1958/5. STAN ZABYTKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO,

wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków XI 1958, zeszyt 3-4, s. 264-268, il. 1-5. Powiat wodzisławski, utworzony w wyniku nowego podziału administracyjnego w roku 1954,

1954/1. Prace konserwatorskie prowadzone na terenie województwa krakowskiego

w latach 1952- 1953, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków VII 1954, zeszyt 1, s. 57-66, il. 54-69.

1979 Nie publikować zastąpione)Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza (Folia Historiae Artium)

Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie* *Niniejsza rozprawa referowana była dnia 12.II.1976 na posiedzeniu Komisji Teorii i Historia Sztuki Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W pięćsetną rocznicę rozpoczęcia przez Wita Stwosza prac nad  ołtarzem w kościele Mariackim w Krakowie.