1970/52. Res-imagines

Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), Rocznik Historii Sztuki VIII 1970, s. 177-248, il. 1-75. Jest w dawnym kościele karmelitów w Przemyślu ambona w kształcie okrętu. Okręt wznosi się na skałach, przyparty do lewego filara w krzyżu kościoła. Do widocznego między skałami morza zapuścili sieć… Continue reading

1970/50. Ambony naves et naviculae w Polsce

[w:] Rokoko. Studia nad sztuką I połowy XVIII wieku [w:] Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu X. 1968 r., Warszawa 1970, s. 219-246, il. 1-10. W trzeciej dekadzie XVII w. powstała w Rzymie na Piazza di Spagna fontanna zw. Barcaccia, dzieło Gianlorenza Berniniego (il. 1). Ma ona kształt… Continue reading

1969/48. Puszka w kształcie Arki Przymierza w kościele św. Mikołaja w Bielsku

Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 2, s. 199-208, il. 1-14. (PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA REALIZACJI TEMATU ARKA PRZYMIERZA W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM) W trakcie prac redakcyjnych nad Katalogiem zabytków sztuki w Polsce w niewielkim skarbcu kościoła parafialnego św. Mikołaja w Bielsku odnaleziona została nie znana puszka na komunikanty, która ze względu… Continue reading

1967/43. Refleksy kultu Cordis Jesu w polskim rzemiośle artystycznym

Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 164-170, il. 1-10. REFLEKSY KULTU CORDIS JESU W POLSKIM RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM W kościele parafialnym w Mogilanach pod Krakowem znajduje się późnobarokowy ołtarz o szczególnej  kompozycji (il. 1)1)Wzmiankowany przez J. LEPIARCZYKA, Powiat krakowski (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, I, Woj. krakowskie, z. 6,… Continue reading

1967/39. Monstrancja ze sceną Powrotu Zwiadowców do Ziemi Kanaan. Hans Kolbe i Hieronim Wierix

Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 157-163, il. 1-9.   W r. 1916 Erwin Hintze w cennej pracy o złotnictwie śląskim opublikował rysunek monstrancji z Brzezi1)E. HINTZE, Schlesische Goldschmiede (Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, N. F. VII, 1916, ryc. na s. 157).. References   [ + ] 1. ↑… Continue reading

1967/38 oraz 1969/47 KRUCHTA ZACHODNIA KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W KRAKOWIE (geneza kompozycji formalnej)*

Geneza koncepcji formalnej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1967, s. 730-735. Geneza koncepcji formalnej, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego, w dniu 11.XII. 1968 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 3, s. 353-357, il. 1-10. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z… Continue reading

1966/35 oraz 1967/40. Ołtarz główny w kościele ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie

Geneza koncepcji ikonograficznej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 444-447 Geneza koncepcji ikonograficznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki 1967, zeszyt 5, s. 87, s. 87-116, il. 1-34. Swoim Profesorom Adamowi Bochnakowi i Lechowi Kalinowskiemu poświęca autor   (Geneza koncepcji ikonograficznej)… Continue reading

1966/34 oraz 1968/44. NAWRÓT DO GOTYKU W SZTUCE KRAKOWA PIERWSZEJ POŁOWY W. XVII

[streszczenie], Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 548-550.  oraz Folia Historiae Artium V 1968, s. 71-130, il. 1-60. W roku 1597, blisko sto lat od pojawienia się w katedrze krakowskiej i na zamku królewskim pierwszych dzieł renesansowych, przystąpiono w Krakowie do budowy kościoła ŚŚ…. Continue reading

Plakaty

Plakaty teatralne, filmowe, muzealne, plakaty znakomitych polskich grafików, powojenne afisze towarzyszące kampaniom społecznym, wydarzeniom rocznicowym – mamy w naszej kolekcji ich kilkaset. Z czasów niedawnych i te starsze, czasami minęło już ponad pól wieku, od chwili, kiedy wyschła na nich farba drukarska, a przecież nadal zachwycają intensywnymi kolorami.

