„Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze”

Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze Media aetas – Średniowiecze, niezwykły czas dla rozwoju niezwykłej w wyrazie sztuki. Wspaniałe budowle w stylu romański, gotyckim;  o nich pamiętamy, ale przecież w tym okresie powstają też obiekty rzemiosła artystycznego i tym zabytkom poświęcona jest ta książka. We wstępie czytamy:  ” Wydawać by się mogło, że o polskim rzemiośle artystycznym okresu średniowiecza napisano już wszystko. Tak jednak nie jest. Stale prowadzone prace nad inwentaryzacja zabytków sztuki w Polsce wydobywają na światło dzienne nieznane dzieła rzemiosła, często o dużej wartości artystycznej; niekiedy są to nawet obiekty sygnowane. Zabytki te przeważnie pochodzą z okresu gotyku, ale zdarzają się i znaleziska wcześniejsze. To nieustanne wzbogacanie materiału pozwala na zweryfikowanie dotychczasowych omówień syntetycznych (…)Podejmując temat polskiego rzemiosła artystycznego w wiekach średnich, autor chciał dopełnić i rozszerzyć istniejące wiadomości o sztuce zdobniczej tego okresu. Szczególną uwagę zwrócił na te dziedziny rzemiosła w Polsce, które uzyskały w czasach romanizmu i gotyku swój własny wyraz artystyczny i zdobyły godną zanotowania pozycję w dziejach sztuki środkowo-wschodniej Europy.”

Na wewnętrznej stronie karty tytułowej książki: „Mojej córce Elżbiecie dedykuję” – słowa autora… słowa Ojca do córki. Ta  książka dotykiem pamięci  jest tak szczególna dla mnie .

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.