Katalog Zabytków Sztuki KRAKÓW Kazimierz *Stradom, Judaica*

KatalogKatalog Zabytków Sztuki KRAKÓW Kazimierz * Stradom składa się z dwóch części : Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory 1, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz. IV,   Warszawa 1987 i Judaica: Bóżnice, budowle publiczne i cmentarze, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz. VI,  Warszawa 1995. Redakcja naukowa prof. Jan Sławomir Samek i Izabella Rejduch–Samek. Poniżej cytuje fragment artykułu mojej Matki I. Rejduch – Samek opublikowanego w 1988r, w odniesieniu do trwających wtedy prac nad katalogiem judaica, który daje nam pogląd na ogrom wykonanych badań, trwających wiele lat, aby mogło ukazać się ta książka.

„W Polsce od 1948 roku prowadzona jest akcja wydawania dużej – bo zaplanowanej na szereg lat – serii Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.
Poszczególne tomy opracowywane są przez specjalistów – historyków sztuki. Wydawane sukcesywnie książki obejmują wszystkie zabytki na terenie poszczególnych województw, wiadomości historyczne, opisy inwentaryzacyjne wszystkich zabytków architektury, malarstwa, rzemiosła artystycznego (wyroby srebrne, złote, cynowe, z mosiądzu, tkaniny, hafty, wyroby ze szkła i skóry), rękopisy, starodruki wraz z malarstwem miniaturowym, charakterystykę starych cmentarzy i opisy rzeźby sepulkralnej. Uwzględniane są także obiekty zaliczane do kultury materialnej i sztuki ludowej. Katalogi dużych województw czy miast zawierają oddzielne voluminy z tekstem historycznym i opisowym oraz ilustracjami w układzie chronologicznym i merytorycznym. Przeciętnie drukuje się od 250 do 1100 ilustracji, naturalnie w zależności od ilości zabytków i dzieł sztuki w danym tomie.

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie podjęto systematyczne opracowywanie i wydawanie w kolejnych tomach Katalogów Zabytków Sztuki naszego miasta i posiada ich najwięcej. Prace nad nimi postępują wg planu naukowego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dotychczas ukazały się tomy obejmujące zabytki Wawelu, kościoły i klasztory Śródmieścia, a także częściowo Kazimierz i Stradom – w sumie wydrukowano 11 książek obejmujących 965 stron tekstu oraz 4099 ilustracji. Prace redakcyjne prowadzili kolejno: Jerzy Szablowski, Adam Bochnak, Jan Samek i Izabella Rejduch – Samek. Należy tutaj zasygnalizować, że w tomie dotyczącym Kazimierza i Stradomia wydanym w roku 1987 opublikowany został szczegółowy plan Kazimierza z zaznaczeniem wszystkich synagog i bóżnic oraz obszerny tekst zatytułowany „Zarys przestrzennego rozwoju Kazimierza i Stradomia”, który uwzględnia również dzieje Żydów na Kazimierzu oraz ich budowle. Od dwóch lat trwają intensywne prace nad kolejnym (VI) tomem Katalogu Zabytków Sztuki m. Krakowa w całości poświęconym zabytkom żydowskim. Zawierać on będzie dwa voluminy – w pierwszym, tekstowym znajdować się będzie historia miasta żydowskiego na Kazimierzu, historia i opisy wszystkich bóżnic (…) Drugi volumin zawierać będzie bogaty zestaw fotografii zabytków opisanych w pierwszym voluminie, naturalnie w wyborze. Na cmentarzach, obok różnych rodzajów macew, pokażemy bogaty zestaw przedstawień symbolicznych zachowanych na nagrobkach na cmentarzu Remu i ul. Miodowej. Załączymy w wykazie treści hebrajskich inskrypcji z macew, naturalnie tych, które jeszcze – mimo zniszczenia – można odczytać. Przewidujemy ponad 600 ilustracji. Niestety nie będzie barwnych, a szkoda. Około 80% materiału ilustracyjnego jest już gotowe.(…)”I. Rejduch – Samek


Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.