1961/15. POLSKIE KOWALSTWO ARCHITEKTONICZNE, Bogusław Kopydłowski, [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki XXIII 1961, nr 1, s.71-74, il 1-3. B. Kopydłowski, Polskie kowalstwo architektoniczne, opr. fotograficzne M. Kopydłowski, Warszawa 1958; s. 20, i. 262. Publikacja recenzowana była przez T. Ruszczyńską („Kwartalnik Hist. Kult. Materialnej”, VII (1959) nr 1, s. 156-61) oraz R. Reinfussa („Polska Sztuka Ludowa”, XII (1958) nr… Continue reading

1960. WYNIKI INWENTARYZACJI ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO (Głos w dyskusji)

Jan Samek uzupełniając przedstawiony w referacie stan badań nad rzemiosłem artystycznym w Polsce wymienił znajdującą się w druku, syntetyczną pracę A. Bochnaka i J. Pagaczewskiego, dotyczącą polskiego rzemiosła artystycznego w średniowieczu oraz monograficzne opracowania snycerstwa małopolskiego, jakie ukazały się w Rozprawach i Sprawozdaniach Muz. Nar. w Krakowie. Z innych prac… Continue reading

1960/14. WYNIKI INWENTARYZACJI ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE KRAKOWA

(kościoły i klasztory Śródmieścia), Streszczenie komunikatu wygłoszonego na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie, w dniu 2.X. 1959 r.,Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s. 309-314, il. 1-5. Od kilku lat realizowana jest w ramach prac nad Katalogiem Zabytków Sztuki w Polsce inwentaryzacja Krakowa. Akcja ta, postulowana już… Continue reading

1960/13. PÓŹNORENESANSOWY OŁTARZ Z OK. R. 1600 W KAPLICY ŚW. ANDRZEJA PRZY KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE

Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s.332-333, il. 1-2. Krakowskie stolarstwo i snycerstwa wieku XVII, mimo licznie zachowanych zabytków, jest dotąd stosunkowo słabo opracowane. Większość z tych obiektów nie została dotychczas objęta badaniami; dotyczy to przede wszystkim zabytków znajdujących się w klasztorach i trudniej dostępnych kaplicach. Tym także tłumaczyć… Continue reading

1959/8. PÓŹNORENESANSOWY OŁTARZ W SIEPRAWIU (o grupie małopolskich ołtarzy z ruchomymi kolumnami)

Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 21.II 1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s 230-231, il.1-3. W kościele parafialnym w Sieprawiu (pow. myślenicki, woj. krakowskie), przy ścianie pn. nawy znajduje się pokaźnych rozmiarów ołtarz późnorenesansowy (posiadający jak i inne wzmiankowane… Continue reading

1959/7. NIEZNANE FRAGMENTY Z WIEKU XIII W KOŚCIELE W RUDAWIE I W KOŚCIELE ŚW. JANA W KRAKOWIE

Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 19.VI.1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 3/4, s. 396-397, il 1-5 < Rudawa, widok kościoła od płd.-wsch. I. KOŚCIÓŁ W RUDAWIE Kościół parafialny w Rudawie1)Rudawa, wsch. scianawstecz daty powstania prezbiterium, wykazuje ono bowiem wendyjski układ… Continue reading

1959/6. Kaplica Św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach.

(Z dziejów fundacji związanych z wyprawą wiedeńską), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 13 X 1956 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s. 228-229, il. 1-3 Badania nad kaplicą w Jerzmanowi­cach przeprowadzone zostały w związku z projektowanym odnowieniem, w ramach prac… Continue reading

1958/5. STAN ZABYTKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO,

wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków XI 1958, zeszyt 3-4, s. 264-268, il. 1-5. Powiat wodzisławski, utworzony w wyniku nowego podziału administracyjnego w roku 1954,

1954/1. Prace konserwatorskie prowadzone na terenie województwa krakowskiego

w latach 1952- 1953, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków VII 1954, zeszyt 1, s. 57-66, il. 54-69.

1979 Nie publikować zastąpione)Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza (Folia Historiae Artium)

Zapomniane źródło inspiracji predelli ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie* *Niniejsza rozprawa referowana była dnia 12.II.1976 na posiedzeniu Komisji Teorii i Historia Sztuki Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W pięćsetną rocznicę rozpoczęcia przez Wita Stwosza prac nad  ołtarzem w kościele Mariackim w Krakowie.

1950/7. Szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1950, nr 6-7, s. 102-116, fot. 1-4, plany 1-6, rys. 1-7.   Idziemy w dół. Stoimy w okienku komnaty. – Trzymajcie mocno linę, mówi Maciek, który schodzi pierwszy. – Nie bój się. Jego sylwetka topnieje w kwadracie okna. Twarz, staje się, jakaś dzika, drgają kąciki ust. Ręka coraz… Continue reading

1950/6. Szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1950, nr 4-5, s. 71-93, fot. 1-5, plany 1-6, rys. 1-7. To było drugie wyjście. – Jak było w tym korytarzu? – Ciasno, mokro, ze stropu leciały kamienie. Wcale, wcale! Co chcecie więcej? Grota Zegarowa znajduje się w dużej grupie skalnej 1,5 do 2 kilometrów na południowy zachód… Continue reading

