panorama: klejnoty kultury polskiej, 1983, nr 22, s. 32, il. 1

1984

 

201.Bejsce – pomnik Firlejów, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 9, s. 32, il . 1.

202. Globus Marcina Bylicy, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 11, s. 32, il. 1.

203. Godła kamienic krakowskich w dwudziestoleciu 1919-1939, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury XVIII 1984, s. 185-195, il. 1-12.

204. Kaplica w Jerzmanowicach, Spotkania z Zabytkami 1984, nr 1, s. 40-41, il. 1-2.

205. Legenda perłami haftowana, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 28, s. 32, il. 1.

206. Polonica na Węgrzech. Srebra w zbiorach muzeów budapeszteńskich, Muzealnictwo 1984, nr 28/29, s. 148-157, il. 1-5.

207. Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa 1984, s. 1-465, il. 1-278.

208. Późnobarokowe ambony na Śląsku, Spotkania z Zabytkami 1984, s. 46-47, il. 1-4.

209. Refleksy kultu św. Kazimierza w sztuce. Zarys problemów, Analecta Cracoviensia XIV 1984, s. 139-151, il. 1-13.

210. Tren z marmuru, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1984, nr 32, s. 32, il. 1.

211. Zapomniane norymbergiana w Polsce, Spotkania z Zabytkami 1984, nr 3, s. 57-58, il. 1 – 3.

1985

212. Kielich z ćwierci XVII wieku w skarbcu katedry w Przemyślu, Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 255-262, il. 1-8.

213. O kilku gotycyzujących i gotyckich kadzielnicach, Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 242-254, il. 1-8.

214. Organy w Leżajsku, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1985, nr 33, s. 32, il. 1.

215. Pradkowicz (Praczkowicz) Mikołaj, złotnik krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXVIII/3, zeszyt 118, 1985, s. 335.

216. Prennert Wolfgang, zegarmistrz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXVIII/3, 1983 , zeszyt 118, s. 430.

217. Problem odrębności architektury „Długoszowej” na przykładzie kościoła parafialnego w Raciborowicach pod Krakowem, wspólnie z I. Rejduch-Samkowią, Zeszyty Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1985, zeszyt 76, s.117-125, il. 2-11.

218. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie II, Warszawa 1985, s. 33-148, il. 1-192.

219. Taca z katedry przemyskiej – wrocławski wyrób z XVIII wieku. Teka konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 263-269, il. 1-4.

220. Tak zwany kielich Długosza w skarbcu kościoła parafialnego w Kłobucku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1985, zeszyt 76, s. 167-170, il. 20-24.

221. Uwagi na marginesie artykułu ./. Malinowskiej, Teka konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985, s. 173-175.

222.Ze studiów nad oeuvre architekta krakowskiego Teodora Talowskiego, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1985, zeszyt 12, s. 41-46, s. 1-8.

1986

223. Krakowskie witraże secesyjne, Spotkania z Zabytkami 1986, nr 1, s. 21-24, il. 1-8.

224. Monstrancja z roku 1512 [1517] w zbiorach dominikańskich, Rocznik Krakowski LII 1986, s. 103-108, il. 1-3.

225. Pomnik trzech Janów, Panorama: klejnoty kultury polskiej 1986, nr 11 s.32, il. 1.

226. Pozycja Torunia w polskiej sztuce złotniczej, Sztuka Torunia i Ziemi Chełmińskiej 1233-1815. Teka Komisji Historii Sztuki XXXI, zeszyt 1, Toruń 1986, s. 205-219, il. 1-6.

227. Późnogotycka sztuka złotnicza w Krakowie – Addenda [w:] Kraków w czasach Wita Stwosza, Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w 1983 roku, Kraków 1986, s. 126-130.

228. Pudłowski Antoni, wytwórca pasów kontuszowych, mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIX/2, zeszyt 112, 1986, s. 337-338.

229. Pultorak Andrzej, złotnik i mieszczanin warszawski, Polski Słownik Biograficzny XXIX/3, zeszyt 122, 1986, s. 405-406.

230. Przybyło Grzegorz złotnik mieszczanin krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXIX/1, zeszyt 120, 1986, s. 121.

231. Relikwiarz św. Stanisława z roku 1504[5] i inne tego typu relikwiarze w Polsce, Analecta Cracoviensia XVIII 1986, s. 465-490, il. 1-15.

232. Renesansowa infuła z herbami Korab w dawnej Kolegiacie w Łasku, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie XXX/ 1-2, 1986,s. 174-176.

233. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie III, Warszawa 1986, s. 33-148, il. 1-192.

234. Srebrny kur Bractwa Kurkowego w Krakowie z roku 1565 – zarys problematyki historycznej i artystycznej, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1986, zeszyt 113, s. 42-48, il. 1-9.

235. he Shrine of Black Madonna at Częstochowa, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie II, Warszawa 1986, s. 21-224, il. 1-192.

236. W obronie zabytkowych kafli z drugiej połowy XIX i XX wieku, Ochrona Zabytków XXXIX 1986, nr 1, s. 46-50, il. 1-7.

237. Wieże Św. Barbary, Spotkania z Zabytkami 1986, nr 4, s. 45-46, il. 1-3.

1987

238.Godła domów krakowskich w międzywojennym dwudziestoleciu, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1987, nr 12, s. 26, il. 1-3.

239. Katalog Zabytków Sztuki miasta Krakowa, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1987, nr 16, s. 30.

240. – 241. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory 1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz. IV, redakcja naukowa wspólnie z I Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1987, s. 1-177, il. 1-1011, rys. 1-6.

242. Monstrancja w kształcie palmy, Spotkania z Zabytkami 1987, nr 2, s. 47, il. 1-4.

243. Pomnik Chwały, Panorama:klejnoty kultury polskiej 1987, nr 22, s. 32, il.l.

244. Puszka na komunikaty z roku 1700 w klasztorze Franciszkanów w Krakowie, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1987, zeszyt 14, s. 64-72, il. 1-15.

245. Ruthenica – skarby sztuki ruskiej i rosyjskiej w Krakowie, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK, 1987, nr 26, s. 24-26, il. 1-3.

246. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba , wydanie IV poszerzone, Warszawa 1987, s. 21-223, il. 1-192.

247. Zabytki rzemiosła artystycznego w Krakowie czasów przedlokacyjnych. Kraków przedłokacyjny, Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1984, Kraków 1987, s. 84-103, il. 1-4.

248. Zabytki sztuki sakralnej w Mogilanach, Mogilany 1987, s. 1-15, il. 1-4.

249. Zapomniane pamiątki cechowe (na marginesie książki Ireny Turnau „Polskie skórnictwo”), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXX 1987 nr 3, s. 497-506, il. 1-9.

250. Złotnictwo na Jasnej Górze w epoce baroku, Studia Claromontana VII 1987, s. 230-238, il. 1-7.

251. Złotnictwo na Słowacji, na marginesie pracy Evy Toranovej, [recenzja] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXV 1987, nr 2,s. 316-330, il. 1-3.

1988

252.„Bello pro deo”. Relikwiarz metropolity unickiego Jana Korsaka dla króla Władysława IV, Analecta Cracoviensia XX 1988, s. 491-499, il. 1-8,

253. „Bello pro deo”. Relikwiarz metropolity unickiego Jana Korsaka dla króla Władysława IV, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków 1988, s. 86-87

254. Chrzcielnice w kształcie szyszki, Spotkania z Zabytkami 1988, nr 5, s. 62-63, il 1-2.

255. Die judischen Themen in der altpolnischen Kunst, Wissenschaftliche Zeitschrift Martin Luther Universitat Halle Wirtemberg XXXVII, Gesellschaftsund und Sprachwissenschaftliche Reike 5, 1988, s. 98-104, il. 1-6.

256. Dziesięć lat KRAMU-KRAKU w oczach historyka sztuki, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1988, nr 13, s. 27-28.

257. Jasełka i szopki, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1988, nr 26, s. 26-28, il. 1 -3.

258. Kinga Szczepkowska- Naliwajek – złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii,[recenzja], Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1988, nr 4, s. 729-731.

259. Kościół Mariacki w Krakowie M. Rożek, [recenzja] Nowe Książki 1988, nr 6, s. 49-50, il. 1-2.

260. Libuśe Ureśowa, Zegary, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI 1988, nr 4, s. 734-736.

261. „Małe formy meblarskie (XVII-XIX)” – wystawa w Kamienicy Szołayskich, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków luty-czerwiec 1987, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI, 1988, nr 1, s. 182-183.

262. Marcin Marciniec, Kraków. Magazyn Kulturalny 2, 18, 1988, s. 53-54, il. 1-4.

263. „Panteon narodowy na Skałce” M. Rożek,[recenzja] Nowe Książki 1988, nr 5, s. 50-51, il. 1.

264. Polskie złotnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 1-316, il. 1-269, ryc. 1-66.

265. Ratujmy kafle. Kafle z bliskich nam czasów, Spotkania z Zabytkami 1988, nr 1, s. 28-29, il. 1-3.

266. Renesansowa mitra z herbami korab w dawmej kolegiacie w Lasku, Folia Historiae Artium XXIV 1988, s. 39-50, il. 1-16.

267. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie V, Warszawa 1988, s. 21-223, il. 1-192.

268. Sztuka złotników toruńskich okresu manieryzmu i baroku, [recenzja] Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Popularnonaukowe, nr 45, Nowe Książki 1988, nr 5, s. 50-51, il. 1.

269. Zapomniany obraz Olgi Boznańskiej w zbiorach kościelnych w Krakowie, Rocznik Krakowski LIV 1988, s. 207-209, il. 1-2.

270. Ze związków polsko-francuskich w dziedzinie rzemiosła artystycznego (nieznane dzieło złotnika paryskiego Ludwika Regnarda w Polsce•), Rocznik Historii Sztuki XVII 1988, s. 357-365, il. 1-5.

271. Zlatnictvo na Słovensku, Bratisłava 1975, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI 1988, nr 4, s. 318-330, il. 1-3.

272. Złota monstrancja z roku 1672 roboty Wacława Grotko. Problemy artystyczne i ikonograficzne, Studia Claromontana IX, 1988, s. 293-305, il. 1-7.

273. Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej I Warmii, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVI, 1988, nr 4, s. 729-731.

1989

274.Architektura w Katalogu Zabytków miasta Krakowa, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury XXIII 1989, s. 240-248, il. 1-4.

275. Artyści w dawnym Toruniu, Prace Popularnonaukowe, nr 43, Warszawa-Poznań-Toruń 1985,s. 1-231 [recenzja] Zapiski Historyczne LIV 1989, zeszyt 1, s. 144-145.

276. Co wnosi do badań nad architekturą „Katalog Zabytków Sztuki miasta Krakowa? ”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki XXIV 1989, zeszyt 1-2, s. 113-121, il. 1-12.

277. Corpus Inscriptionum Połoniae, tom VIII, województwo krakowskie, zeszyt 2, Bazylika Mariacka w Krakowie, Zenon Piech [recenzja] Biuletyn Historii Sztuki LI 1989,nr 1, s. 93-95, il. 1-2.

278. Italian Quadretti in Polish Collections, Bulletin du musee nationale de Varsovie 1989, nr 5, s. 34-40, no 1-2.

279. Jerzy Hankis – snycerz krakowski, Kraków. Magazyn Kulturalny, nr 4, 24, Kraków 1989, s. 19, il. 1-2.

280. Monstrancja ze Stryja i Aichkirchen, Spotkania z Zabytkami 1989, nr 1, s. 62, il. 1-2.

281. O rutenikach w zbiorach żakowskich, Analecta Cracoviensia XIX-XXII 1989/90, s. 529-535.

282. Pamiątki po królach i książętach polskich w kościołach i klasztorach Krakowa (Czasy Piastów i Jagiellonów), Mówią Wieki 1989, nr 7, s. 16-19, il. 1-5

283. Prace wytwórni Jana Bartha w Cieszynie (Z badań nad klasycystycznym złotnictwem w Polsce), Rocznik Cieszyński IV-V, 1989 s. 129-139, il. 1-14.

284. Problem inwentaryzacji zabytków żydowskich w Polsce, wspólnie z I. Rejduch- Samkową, Fołks Sztyme 1989, nr 2, s. 3, il. 1-2.

285. Problemy rzemiosła artystycznego w renesansie, [w:] Kraków w dobie Renesansu. Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1986, Kraków 1989, s. 63-74, il. 1-8.

286. Problemy sztuki Krakowa około 1800, [w:] Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego, Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1988, Kraków 1989, s. 65-76, il. 1-8.

287. Rojowski Wojciech, rzeźbiarz i snycerz krakowski, Polski Słownik Biograficzny XXXI/4, zeszyt 131, 1989, s. 519-520.

288. Skarbiec kościoła Mariackiego w Krakowie, Krakowskie Rozmaitości Kulturalne KRAK 1989, nr 26, s. 29-30, il. 1-2.

289. The Shrine of the black Madonna at Częstochowa, ze wstępem J.S. Pasierba, wydanie III, Warszawa 1989, s. 21-224, il. 1-192.

290. Zabytkowe wyroby stolarskie i snycerskie w klasztorach Krakowa, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVII 1989, nr 3-4, s. 740-750.

291. Złotnictwo toruńskie. Studium o wyborach cechu toruńskiego od wieku XIV do 1832 roku T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1988, s. 1-58, ił. 1-309+8 barwnych [recenzja] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXXVII Warszawa 1989, nr 4, s. 348-350.

1990

292.Das Kloster Jasna Góra und seine Kunstsammlungen, ze wstępem J. Pasierba, Warszawa 1990.

293. Die Marienkirche za Krakau, Warszawa 1990, s. 1-259, il. 1-206.

294. Drzewo Jessego, Spotkania z Zabytkami 1990, nr 1, s. 49-51, il. 1-7.

295. Gabriel Malinowski – zapomniany hafciarz krakowski, Kraków. Magazyn kulturalny III -IV 1990, s. 19, il. 1-2.

296. [Głos w dyskusji] Inter arme silent muse, Materiały z Sesji Naukowej: Rola Krakowa w dziejach narodu. Kraków w czasie I wojny światowej, Kraków 1990, s. 143-144.

297. Jeszcze o wystawie „Żydzi – polscy” w Krakowie, wspólnie z I.Rejduch -Samkową, Fołks Sztyme 1990, nr 8, s. 8-9 [cz.l].

298. Jeszcze o wystawie „Żydzi – polscy” w Krakowie, wspólnie z I.Rejduch -Samkową, Fołks Sztyme 1990, nr 9, s. 7-9 [cz. 2],

299. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Kwartalnik Historii Architektury i Urbanistyki XXXV 1990, zeszyt 1-2, s. 103-104, il. 1-3.

300. Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, [recenzja] Zapiski Historyczne LV 1990, zeszyt 1, s. 163-164.

301. Kościół Mariacki w Krakowie, Warszawa 1990, s. 1-259, il. 1-206.

302. Kraków i Bardiów, Spotkania z Zabytkami 1990, nr 5, s. 51-52, il. 1-4.

303. [omów.] Kraków wędrówki w przeszłość. Kazimierz, Praca zbiorowa pod red. St. Wojaka, Warszawa – 1987, Biuletyn Historii Sztuki LII 1990, nr 1-2, s. 203-204.

304. Polonica na Węgrzech, Zbiory w Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Budapeszcie, Muzealnictwo 1990, nr 33, s. 55-58, il. 1-6.

305. Sztuka złotników toruńskich okresu manieryzmu i baroku, Zapiski Historyczne LV 1990, zeszyt 1, s. 164-165.

306. The St. Mary Church at Cracow, Warszawa 1990, s. 1-259, il. 1-206.

1991

307.[Głos w dyskusji] Św. Jan Kanty w sześćsetną rocznicę urodzin 1390-1990, Kraków 1991, s. 143

308. [Głos w dyskusji] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej (Sztuka żydowska w Polsce wieku XVII i XVIII), Materiały z konferencji: Autonomia Żydów w Rzeczpospolitej Szlacheckiej w dniu 22-26 IX 1986, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 343-373.

309. Jaka była sztuka w Krakowie w epoce baroku, [w:] Sztuka baroku, Kraków 1991, s. 61-66, il. 1-9.

310. Kielich biskupa Maura z krypty św. Leonarda w katedrze na Wawelu (stan badań, wyniki, perspektywy), [streszczenie] referatów z sesji naukowej: Kielich i Patena Biskupa Maurusa. Problematyka Historyczna i Konserwatorska, Zamek Królewski na Wawelu 1991, str. 3-4

311. Pastorał i mitra z daru opata Jana Ponętowskiego w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opuscula Musealia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1991,zeszyt 5, s. 87-93, il. 1-4.

312. Refleksy kultu św. Jana Kantego w sztuce, Sesja Naukowa: Św. Jan Kanty – w sześćsetną rocznicę urodzin (1390-1990), Kraków 1991.

313. Trzynastowieczny kościół cystersów w Mogile wzorem dla drewnianego kościoła św. Bartłomieja w Mogile, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki XXXVI 1991, zeszyt 1, s. 45-50, il. 1-7.

314. Wyposażenie wnętrz klasztornych i kościelnych w Krakowie jako źródło do wiedzy o ktdturze mieszczańskiej (XV-XIX wieku), Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa 1991, zeszyt 18, s. 91-99, il. 1-13.

1992

315.[Głos w dyskusji] Jubileusz ks. Prof. Bolesława Przybyszewskiego, Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, XI: 1992/93, s. 175-177

316. [Głos w dyskusji], Zmiany w zasobach zabytków Krakowa w czasie i po II wojnie światowej. Kraków w czasie II wojny światowej. Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji Dni Krakowa w 1991, Kraków 1992, s. 117-119.

317. Krakowski zegarmistrz, Spotkania z Zabytkami 1992, nr 5, s. 39.

318. Małopolskie tabernakula z XIII wieku w kształcie centralnej otwierającej się świątyni, Teka Architektury i Urbanistyki XXV 1992, s. 133-145, il. 1-10.

319. Mariackie wieże, Spotkania z Zabytkami 1992, nr 2, s. 37.

320. O potrzebie badań nad sztuką średniowieczną w Gliwicach i „Ziemi gliwickiej”, Rocznik Muzeum w Gliwicach VII-VIII 1992, s. 9-18, il. 1-9.

