„Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów”

„Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów”Pisząc tę książkę zamierzeniem autora było nie tylko opracowanie publikacji będącej podręcznikiem, ale też sięgnięcie do korzeni kultury chrześcijańskiej,   edukacja odbiorcy przez sztukę, uwrażliwienie na piękno. We wstępie czytamy: -„Celem publikacji jest danie podstaw dla właściwego rozumienia sztuki i przekazania jej wielorakich wartości. Myślimy tu nie tylko o wartości artystycznej, ale i historycznej, a przede wszystkim o pozycji zabytków sztuki w polskiej kulturze”. Kompendium sztuki polskiej w opracowaniu prof. Jana S. Samka adresowane jest do całego społeczeństwa. Rola sztuki w życiu człowiek,  nie może być sprowadzana jedynie do płaszczyzny ideowej, użytkowej, estetycznej czy społecznej. Sztuka jest niezębnym elementem edukacji i wychowania, czyni człowieka lepszym. Autor na bazie kilkudziesięcioletnich obserwacji jako wykładowca, miał świadomość jak nikła jest znajomość historii sztuki polskiej wśród młodzieży, a także dorosłych. Pisząc tę książkę traktował to jako rodzaj powinności względem przyszłych pokoleń. Na  zakończenie wstępu czytamy: – „Dodać pragnę , że książkę te poświęcam moim wnukom Marcinowi, Weronice i Filipowi.”

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.