1950/5. Jurajskim szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1950, nr 2-3, s. 35-59, fot. 1-7, plany 1-7, rys. 1-7. Rzeczywiście w południowym boku rynku tkwią w jednym z domów renesansowe kamienne odrzwia, przypominające formą odrzwia krakowskich kamienic przy ulicy Floriańskiej. Tuż obok nich znajdują się odrzwia barokowe. W południowo-zachodnim rogu rynku stoi budynek dawnego klasztoru, o… Continue reading

1950/4. Jurajskim szlakiem Orlich Gniazd

Dziennik Kola Krajoznawczego Uczniów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Kr. Jana III Sobieskiego w Krakowie, Orli lot 1950, nr 1, s.11-26, fot. 1-4, plany 1-3, rys. 1-2. Kraków – Ojców 7 lipca Zaczęły się serpentyny. Autobus przewalał się z jednego skraju drogi na drugi, przechylał i wił się razem ze… Continue reading

Pierwsze publikacje mojego Ojca

  Jeszcze na progu dorosłości, pełen radości, wiary w marzenia – niezwykłe wspomnienia  nastoletniego chłopca,  pierwsze publikacje mojego Ojca, prof. Jana S. Samka, wtedy ucznia klasy trzeciej, Państwowego Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, w miesięczniku „Orli Lot”, w 1949 i 1950 roku. Kraków

1949/3. Szlakiem „Orlich Gniazd”

Wyjątek z kroniki Obozu Wędrownego „Szlakiem Orlich Gniazd”, Orli lot 1949, nr 10, s. 157-160, fot. 1-3. Koło Krajoznawcze uczniów Szkoły stopnia licealnego im. króla, J, Sobieskiego w Krakowie zorganizowało obóz wędrowny jurajskim szlakiem »Orlich gniazd”. Celem obozu było zwiedzenie oraz opracowanie pod względem architektonicznym i historycznym zabytków Jury Krakowsko… Continue reading

1949/2. Jurajskim szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1949, nr 8, s. 124-126, ry s. 1-2. Tak to było dawno. Ciemny ledwie nieco rozjaśniony wątłym blaskiem elektrycznej lampki pokój. To była jeszcze zima. Za oknami bielił się śnieg, a ulicami biegły tumany zadymki. Była zima.Przed nami na stole w jasnym krążku światła wiła się czarna linia… Continue reading

1949/1. Wycieczka krajoznawcza do Giebułtowa, Zielonek, Garlicy Murowanej

Orli lot 1949, nr 3, s. 40-42. rys. 1-2. Słońce pali coraz mocniej i mocniej. Zdawałoby się, że to nie ostatni dzień wrześniowej pogody, ale początek skwarnego lata. Idziemy szlakiem na Giebułtów, Ojców … Wąska ścieżka mknie między polami, wdziera się między Zielonki i Tonie, coraz to znika, zapadając w… Continue reading

Judaica – art

„Judaica – art” stworzyłam z myślą o upowszechnieniu dorobku naukowego mojej matki, historyka sztuki, dr Izabelli Rejduch Samkowej, w odniesieniu do jej badań nad polską sztuką żydowską. W działach, podzielonych tematycznie, zamieściłam artykuły opublikowane na przestrzeni lat, w wydawnictwach naukowych, sesyjnych  i czasopismach branżowych wraz z bibliografią. Dodatkowo w celu przybliżenia… Continue reading

Józef Samek

Józef Samek jako akademik ochotnik walczył w wojnie bolszewickiej, po odzyskaniu niepodległości uzyskał stopień Dr. prawa na UJ, był  przed wojną wicedyrektorem Państw. Banku Rolnego w Krakowie.  Był wielkim miłośnikiem Tatr, po jednej z wypraw do Tatrzańskich Jaskiń, na wskutek nieszczęśliwego wypadku i długotrwałego przebywania pod ziemią zmarł w 1937r.

1946 Kolor wolności

Rok 1946 Rabka, pierwsze wakacje prof. Jana Sławomira Samka, wtedy szesnastoletniego chłopca, po latach wojny spędzonych w mieście. Patrząc na  tryskające kolorami rysunki, bijący z nich zachwyt nad polnym kwiatkiem, gałązką świerkową, kolorami natury, przychodzi obraz szczupłego chłopca, siedzącego w cieniu drzewa i chłonącego piękno, po latach wojny chłonącego całym… Continue reading