321. Pamiątki po królach polskich w kościołach i klasztorach Krakowa (Od króla Stefana Batorego do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego), Spotkania z Zabytkami 1992, nr 9, s. 6-8, il. 1-5.

322. Problem oddziaływania stolarstwa i snycerstwa krakowskiego w XVII i XVIII wieku, Rocznik Krakowski LVIII 1992, s. 55-69, il. 1-13.

323. Rychtrady Grzegorza i Katarzyny Przybyłów z roku 1534 w Muzeum Historycznym miasta Krakowa, Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1992, zeszyt 19, s. 7-14, il. 1-12.

324. Sztuka żydowska – sztuka polska [w:] Kultura Żydów polskich XIX-XX wieku, Kielce 1992, s. 23-36.

325. Zabytkowe zegary w kościołach i klasztorach Krakowa, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1992, nr 2, s. 258-263, il. 1-4.

1993

326.A history of the gold and silver crafts in Polen, Warszawa 1993, s. 1-70, il. 1-220.

327. Dlaczego kościół Bernardynów posiada ukrytą kopulę?, Alchemik XXII 1993, nr 11, s. 3, il. 1.

328. Dwóch „dzikich” w Krakowie, Spotkania z Zabytkami 1993, nr 7, s. 42, il. 1-2.

329. Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1993, s. 1-70, il. 1-204.

330. Geschichte der Goldschmiedekimst in Połen, Warszawa 1993, s. 1-70, 1-204.

331. Jerzy Szabłowski (1906-1989), Nauka Polska 1993, nr 1, s. 151-154.

332. J. Matejko i złotnicy, Spotkania z Zabytkami 1993, nr 10, s. 1, il. 1-2.

333. Monstrancja ze iw. Janem Kaspirantem w Alwerni, nieznane dzieło żakowskiego złotnika, Alchemik XXII 1993, nr 12, s. 1-4, il. 1.

334. Some Probłems concentring the Bibłiography of Jewish Art in Po land, wspólnie z I. Rejduch-Samkowa [w:] Bibliographies of Polish Judaika, International Symposium, Cracow 1988, July, Studia Polono – Judaika: Series Librorum Congressus 1, Cracow 1993, s. 203-210.

335. Zagadka młodzieńca, Spotkania z Zabytkami 1993, nr 12, s. 1, il. 1-2.

1994

336.Czy złotnictwo polskie XVII wieka ma własne oblicze?, wspólnie z I.Rejduch-Samkową [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994, s. 221-231, il. 1-14.

337.Dekoracja malarska „Acta Transumpta” z lat 1656-1836 w klasztorze OO. Reformatów w Krakowie, Analecta Cracoviensia XXVI 1994, s. 403-411, il. 1-13.

338.Dlaczego warto zainteresować się zabytkowymi świecznikami w kościele parafialnym w Alwerni?, Alchemik XXIII 1994, nr 11, s. 5, il. 1.

339.Jan Jerzy Kolbe – złotnik śląski i jego prace w Gliwicach, Brzezia nad Odrą i Bieńkowicach, Rocznik Gliwicki IX 1994, s. 83-89, il. 1-3.

340.Kaplica cudownego obrazu Ecce Homo przy kościele w Alwerni, Alchemik XXIII 1994, s. 4, il. 1.

341.– 342. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory 2, miasto Kraków cz.V, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1994, s. 1-145, il. 620.

343. Na marginesie artykułu: Architektura secesyjna w Bochni, Wiadomości Bocheńskie VI 1994, nr 3, s. 21, il. 1.

344.Nieznane ampułki eklektyczne, Alchemik XXIII 1994, nr 9, s. 4, il. 1.

345. Nieznany ludwisarz, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 10, s. 1, il. 1.

346. Neogotyk w Grybowie, Spotkania z Zabytkami 1994, nr3, s. 41-42, il. 1-4.

347.Obraz „ Ukrzyżowanie z XVII wieku w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1994, zeszyt 7 s. 35-50, il. 1-14.

348.Problemy ochrony zabytków kościelnych w czasach tzM>. realnego socjalizmu, Folia Historica Cracoviesia II 1994, s. 125-129.

349.Polskie sztućce w Pradze, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 1, s. 40, ryc. 1-4.

350.Szkatułka – relikwiarz, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 9, s.44-45.

351.Wieżyczka na sygnaturką, Alchemik XXIII 1994, nr 8, s. 5, il. 1.

352.352. Odkrycie w kościele Bernardynów w Alwerni. Zasłona na obraz Ecce Homo, Alchemik XXIII 1994, nr 1, s. 5, il. 1.

353.Czeski zegar w Alwerni, Alchemik 1994, nr 1, s. 5, il. 1.

354.Klasycystyczny nagrobek Szembeków, Alchemik XXIII 1994, nr 4, s. 4, il. 1.

355.355. Płaskorzeźba św. Anny Samotrzeciej w kościele Bernardynów, Alchemik XXIII 1994, nr 3, s. 4, il. 1.

356.Zaginiona Synagoga, wspólnie z I. Rejduch – Samkowej, Spotkania z Zabytkami 1994, nr 11, s. 1.

357. Zapomniane wyroby ludwisarstwa nyskiego w Krakowie, Rocznik Gliwicki IX 1994, s. 93-101, il. 1-6.

1995

358. Budzik z XVII wieku, Spotkania z Zabytkami 1995, nr 1, s. 36.

359. Dzwony i wieże kościoła Bernardynów, Alchemik XXIV 1995, nr 1, s.5.

360. Ekspozycja zabytków z parafii św. Floriana w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, Muzealnictwo 1995, nr 37, s. 69-73, il. 1-3.

361. Genius loci w dydaktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne 1994, zeszyt 22, s. 179-182.

362.- 363. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Kazimierz i Strądom, Judaica: Bóżnice, budowle publiczne i cmentarze, miasto Kraków cz. VI, redakcja naukowa wspólnie z I. Rejduch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 1995, s.1-121, il. 1-369, rys. 1-10.

364. Klasztor Bernardynów, Alchemik XXIV 1995, nr 3/4, s.4, il. 1.

365. Krypty w alwerniańskim kościele, Alchemik XXIV 1995, nr 11, s. 4.

366. Na pograniczu kultur, bóżnica Ajzyka (Izaaka Jakubowicza) w Krakowie [w:] Żydzi i judaizm w współczesnych badaniach polskich, Kraków 1995, s. 43-44.

367. Odnowiony dom modlitwy, Spotkania z Zabytkami 1995, nr 10, s. 9, il. 1.

368. Ołtarze z katedry na Wawelu w kościele parafialnym w Porąbie Żegoty, Alchemik XXIV 1995, nr 2, s.5, il. 1.

369. Poezja i rzeczywistość. Ogród symboliczny w twórczości Kacpra Twardowskiego (ok. 1592-przed 1641) [w:] Sacrum w Ogrodach, cz. II (kultowe tereny zieleni, symbole kultowe i symbolika roślinności), Kalwaria Zebrzydowska 1995, s.52-53.

370. Posąg Chrystusa Frasobliwego, Alchemik XXIV, 1995, nr 10, s. 4, il. 1.

371. Przewodnik po mieście Alwernii i okolicy, Kalwaria Zebrzydowska 1995, s. 1-67, il. 1- 23.

372. Tajemnicza rzeźba, Spotkania z Zabytkami 1995, s. 44, il. 1.

373. Wein Marcin, zapomniany złotnik śląski czynny w drugiej połowie XVII wieku. Złotnictwo śląskie, VII Sesja Naukowa z cyklu: Sztuka użytkowa na Śląsku, Muzeum Archidiecezjalne, Wrocław 1995, s. 35-38, il. 1-3.

374. [Wstęp] Ogólnopolski Przegląd Form Złotniczych „Srebro ’94”, Legnica 1995, s. 1-4, il. 1.

375. Wystawy zabytków ze zbiorów klasztornych i kościelnych w muzeach Krakowa, Muzealnictwo 1995, nr 37, s. 65-68, il. 1-3.

376. Wzór z Jerozolimy, Spotkania z Zabytkami 1995, nr 2, s. 12.

1996

377. Ambona w kościele Bernardynów, Alchemik XXIV 1996, nr 6, s.4, il. 1.

378. Judaika w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – I. Wyroby z kamienia i metalu, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996, zeszyt 8, s. 107-134, il. 1-18, rys. 1-3.

379. Kazimierz Lesiowski, malarz franciszkański wieku XVII i problem artystów zakonnych w sztuce polskiej baroku, Folia Flistorica Cracoviensia III 1996, s. 331-345, il. 1-9.

380. Monstrancja perspektywiczna, Spotkania z Zabytkami 1996, nr 6, s. 10, il. 1.

381. Niezwykłe armaty, Spotkania z Zabytkami 1996, nr 5 , s. 5, il. 1-2.

382. Pamiątki i zabytki związane z księdzem Piotrem Skargą, Folia Historia Cracoviensia III 1996, s. 317-329, il. 1-5.

383. Skarbiec jako miejsce edukacji kulturalnej [w:] Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, Kraków 1996, s. 101-108, il.l.

