Publikacje

 Dorobek naukowy prof. Jana Sławomira Samka jest bardzo bogaty, obejmuje ponad 520 opublikowanych opracowań naukowych, w tym 34 książki. Dodatkowo ponad 250 opracowań jest gotowych i czeka na druk. Trudno tutaj wymienić wszystkie pozycje, wiec wspomnę tylko wybrane. Do najważniejszych prac należą, poczynając od 1956 roku Katalogi  Zabytków Sztuki w… Continue reading

„Dzieje złotnictwa w Polsce”

Aurifex auri (złotnik pracujący w złocie) i aurifex argenti (złotnik pracujących w srebrze), tymi słowami  prof. Jan Samek w książce „Dzieje złotnictwa w Polsce” rozpoczyna wędrówkę przez dziesięć wieków działalności warsztatów złotniczych w Polsce. Spoglądając wstecz na złotnictwa w Polsce, uświadamia nam, jak niezwykłe bogactwo kryje się w nim, a… Continue reading

„Przemyśl 50 lat temu i dziś”

Album fotograficzny powstał z myślą, aby pokazać zmianę oblicza miasta na przestrzeni 50 lat, poprzez zestawienie fotografii archiwalnych ze zdjęciami współczesnymi tych samych obiektów w podobnym ujęciu. Poprzez strony książki wraz z prof. Janem S. Samkiem odbywamy spacer ulicami niezwykłego miasta, gdzie od wieków spotykały się Wschód z Zachodem przenikając… Continue reading

„Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów”

Pisząc tę książkę zamierzeniem autora było nie tylko opracowanie publikacji będącej podręcznikiem, ale też sięgnięcie do korzeni kultury chrześcijańskiej,   edukacja odbiorcy przez sztukę, uwrażliwienie na piękno. We wstępie czytamy: -„Celem publikacji jest danie podstaw dla właściwego rozumienia sztuki i przekazania jej wielorakich wartości. Myślimy tu nie tylko o wartości artystycznej,… Continue reading

„Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze”

Media aetas – Średniowiecze, niezwykły czas dla rozwoju niezwykłej w wyrazie sztuki. Wspaniałe budowle w stylu romański, gotyckim;  o nich pamiętamy, ale przecież w tym okresie powstają też obiekty rzemiosła artystycznego i tym zabytkom poświęcona jest ta książka. We wstępie czytamy:  ” Wydawać by się mogło, że o polskim rzemiośle… Continue reading