1959/6. Kaplica Św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach.

(Z dziejów fundacji związanych z wyprawą wiedeńską), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 13 X 1956 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s. 228-229, il. 1-3 Badania nad kaplicą w Jerzmanowi­cach przeprowadzone zostały w związku z projektowanym odnowieniem, w ramach prac… Continue reading

1958/5. STAN ZABYTKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO,

wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków XI 1958, zeszyt 3-4, s. 264-268, il. 1-5. Powiat wodzisławski, utworzony w wyniku nowego podziału administracyjnego w roku 1954,

1954/1. Prace konserwatorskie prowadzone na terenie województwa krakowskiego

w latach 1952- 1953, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków VII 1954, zeszyt 1, s. 57-66, il. 54-69.

Publikacje

 Dorobek naukowy prof. Jana Sławomira Samka jest bardzo bogaty, obejmuje ponad 520 opublikowanych opracowań naukowych, w tym 34 książki. Dodatkowo ponad 250 opracowań jest gotowych i czeka na druk. Trudno tutaj wymienić wszystkie pozycje, wiec wspomnę tylko wybrane. Do najważniejszych prac należą, poczynając od 1956 roku Katalogi  Zabytków Sztuki w… Continue reading