1997

384. Cztery ważne zjawiska w sztuce Krakowa XVI i XVII wieku (Glos w dyskusji) [w:] Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku, Biblioteka Krakowska Nr 136, Kraków 1997, s. 221-224.

385. Dwa kielichy włoskie, „Spotkania z zabytkami” 1997, nr 9, s.36-37, il. 1-2.

386. Dziewięć zabytków krośnieńskich na firmamencie sztuki polskiej [w:] Kościół farny w Krośnie- pomnik kultury artystycznej miasta, Krosno 1997, s. 163-177, w tym il. 1-17.

387. Ekspozycja medali ze zbiorów I.J. Samków[w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 145-146, il.l.

388. Funkcje najbardziej znanych zabytków Krakowa na przykładzie kościoła Mariackiego [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 15-21, il. 1-2.

389. Kobiety w sztuce. Sztuka kobiet w dawnej Polsce [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań-Zajączkowo 1997, s. 9-13.

390. Ksiądz Sebastian Piskorski (1636-1707) wzór kapłana i uczonego [w:] Kapłaństwo służebne w życiu i nauczeniu Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 225-231, il. 1-10.

391. Pomnik Fredry w Krakowie na tle zabytków upamiętniających wybitnych dramaturgów [w:] Z życia i twórczości Aleksandra Fredry, z. 2, Przemyśl 1997, s. 193-198.

392. Problemy artystyczne i ikonograficzne Kaplicy Oświęcimów przy Kościele Franciszkanów w Krośnie [w:] Kościół farny w Krośnie – pomnik kultury artystycznej miasta, Krosno 1997, s. 179-192, il. 1-14.

393. Problemy artystyczne obecnego wyposażenia kościoła św. Krzyża w Krakowie – zagadnienia do opracowania [:w] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, cz. II, red. ks. Z. Kliś, Kraków 1997, s. 349-357, il. 1-13.

394. Ryszard Brykówski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. Wyd. Towarzystwo opieki nad zabytkami, Warszawa 1995, 260 stron, w tym tekstu z pomiarami 132 s., il. od 56-312, indeks osób, indeks miejscowości i nazw geograficznych, krótkie streszcenie w j. rosyjskim i angielskim [recenzja], Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T. XLII: 1997, z.4, s. 349-352.

395. Skarbiec klasztoru Karmelitów na Piasku w Krakowie [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 50-51.

396. Skarbiec klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] Trzysta lat Kapucynów w Krakowie 1695-1995, Księga pamiątkowa, red. J. Marecki, Kraków 1997, s. 211-220, il. 1-12

397. Skarby kościoła Kapucynów w Krakowie [w:] Trzysta lat Kapucynów w Krakowie 1695-1995, Księga pamiątkowa, red. J. Marecki, Kraków 1997, s. 211-220 w tym il. 1-12.

398. Skarby Jasnej Góry, ze wstępem J.S. Pasierba, Warszawa 1997, s. 1-224, il. 1-192

399. Sztuka i Pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, red. naukowa, Kraków 1997, s. 1-187, il. 1-30.

400. The Shrine of the black Madonna at Częstochowa, Warszawa 1997, s. 1-224, il. 1-192

401. Zabytki w kościele św. Andrzeja i klasztorze Klarysek w Krakowie [w:] Sztuka i pedagogika! Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 147-148, il. 1.

402. Zbiory rodzinne Państwa X [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1997, s. 100-103, il. 1-4.

1998

403. Alwernia: miasto odpustowe – osiedle fabryczne [w:] Miasteczko polskie w IX-XX wieku jako zjawisko kulturalno-obyczajowe, Kielce 1998, s. 185-202, il. 1-10, 1 mapa.

404. Dwa refleksy ewangelizacji na wschód w sztuce Krakowa [w:] Unia Brzeska. Przeszłość i Teraźniejszość 1596-1996. Kraków 1998, s. 245-272.

405. Słupki szabasowe [w:] Spotkania z Zabytkami 1998, nr 3, s.32, rys. 1.

406. Specyfika odbicia w sztuce błogosławionych „fełix saecułum” – głos w dyskusji – komunikat [w:] Felix saecułum Cracoviae – krakowscy święci XV wieku, red. K. Panuś, K R. Prokop, Kraków 1998, s. 157-160.

407. Taniec śmierci – motywy zabawy w polskiej sztuce baroku [w:] Dziecięce zabawy receptywne (Childrens Receptive Play), publikacja obejmująca streszczenia referatów sesji organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WSP w Krakowie, Kraków 1998.

408. Wizerunki Królowej Jadwigi. Wprowadzenie do ikonografii błogosławionej [w:] Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie 20 X 1996 – 20 X 1997, Kraków 1998, s. 319-326, il. 1-27.

409. Złote łata ludwisarstwa krakowskiego, Przegląd Odlewnictwa 1998, nr 4, s. 133-138, il. 1-6.

1999

410. Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów, Kraków- Przemyśl 1999, s. 1-234, s. CCXXXV – CCLXII, il. 1-40.

411. Grybów sprzed 50-ciu laty, Ziemia Grybowska 1999.

412. Klasycy styczny nagrobek Szembeków w Alwerni, „Źródło” nr 27, 1999.

413. Krakowska sztuka zdobnicza przed stu laty (Glos w dyskusji) [w:] Kraków przed stu laty. Rola Krakowa w dziejach narodu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1 III 1997, Kraków 1998, s. 127-134, il. 1-4.

414. Moi mistrzowie (odpowiedź na laudacją ks. Władysława Szczebaka) [w:] Sztuka i Pedagogika II, Kraków 1999, s. 21-22.

415. Nowa praca o kościele parafialnym w Gorlicach – dalsze perspektywy badań, Gazeta Gorlicka 1999, nr 2, s. 4, il. 1.

416. Nowa synteza sztuki żydowskiej w Polsce, wspólnie z I. Rejduch-Samkową [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 1999, nr 3, s. 7-16, il. 1-11.

417. Piec śląski w Sękowej koło Gorlic, Kwartalnik Gorlicki 1999, nr 9, s. 8-9, il.l.

418. Pokaz złotnictwa ze skarbca O.O. Kapucynów [w:] Sztuka i Pedagogika II, Kraków 1999, s. 23-28.

419. Pozycja kościoła św. Krzyża w sztuce Krakowa [w:] Studia z dziejów Kościoła św. Krzyża w Krakowie, red. ks. Z. Kliś i G. Lichończak-Nurek, Kraków 1999, s. 255-259, il. 1-12.

420. Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, red. naukowa, Kraków 1999, s. 1-248, il. 1-40.

421.Tezy do dyskusji panelowej i ogólnej [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1999, s. 227-228

422. „Turris Coronata” – dlaczego Wieża Mariacka w Krakowie zwieńczona jest koroną? [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1999, s 29-32.

423. Zabytki kultu świętego Wojciecha w Krakowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, Kraków 1999, s. 143-149, il. 1-12.

424. Zagadnienia artystyczne i ikonograficzne kaplicy Maryjnej przy kościele Karmelitów na Piasku w Krakowie [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 1999, nr 3, s. 43-53, il. 1-8.

425. Zamek w Zagórzanach – zabytek, który woła o ratunek, Gazeta Gorlicka 1999, nr 3.

426. Złote i srebrne lata sztuki żydowskiej w Polsce [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, Kraków 1999, s. 135-138.

2000

427. Dwa zapomniane refleksy sztuki Petera Paula Rubensa w Cieszynie [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI-XVII wieku, Warszawa 2000, s. 357-361, il. 1-2.

428. Kielich w sztuce [w:] Encyklopedia Katolicka KUL, tom VIII, Lublin 2000, s.1401- 1404.

429.-430. Kościoły i klasztory. Kleparz, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, red. naukowa wspólnie z I. Rej duch-Samkową oraz współautorstwo, Warszawa 2000.

431. Monstrancja z 1664 roboty złotnika Teodora Weintritta [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s. 103, il. 1.

432. Monstrancja z 1671 roku roboty złotnika Christiana Mantzela [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s. 104, il 1.

433. Monstrancja z 1683 roku roboty złotnika raciborskiego Johanna Georga Kolbe [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s. 105, il.l.

434. Monstrancja z 1686 roku roboty złotnika o inicjałach V. D. [w:] Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku, red. M. Starzewska, Wrocław 2000, s.105, il.l.

435. Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000, s. 343, il. wielobarwne I- XVI, il. czarno-białe 1-218.

436. Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie, Kraków 2000, s. 1-112, il. 1-87.

437. Rydwan Neptuna i największy w Polsce zespół rzeźby włoskiej w Siarach, Gazeta Gorlicka2000, nr 12, s. 10, il.l.

438. Reformackie miscellanea, Krakowskie Studia Małopolskie 2000, nr 4, s. 7-16, il. 1-10.

2001

439. Błogosławiony Wincenty Kadłubek w sztuce (rozeznanie problemu) [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, materiały sesji naukowej, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 93-101, il. 1-16.

440. Inskrypcja – dzieło sztuki jako nieznane źródło prozy łacińskiej epoki baroku w Polsce [w:] Łacińska proza naukowa, red. A.W. Mikołajska, Gniezno 2001, s. 67-72, il. 1-6.

441. Nowe uwagi o kaplicy św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach i rzeźbach z Jerzmanowic w kościele Mariackim w Krakowie [w:] Badania naukowe w południowej części wyżyny krakowsko-częstochowskiej, red. J. Partyka, Ojców 2001, s.446-449, il. 1-6.

442. Polskie rzemiosło artystyczne – spektrum sarmatyzmu w epoce baroku [w:] Sarmackie Theatrum I. Wartości i słowa, materiały z sesji naukowej, red. R. Ocieczek, Katowice 2001, s. 213-215, il. 1-4.

443. Ślady naszej pobożności (recenzja: Jan Górecki, Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim, Katowice 1999), Gość Niedzielny 26.08.2001, nr 34, s. 28.

444. Wizja rewaloryzacji Plant Krakowskich, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, tom XLV/2, 2001, s.203-205.

445. Zapomniane sanktuarium błogosławionego Michała Giedroycia (recenzja: Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, praca zbiorowa, red. ks. Z Kliś, Kraków 2001), Gość Niedzielny 09.12.2001, nr 49, s. 27.

446. Ze wspomnień konserwatorskich. Niezrealizowana odbudowa Zamku w Ojcowie [w:] Badania naukowe w południowej części wyżyny krakowsko-częstochowskiej, red. J. Partyka, Ojców 2001, s. 450-452, il. 1-3.

447. Znane i nieznane walory artystyczne i ikonograficzne kościoła i klasztoru XX. Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie [w:] Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory księży Misjonarzy, materiały z sesji naukowej, Kraków 2001, s. 16-23.

2002

448. Collegium Novum, Kraków 2002, s. 1-94, il. 1-32.

449. Czy zbiory muzeum muszą być piękne, Krzysztofory 2002, nr 21, s. 64-67, il. 1-9.

450. Dawna sztuka żydowska w Polsce, wspólnie z I.Rejduch-Samkowa, Warszawa 2002, s. 1- 235, il. 1-316.

451. Ks. JanKracik„Relikwie” – recenzja, „AlmaMater” 2002, nr 46, s.54.

452. Najcenniejsze zabytki kościoła SŚ. Jana Chrzciciela i Ewangelisty oraz klasztoru Prezentek w Krakowie i ich problematyka (komunikat), Krakowskie Studia Małopolskie, 2002, nr 6, s. 95-103, il. 1-14.

453. Siedem wybranych problemów z dziejów i sztuki w kościele Św. Mikołaja Krakowie [w:] Studia z dziejów kościoła Św. Mikołaja w Krakowie, red. ks. Z. Kliś, Kraków 2002, s. 55-68, il. 1-9.

454. Śladami badań ks. Stanisława Załęskiego. Ambona i skarbiec pojezuickiego kościoła śś. Piotra i Pawła w Krakowie [w:] Zbiory księży jezuitów, materiały z sesji naukowej, Kraków 14.11.2002, Kraków 2002 s. 18-21.

455. Walory artystyczne i treści ikonograficzne kościoła i klasztoru bernardynów w Krakowie, Folia Historica Cracoviensia 2002, vol. 8, s. 313, il. 1-19.

456. Z problemów inwentaryzacji zabytków na Górnym Śląsku [w:] Śląskie Miscelanea, t. 15, Katowice 2002, s. 138.

2003

457. Adam Chmiel – jako inwentaryzator domów krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 137-139.

458. Boże Narodzenie w sztuce, [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 123-127.

459. Czyżby praca Jana Chrystiana Bierfąffa? (z warsztatu historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 140.

460. Dach – wieko trumny w Kartuzach [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 129.

461. Dwa domki loretańskie – relikwiarze w skarbach krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 133-134.

462. Dwa „największe” przedstawienia świętego Jakuba Starszego w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 128.

463. Dziesięć bóżnic i synagog w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 134-136.

464. Jak wykonywałem pocztówki zabytków (wspomnienia historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 141. Katalog Zabytków miasta Krakowa jako źródło do ikonografii świętych [w:] Materiały posesyjne z sympozjum naukowego 31.05.2001. Kult świętych w Polsce średniowiecznej, Kraków 2003, s. 91-96, il. 1-11.

465. Projekty koron obrazu Matki Boskiej w Sanktuarium w Zawadzie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 139.

466. Przemyśl’50 lat temu. Album Fotograficzny, Przemyśl 2003, s. 1-43, il. 1-60.

467. Sztuka i Pedagogika III. Dawna sztuka sakralna w Bielsku, Kraków 2003, s. 1-86, il. cz.-b. 1-30, kol. I-XIII.

468. Walory artystyczne cmentarzy żydowskich w Polsce (szkicproblemu) [w:] Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, praca zbiorowa, Kraków 2003, s.27.

469. Wychowanie przez sztukę – zapomniane medium edukacji [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 120-123.

470. Wychowanie przez sztukę – edukacja przez zabytki: nowe przemyślenia [w:] Kultura, wartości, kształcenie, księga dedykowana Prof. Januszowi Gajdzie, red. D. Kubinowski, Toruń 2003, s. 111-114.

471. Zabytkowa broń, insygnia i oporządzenie jeździeckie w klasztorach Krakowa i okolic [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2003, s. 127-128.

2004

472. Collegium Sanockie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 1-141, il. 1-57.

473. O potrzebie nowej syntezy sztuki Krakowa, Krakowskie Studia Małopolskie 2004, nr.8, s. 456-457.

474. Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu 750 – lecie kanonizacji św. Stanisława Biskupa i Męczennika Peregrinus Cracoviensis Zeszyt 14/2003 Uniwersytet Jagielloński, (red tomu) Ludwik Kaszowski OSPPE s. 398-408, il. 1 – 119, Krakowskie Studia Małopolskie 2004, nr.8, s. 398-408, il. 1-10.

475. Unikatowy Grób Chrystusa z dmgiej połowy XVIII wieku w klasztorze klarysek w Starym Sączu – komunikat, [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 2003, nr 7, s. 361-372, il. 1-10.

476. Wspomnienia Asystenta. W 30 rocznicę śmierci Prof. Adama Bochnaka – dyrektora Instytutu Historii Sztuki, dziekana i prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater nr 65, Kraków 2004, s. 41-42, il. 1-2.

477. Zabytki Alwerni i okolicy.

478. Zapomniany kult Matki Boskiej Łaskawej, Alma Mater nr 66 – 67, Kraków 2004, s. 19, il. 1-2.

479. Zdarzyło się tylko raz… Wspomnienia o obozie wędrownym „Szlakiem Orlich Gniazd’ 1949, Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo – kulturowego Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Ojców 2004, s. 231-238, il. 1-15

480. Zespól kościoła, klasztoru i szpitala bonifratrów w Krakowie. Walory artystyczne, aspekty w zakresie wychowania przez sztukę, [w ] Skarby krakowskich klasztorów – Zbiory Bonifratrów, materiały z sesji popularno – naukowej, Kraków 2004, s. 27-32.

2005

481. Sztuka i Pedagogika IV, red. naukowa, Kraków 2005, s. 1-317 , il. 1-22.

482. Adam Chmiel – jako inwentaryzator domów krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.138.

483. Boże Narodzenie w sztuce, [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.124.

484. Czyżby praca Jana Chrystiana Bierpfaffa? (z warsztatu historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.140.

485. Dach – wieko trumny w Kartuzach [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.130.

486. Dwa domki loretańskie – relikwiarze w skarbach krakowskich [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s. 133-134.

487. Dwa „największe ”przedstawienia świętego Jakuba Starszego w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.128.

488. Dziesięć bóżnic i synagog w Krakowie [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.

489. Jak wykonywałem pocztówki zabytków (wspomnienia historyka sztuki) [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.141.

490. Projekty koron obrazu Matki Boskiej w Sanktuarium w Zawadzie [w ] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.139.

491. Wychowanie przez sztukę – zapomniane medium edukacji [w ] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.121.

492. Zabytkowa broń, insygnia i oporządzenie jeździeckie w klasztorach Krakowa i okolic [w:] Sztuka i Pedagogika IV, Kraków 2005, s.128.

 

Prace złożone i przygotowane do druku do roku 1991, do profesury belwederskiej

 

501. A propos des relations franco-polonaises dans le domaine des arts mineurs, wspólnie z I. Rej duch- Samkową, tekst złożony w Centre d’etudes juives, Sorbona.

502. Barok – sztuka nieznana, tekst w posiadaniu autora.

503. Bochnia – inwentaryzacja budownictwa miejskiego, wspólnie z I.Rejduch-Samkową, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

504. Chrzcielnice polskie, tekst w posiadaniu autora.

505. Corpus Inscriptionum Poloniae VIII, województwo krakowskie, zeszyt 2, Bazylika Mariacka Poloniae, tekst złożony w Roczniku Krakowskim.

506. Dary króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Jasnej Górze, tekst złożony w Panoramie: klejnoty kultury polskiej.

507. Das Kunstwerk in der Lehrtatigkeit an Ubungssłelle, tekst złożony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

508. Dawne synagogi w Kraśniku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

509. Die Goldschmiedekunst in der Barockepoche, rkps w posiadaniu autora.

510. Die zwei gróssten Gestalten vom heiliegen Jacobus der Alteren in Krakau, tekst w posiadaniu autora.

511. Die Stadt Krakau, tekst w posiadaniu autora.

512. Dworek w Goszycach (wstępna dokumentacja naukowa), tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

513. Głos w dyskusji na posiedzeniu Komisji i Historii Sztuki PA U w Krakowie 9 III 1995 r. w odniesieniu do pracy ks. prof. dr hab. B. Przybyszewskiego „Ornat Długosza. Z dziejów hafciarstwapolskiego w poi XVw., msp w posiadaniu autora.

514. Golonka (Polanka) Jerzy, snycerz i radny miasta Bytomia, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

515. Grotko Wacław (Grotkau, Grottkauff, Grodkau), złotnik warszawski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

516. Hutlaner Ignacy, ludwisarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

517. Inwentarz złotnictwa krakowskiego, współautorstwo i redakcja, tekst złożony w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

518. Kaplica św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

519. Kolbe Jan Jerzy (Hans Georg), złotnik raciborski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

520.Koncepty w sztuce polskiej epoki baroku, tekst w posiadaniu autora.

521. Kopaczyński Józef, malarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

522. Kraków – dawna stolica Polski, tekst złożony w Krajowej Agencji Wydawniczej.

523. Kraków – wędrówki w przeszłość. Kazimierz, praca zbiorowa, pod redakcją Sławomira Wojaka, [recenzja] tekst złożony w Roczniku Krakowskim.

524. Kutzer Benjamin, złotnik wileński, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

525. Lenkard Leopold aus Wien – der Krakauer Goldschmied (vor 1700-1776), tekst w posiadaniu autora.

526. Les tombes juvies comme objects d’art; problemes d’inventorisation, wspólnie z I. Rejduch-Samkowa, tekst złożony w Centre d’etudes juives, Sorbona.

527. Mariankirche in Krakau, tekst w posiadaniu autora.

528. Miasto Kraków, spis zabytków ruchomych, wspólnie z I.Rejduch-Samkową, tekst w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

529. Miasto Przemyśl, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, województwo rzeszowskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

530.Michał Stachowicz, malarz krakowski, tekst w posiadaniu autora.

531.Mogilany. Historia, pałac i zabudowa osady, wspólnie z I. Rej duch-Samkową, tekst złożony w Towarzystwie Miłośników Mogilan.

532.Moje kontakty naukowe z Ks. Infułatem Ferdynandem Machayem, tekst złożony w Muzeum Orawskim Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

533. Mołodziński Kazimierz, malarz, mieszczanin krakowski, tekst złożony w Słowniku Artystów Polskich i Obcych w Polsce Działających.

534. Monstrancje w kształcie palmy. Do zagadnienia klasycystycznego zlotnictwa w Polsce, streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 17 X 1980, tekst w posiadaniu autora.

535. Nagrobek króla Jana III Sobieskiego i królowej Marii Kazimiery w katedrze na Wawelu, tekst złożony w Panoramie, klejnoty kultury polskiej.

536. Najmniejszy kościół w Krakowie – największą kaplicą, tekst w posiadaniu autora.

537.Ołtarz kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej – Signum temporis, tekst złożony w wydawnictwie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.

538. O potrzebie badań nad zabytkami Jasnej Góry, tekst w posiadaniu autora.

539. O późnogotyckim relikwiarzu z Błonia, glos drugi, tekst złożony w czasopiśmie „Mazowsze”.

540. Piotrowski Jan, mieszczanin i złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

541. Płatnerze krakowscy, A. Swaryczewski, Warszawa-Kraków 1987 [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

542. Podłęski Wojciech, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

543. Pogoda Wojciech, stolarz i snycerz sandomierski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

544.Pokora (Podgora, Podgorski) Wojciech, malarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

545.Polichromia kościoła drewnianego w Boguszycach, tekst złożone w Panoramie: klejnoty kultury polskiej.

546.Polskie kopułowe relikwiarze wieloboczne na głowy świętych, komunikat wygłoszony na Sesji poświęconej św. Stanisławowi biskupowi, w Krakowie w 1973, tekst w posiadaniu autora.

547.Potrydencka teoria ikonografii a przedmioty – symbole, rkps w posiadaniu autora.

548.Powiat działdowski. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. [Dawne] województwo olsztyńskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

549.Powiat morągski. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. [Dawne] województwo olsztyńskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

550.Powiat przemyski. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. [Dawne] województwo rzeszowskie, wspólnie z T. Chrzanowskim i M. Korneckim, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

551.Pradkowicz (Praczkowicz) Mikołaj, złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

552.Problem oddziaływania stolarstwa i snycerstwa krakowskiego w XVII i XVIII wieku, streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego PAN, w dniu 12 X 1989 r., tekst w posiadaniu autora.

553.Problemy badawcze sztuki Wita Stwosza, tekst w posiadaniu autora.

554.Problemy syntezy sztuki żydowskiej w Polsce, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w PAU.

555.Problemy wychowania przez sztukę, tekst w posiadaniu autora.

556.Proszowice – założenie urbanistyczne, zabudowa rynku wspólnie z A. Olszewskim i I. Rejduch-Samkową, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

557. Przedstawienia serca w sztuce, rkps w posiadaniu autora.

558.Przemowa Krzysztof, snycerz i stolarz krakowski, msp złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

559.Przybyło Grzegorz, złotnik, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

560.Przybyłek Sebastian, złotnik i jubiler krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

561.Przybysławczyk (Przybyłowczyk) Mikołaj, stolarz i snycerz? krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

562.Przysucha – sygnał o zapomnianej synagodze, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

563.Rabbi (Raby, Arabi) Franciszek, złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

564.Rabi Noel, złotnik krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

565.Radecki, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

566.Reutel Hornus, złotnik wileński, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

567.Romański Szymon, złotnik lubelski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

568.Roszkowicz Jakub, złotnik i jubiler warszawski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

569.Rotkiel Karol, złotnik lubelski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

570.Rozkwitowicz Mateusz, z Nowego Korczyna, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

571.Rozwój chrzcielnic w Polsce, tekst w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

572.Różycki Jan, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

573.Rumbolth z Ulemburgu, stolarz i snycerz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

574.Ruiny synagogi w Rymanowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

575.Schlaubitz Nataniel, złotnik gdański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

576.Schwartz Józef, złotnik raciborski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

577.Schwartz Stanisław, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

578.Schwartz Wojciech, złotnik poznański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

579.Siemiradzki Mikołaj, jubiler i kupiec lwowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

580.Skarbiec Bazyliki Mariackiej w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

581.Skarby kultury nagrobkowej w Krakowie, tekst złożony w Krakowskiej Agencji Wydawniczej.

582.Skarby złotnictwa w Krakowie, tekst złożony w Krakowskiej Agencji Wydawniczej.

583.Skrobecki Józef, złotnik lubelski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

584.Sokołowski Marcin, złotnik warszawski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

585.Sponholz Fryderyk, Wilhelm, złotnik gdański, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

586.Sreter Mikołaj, snycerz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

587.Stall Jan, zegarmistrz poznański, tekst złożone w Polskim Słowniku Biograficznym.

588.Stan badań nad polskim rzemiosłem artystycznym, rkps w posiadaniu autora.

589.Synagoga attykowa – bóżnica w Lubomlu, wspólnie z I. Rej duch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

590.Synagoga w Tarnogrodzie kolo Biłgoraja, wspólnie z I. Rej duch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

591.Synagogi kieleckie – bożnica w Chęcinach, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

592.Synagogi w Budapeszcie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst w posiadaniu autorów.

593.Szabel Jan Marcin, złotnik częstochowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

594.Szabura Jan, stolarz i snycerz czynny w Krakowie i Lwowie(?), tekst złożone w Polskim Słowniku Biograficznym.

595.600-lecie Jasnej Góry – refleksje, tekst w posiadaniu autora.

596.Szopki krakowskie, tekst złożone w Spotkaniach z Zabytkami.

597.Sztuka Krakowa – kultura Polska, tekst w posiadaniu autora.

598.Sztyftowski Jan (Makary), tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

599.Śląskie złotnictwo, tekst złożony w Muzeum Narodowym w Warszawie.

600.Tarnów – częściowa inwentaryzacja budownictwa miejskiego, wspólnie z M. Korneckim i P. Krakowskim, tekst złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

601.Weigner Jan, ludwisarz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

602.Weydman Łukasz, zegarmistrz krakowski, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

603.Wieża ratuszowa. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV. Miasto Kraków, wspólnie z E. Chojecka, tekst złożony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

604.Województwo katowickie, spis zabytków ruchomych, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

605.Zabytyje inspiarcili iskustwa Wita Stwosza, tekst w posiadaniu autora.

606.Zapomniana Bożnica w Józefowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

607.Zapomniana bożnica w Łaszczowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

608.Zapomniana synagoga w Goraju i puchar w Radzięcinie, wspólnie z I. Rejduch- Samkową, rkps w posiadaniu autora.

609.Zapomniane synagogi – bożnice w Bielsku i Białej, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

610.Z nieznanych bożnic – synagog w Strzyżowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

611.Zwiedzamy Kraków. Przewodnik Turystyczny, M. Rożek, [recenzja], rkps w posiadaniu autora.

 

Prace złożone i przygotowane do druku po profesurze belwederskiej

 

612.„Krakowskie amerykana” XVI – XVIII wiek, tekst w posiadaniu autora.

613.Berest i okolice. Przewodnik, tekst w posiadaniu autora.

614.Berła i inne dzieła złotnictwa w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tekst w posiadaniu autora.

615.Biblioteka klasztoru Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora

616.Bielsko. Katedra św. Mikołaja i kościół ńv. Stanisława biskupa (1135-1998), tekst w posiadaniu autora.

617.Błogosławiona Salomea – pamiątki i zabytki u Klarysek w Krakowie, tekst złożony do druku w Szkole Podstawowej w Skale.

618.Bóżnica w Bobowej, tekst w posiadaniu autora.

619.Bóżnica w Opocznie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową), rkps w posiadaniu autorów.

620.Bóżnica w Tarnogrodzie kolo Biłgoraju, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autora., tekst w posiadaniu autora.

621.Cenna książka o pocztówkach przemyskich, uwagi historyka sztuki, tekst w posiadaniu autora.

622.Cenna praca o dawnych księgarzach żydowskich, tekst złożony w Słowie Żydowskim.

623.Co można zobaczyć w kościele parafialnym w Regulicach, tekst w posiadaniu autora.

624.Co wykonał krakowski ludwisarz Ignacy Hutlauer?, tekst złożony w Spotkaniach z Zabytkami.

625.Collegium Sanockie Uniwersytetu Jagiellońskiego, książka w druku.

626.Dawna sztuka Krakowa w kręgu zainteresowań młodzieży, tekst w posiadaniu autora.

627.Dawne bóżnice w Kraśniku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

628.Dawne widoki Biecza, tekst w posiadaniu autora.

629.Dawne widoki Collegium Maius, tekst w posiadaniu autora.

630.Dawne widoki Collegium Maius, tekst złożony do druku w Alma Mater.

631.Dom „Pod Stańczykiem” – obecnie Collegium Sanockie Uniwersytetu Jagiellońskiego, tekst złożony w Spotkaniach z Zabytkami.

632.Domniemany jeden wzór graficzny dla obrazów w Krakowie i Munster, tekst w posiadaniu autora.

633.Domy drewniane w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

634.Dwa obrazy Antoniego Noceniera w klasztorze O. O. Dominikanów w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

635.Dwa średniowieczne tłoki pieczętne w klasztorze Klarysek w Krakowie, rkps w posiadaniu autora.

636.Dzieje apteki w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

637.Dzieje sztuki żydowskiej w Polsce od czasów najdawniejszych do XVI wieku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w USA u A. Lanterbacha i w posiadaniu autorów.

638.Echard Stall (zm. 1584) zegarmistrz poznański, złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

639.Edukacja przez sztukę w programie kierunku Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej (Animacja Kultury) na Uniwersytecie Jagiellońskim, tekst w posiadaniu autora.

640.Epitafia w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

641.Epitafium Franciszka Szwarcenberga-Czernego w kruchcie pod wieżą kościoła parafialnego w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

642.Europejska sztuka sakralna w Krakowie jako medium współczesnej edukacji, tekst złożony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

643.Europejska sztuka sakralna w Polsce jako medium edukacji, tekst złożony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

644.Figurki woskowe w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

645.Historyczne, artystyczne i konserwatorskie aspekty cmentarzy żydowskich w Polsce, wspólnie z I. Rejduch – Samkową, tekst w posiadaniu autorów.

646.Insygnia uniwersyteckie, tekst złożony w Muzeum UJ.

647.Jak budowano studnię i Opatówkę w kościele Bernardynów w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

648.Jak wyglądały gotyckie krużganki Collegium Maius w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

649.Jak wykonywałem zdjęcia zabytków (wspomnienia historyka sztuki), tekst w posiadaniu autora.

650.Kamil Kowalczyk Miejsca kultu religijnego w Rabce Zdroju, str. 1 – 247, il. 1 – 48, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

651.Katalog „Dawne konwisatorstwo w Muzeum Regionalnym w Płocku ”, tekst złożony w „Mazowszu”.

652.Katalog zabytków sztuki w Polsce IV. Garbary. Kościoły i klasztoryI, Miasto Kraków, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, redakcja i współautorstwo, tekst w posiadaniu autora.

653.Katalog zabytków sztuki w Polsce IV. Garbary. Kościoły i klasztory 2, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, redakcja i współautorstwo, tekst w posiadaniu autorów.

654.Kazimierz Kaliski zapomniany rzeŚbiarz krakowski z XVII wieku, tekst w posiadaniu autora

655.Kielich biskupa Maura z krypty św. Leonarda w Katedrze na Wawelu (stan badań, wyniki, perspektywy), tekst w posiadaniu autora.

656.Kielich w formie drzewa w sanktuarium Matki Boskiej w Kościele Jezuitów w Świętej Lipce, tekst w posiadaniu autora.

657.Kielich z ostatnią wieczerzą w klasztorze S.S. Dominikanek w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

658.Kielichy mszalne w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

659.Kościół i klasztor pocysterski w Rudach Wielkich, tekst u autora.

660.Kościół i klasztor św. Franciszka w Katalogu Zabytków miasta Krakowa (1956-1971), tekst w posiadaniu autora.

661.Krakowski „okrąglak”, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w Słowie Żydowskim.

662.Krakowski zegar zakrystyjny w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

663.Krakowskie synagogi i bóżnice (wybrane problemy), tekst złożony do druku w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i kultury Żydów Polskich UJ.

664.Kraków dawniej i dziś, J. Podolecki, fot. I. Krieger i J. Podolecki, teksty W. Turdza, str. 1-5 plus krótkie tłumaczenia na angielski, francuski i niemiecki, il. 1 – 98, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

665.Krucyfiks – hasło , tekst złożony w Encyklopedii Katolickiej.

666.Krzysztof Przemowa, snycerz i stolarz, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

667.Kto zna słupki szabasowe?, tekst złożony do druku w Słowie Żydowskim.

668.Kwiaty w sztuce polskiej w 40 lat po pracy W i J. Schaferów, tekst w posiadaniu autora.

669.Mało znane obiekty i źródła ikonograficzne do dziejów uzbrojenia w sztuce Krakowa, tekst w posiadaniu autora.

670.Między nauką a oświatą. Na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Materiały konferencyjne, Praca zbiorowa (red.) Lucjana Faca, Przemyśl 2003, str. 1 – 167, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

671.Mikołaj Przybysławczyk, snycerz i stolarz, tekst złożony w Polskim Słowniku Biograficznym.

672.Miłosierdzie jako wartość współczesnej edukacji tom I Edukacja. Teologia i Dialog, pod redakcją Romualda Niparko i Józefa Skrzypaczka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny. Wydział Studiów Edukacyjnych Poznań 2004, str. 1 – 264, [recenzja], tekst złożony w Alma Mater.

673.Miłosierdzie w sztuce jako medium we współczesnej edukacji – wybrane przykłady, tekst złożony w Zakładzie Pedagogiki Chrześcijańskiej i Dialogu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

674.Misy, tacki i inne drobne przedmioty zakrystyjne w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

675.Moje spotkania z Przemyślem, tekst w posiadaniu autora.

676.Monstrancje z reservacidum w postaci Matki Boskiej (śladami badań Mariana Sokołowskiego), rkps w posiadaniu autora.

677.Morze – łodzie i okręty w dawnej sztuce polskiej, , tekst w posiadaniu autora.

678.Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Na tle Muzealnictwa Kościelnego w Polsce, Ks. Władysław Szczebak Tarnów 2003, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

679.Najcenniejsze synagogi – bożnica w Pińczowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autora.

680.Najstarsze widoki Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tekst u autora.

681.Najważniejsze zabytki kościoła Św. Mikołaja w Krakowie, tekst złożony w parafii kościoła Św. Mikołaja w Krakowie.

682.Nauka i życie studenta na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950-1955, złożone w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym Oddział w Krakowie.

683.Neomanieryzm? i manieryzm w sztuce Krakowa epoki baroku, tekst w posiadaniu autora.

684.Nieznana monstrancja koralowa w kościele św. Kazimierza, Reformatów w Krakowie, tekst złożony w Muzeum Historycznym miasta Krakowa.

685.Nieznany projekt monstrancji barokowo-klasycystycznej z Muzeum Historycznego miasta Krakowa, tekst w posiadaniu autora.

686.Nieznany zegar gdański w Lublianie, tekst złożony w Muzeum w Lublianie.

687.Nowe uwagi o książce „Cmentarz żydowski w Brzesku” opr. Iwona Zawadzka, Brzesko 2001, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

688.Nowe uwagi o relikwiarzu z Błonia, tekst złożony do druku w „Mazowszu”.

689.O dobry przewodnik po Krakowie w dziesięć lat po wydaniu przewodnika M. Rożka, , tekst w posiadaniu autora.

690.O mało znanych obiektach i źródłach ikonograficznych do dziejów uzbrojenia w sztuce Krakowa, rkps w posiadaniu autora.

691.O szlaku Orlich Gniazd, tekst złożony w Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.

692.Obraz Ecce Homo w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

693.Obraz Fonsvitae w dawnym kościele św. Tomasza, Karmelitanek Bosych w Krakowie oraz ich problematyka, , tekst w posiadaniu autora.

694.Obraz z Lelowa z roku 1647 w Muzeum Narodowym w Krakowie i problem recepcji grafiki Hieronima Wierixa w Polsce, , tekst w posiadaniu autora.

695.Obrazy w klasztorze Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

696.Obszary badań sztuki w kościele i klasztorze Ojców Cystersów w Szczyrzycu, tekst złożony w Muzeum w Nowym Sączu.

697.Odnowiony żydowski dom modlitwy, tekst złożony w Słowie Żydowskim.

698.Ogród klasztorny Bernardynów, rkps w posiadaniu autora.

699.Ogród klasztorny w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

700.Okopisko żydowskie w Nowym Sączu, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst złożony w Słowie Żydowskim.

701.Ołtarz główny w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

702.Ołtarze boczne w kościele Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

703.Ostatnie drewniwne atelier fotograficzne w Śródmieściu Krakowa, tekst w posiadaniu autora.

704.Pamiątki i zabytki Błogosławionej Salomei w kościele i klasztorze Klarysek i Franciszkanów w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

705.Pastorały w Polsce XI-XVIII w., Katarzyna Bogacka, Warszawa 2004, str. 1 – 554 il. 1 – 234, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

706.Pedagogika kultury. Wychowanie do wyboru wartości, (red.) Bogusław Żurakowski Kraków 2003, str. 1 – 327, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

707.Plac rajski w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

708.Plan badań nad sztuką żydowską na Górnym Śląsku, tekst złożony w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

709.Po zakończeniu prac nad książką „Dawna sztuka żydowska w Polsce ”, Warszawa 2000, wspólnie z I. Rejduch – Samkową, tekst w posiadaniu autorów.

710. Portale kościoła w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

711. Problemy badań kompleksu cmentarzy żydowskich w Polsce, tekst w posiadaniu autora.

712. Problemy seminarium doktorskiego w dziedzinie wychowania przez sztuką, tekst w posiadaniu autora.

713. Prof. dr hab. Bolesław Przybyszewski, dorobek naukowy w 60-lecie duszpasterstwa, tekst złożony w PAT.

714. Program badań nad judaikami na obszarze Górnego Śląska, tekst złożony w Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska.

715. Providentia Divina. Program ikonograficzny kościoła na Skałce w Krakowie, tekst złożony w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

716. Providentia Divina. Program ikonograficzny kościoła na Skałce w Krakowie, tekst złożony na Uniwersytecie w Warszawie w Instytucie Historii Sztuki.

717. Przeglądając dawne fotografie – zniszczone zabytki, tekst w posiadaniu autora.

718. Publikacja streszczeń i referatów wygłoszonych w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki – sprawa do załatwienia, tekst w posiadaniu autora.

719. Recenzja Krakowskich Studiów Małopolskich 2003, tekst złożony w Alma Mater.

720. Relikwiarze w klasztorze Bernardynów w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

721.Rudy Wielkie – przewodnik, tekst złożony w Centrum Dziedzictwa Kulturalnego Górnego Śląska.

722. Rudy Wielkie – szkic przewodnia, tekst w posiadaniu autora.

723. Ruiny synagogi w Rymanowie, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autora.

724. Rycina spod Hali na Grzegórzkach w Krakowie czyli Corlez w Ameryce, tekst w posiadaniu autora.

725. Rzecz o kubku srebrnym w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – po raz wtóry, tekst złożony w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

726. Sakralia w czasopiśmie „Krzysztofory” 21 (zeszyty naukowe Muzeum Historycznego w Krakowie), tekst złożony w Alma Mater. (brak roku)

727. Sarkofagi Korycińskich w Alwerni, rkps w posiadaniu autora.

728. Sarmackie portrety w kościele parafialnym w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

729. Słowo wstępne o zabytkach w Staniątkach, , tekst w posiadaniu autora.

730. Stanisław Westwalewicz – złotnik żakowski z XIX wieku, tekst złożone do druku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

731. Synagoga w Zamościu – dawniej i dziś, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, rkps w posiadaniu autorów.

732. Szalowa i Kraków, tekst w posiadaniu autora.

733. Sześć laudacji sztuki u Kapucynów w Polsce, tekst złożony u Kapucynów w Krośnie.

734. Sztuka Franciszkanów i Reformatów w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

735.Sztuka i rzemiosło artystyczne oraz programy ikonograficzne u Bernardynów w Krakowie na polskich przykładach, tekst złożony u Bernardynów w Krakowie.

736.Sztuka klasztorna jako medium wychowania na przykładzie zbiorów bernardyńskich, tekst w posiadaniu autora.

737.Sztuka Krakowa – Kultura polska, rkps w posiadaniu autora.

738.Sztuka kresów wschodnich – migracja przedmiotów rzemiosła artystycznego w głąb Polski po roku 1945 (komunikat), tekst złożony w Instytucie Historii Sztuki UJ.

739.Sztuka nacji rozmaitych w krakowskich zbiorach, tekst w posiadaniu autora.

740.Sztuka w Krakowie czasów postmodernizmu – skuteczne medium edukacji (głos w dyskusji), tekst w posiadaniu autora.

741.Sztuka w służbie kościoła, tekst u autora.

742.Sztuka zdobnicza Ormian w Polsce, tekst w posiadaniu autora.

743.Sztuki piękne – możliwości edukacji przedszkolnej, tekst złożony w Instytucie Studiów Edukacyjnych w Uniwersytecie Opolskim.

744.Święty Antoni admirałem?, tekst w posiadaniu autora.

745. Święty Franciszek admirałem?, tekst w posiadaniu autora.

746.Trzy wezwania kościoła Pijarów w Krakowie (realizacja programów ikonograficznych w dziele sztuki), rkps w posiadaniu autora.

747. Unikatowy grób Chrystusa z drugiej połowy XVIII wieku w klasztorze Klarysek w Starym Sączu (komunikat), tekst złożony w Krakowskich Studiach Małopolskich nr 7/2002, w druku.

748. Unikatowy projekt monstrancji z I tercji XIX wieku w zbiorach Muzeum Historycznego w Krakowie, tekst złożony w Muzeum Historycznym miasta Krakowa.

749. Unikatowy szkic złotniczy monstrancji barokowej w Muzeum Historycznym m. Krakowa, tekst w posiadaniu autora.

750. Uratowany kościół zabytkowy (XVII w) w Sieprawiu koło Krakowa, tekst w posiadaniu autora.

751. Uwagi o pisaniu prac magisterskich i doktorskich (humanistyka), tekst w posiadaniu autora.

752. Wartości artystyczne kościoła i klasztoru Karmelitów na Piasku, tekst złożony w Klasztorze 0.0. Karmelitów na Piasku.

753. Woskowe rzeźby w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

754. Wspomnienia o wystawie „Nekropolie Polski południowo-wschodniej BET HA- KWAROT KIRKUTY – MACEWY JAK LUDZIE” autorstwa Jerzego Wygody, [recenzja], tekst w posiadaniu autora.

755. Zabytki kultury materialnej w kościołach i klasztorach Krakowa. Dawne dzieła odlewnictwa – dzwony, tekst w posiadaniu autora.

756. Zabytki kultury materialnej w kościołach i klasztorach Krakowa. Grafika. Broń, tekst w posiadaniu autora.

757. Zabytki kultury materialnej w kościołach i klasztorach Krakowa. Ornaty z pasów kontuszowych, tekst w posiadaniu autora.

758. Zabytki sztuki jako źródło wiedzy o morzu, okrętach, łodziach w Polsce, rkps w posiadaniu autora.

759. Zabytki w Ropie, tekst w posiadaniu autora.

760. Zabytkowe szaty liturgiczne w zakrystii kościoła Bernardynów w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

761. Zabytkowy pałac i ogród w Porębie Żegoty, tekst w posiadaniu autora.

762. Zagadkowa rzeźba z kościoła w Alwerni, tekst w posiadaniu autora.

763. Zaginiony barok w kościele .Sit’. Wojciecha w Krakowie i w kościele Benedyktynów w Tyńcu, tekst w posiadaniu autora.

764. Zaginiony posążek Matki Boskiej Łaskawej z kościoła Mariackiego w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

765. Zapomniana fundacja Korycińskich, tekst w posiadaniu autora.

766. Zapomniany kult Matki Boskiej Łaskawej w Krakowie, tekst w posiadaniu autora.

767. Ze wspomnień konserwatorskich – odnowienie domu „Na Dołkach” Starym Sączu, tekst w posiadaniu autora.

768. Złotnictwo krakowskie wieku XIX i początku XX wieku, wspólnie z I. Rejduch-Samkową, tekst w posiadaniu autorów.

769.Związki sztuki Krakowa i tzw. ziemi żakowskiej ze Śląskiem – zarys problematyki, tekst u autora.

 

ADDENDA: Po opublikowaniu tego tekstu prof. Jan Samek ogłosił drukiem lub przygotował do wydania dalszych 45 pozycji.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.